Podmínky použití

AKTUALIZOVÁNO: 30. dubna 2023

TOTO JE POČÍTAČEM GENEROVANÝ ELEKTRONICKÝ ZÁZNAM A NEVYŽADUJE ŽÁDNÉ FYZICKÉ ANI DIGITÁLNÍ PODPISY. ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY. PODMÍNKY UVEDENÉ V SMLOUVĚ JSOU ZÁVAZNOU SMLOUVOU MEZI ESZMELETLEN HOLDING CO. A UŽIVATELI. PODMÍNKY JSOU ÚČINNÉ PO PŘIJETÍ A BUDE ŘÍDIT VZTAH MEZI ESZMELETLEN A UŽIVATELI PRO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY https://makeforms.io. POKUD JSOU TYTO PODMÍNKY KONZULTUJÍCÍ S JAKÝKOLI JINÝM DOKUMENTEM/ZÁZNAMEM, PLATÍ TYTO PODMÍNKY, POKUD NEBUDE SPOLEČNOST ESZMELETLEN OZNAMOVAT DALŠÍ ÚPRAVY.

 1. ÚVOD:

  Vítejte v „MakeForms“, kterou zcela vlastní a provozuje „Eszmeletlen Holding Company“. MakeForms nabízí svou platformu pro vytváření formulářů zákazníkům v rámci různých plánů a balíčků, od bezplatných zkušebních verzí až po řadu placených předplatných. Podrobnosti o každém plánu jsou jasně uvedeny na naší cenové stránce dostupné na adrese https://makeforms.io/pricing. MakeForms doporučuje všem, aby si přečetli tyto smluvní podmínky ("Podmínky") před registrací do aplikace MakeForms. Jestli ty („Vy/“ Vy“/ „Předplatitel“/ „Host“/ „Uživatel“) budete pokračovat v procházení a používání této platformy, souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni těmito Podmínkami, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) řídí vztah platformy s vámi. Když používáte MakeForms.io nebo jakoukoli jinou aplikaci označenou pod názvem „MakeForms“, přijímáte tyto Podmínky bez ohledu na to, zda se u nás rozhodnete zaregistrovat nebo registrovat či nikoli. Nesmíte používat služby platformy za předpokladu, že se rozhodnete nepřijmout tyto podmínky.

 2. DEFINICE:

  "Eszmeletlen Holding Company" znamená Eszmeletlen Holding Company, partnerskou společnost registrovanou podle platných zákonů, se sídlem na 7th Floor, Byt č. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 („my “/ “naše”/”nás”).

  "Plošina"
  bude znamenat https://makeforms.io námi vlastněné, provozované a spravované.

  "Služby"
  znamená různé nabídky vytváření formulářů, které prostřednictvím platformy nabízíme zákazníkům v rámci různých plánů a balíčků, které sahají od bezplatných zkušebních verzí po řadu placených předplatných.

 3. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB:

  Služby podléhají přijetí těchto Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů platformy z vaší strany. Budete mít přístup k určitým službám dostupným na platformě pouhou bezplatnou registrací na platformě, jak je uvedeno v těchto podmínkách. Služby lze využívat prostřednictvím online režimu. Uživatelé si mohou projít detaily platformy a kliknout na tlačítko registrace. Platforma vás může požádat o číslo vašeho mobilního telefonu a poté provést ověření prostřednictvím OTP.

 4. REGISTRACE A HESLO:

  The platform is accessible and delivers information about the product/Services without registration. However, all the functionalities of the Platform can be accessed only by registered users.

  You are required to provide personal details while registering on the Platform. You will be required to provide information including but not limited to full name, address, email ID, gender, mobile number, birth date, Company name, educational qualification, association/affiliation with any hospital, clinic or dispensary, details of such association/affiliation with any hospital, clinic or dispensary, expertise in the particular medical field, etc.

  You are now allowed to use the terms makeforms, makeforms.io, makeform, syncolink, syncolinktechnologies, eszmeletelen, eszmeletlen holding co, makestories, make.io, makestory in the email address that you use to create an account. If you create an account that violates this policy, our system will immediately disable the account and delete all the associated data. 

  Souhlasíte s tím, že v době registrace budou vámi poskytnuté informace vždy přesné, správné a úplné. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a hesla a souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem. Můžete změnit své profilové informace a jakékoli další podrobnosti, které jste sdíleli s platformou, a neprodleně aktualizujete e-mailovou adresu uvedenou v souvislosti s vaším účtem, aby byla přesná, abychom vás mohli kontaktovat. Čas od času poskytnete jakékoli další informace požadované platformou. Vyhrazujeme si také právo odmítnout registraci nebo smazat účty podle vlastního uvážení. Nesmíte založit účet jménem jiné fyzické nebo právnické osoby, pokud k tomu nejste oprávněni. Souhlasíte s tím, že se budete řídit všemi platnými zákony a předpisy, a nesete výhradní odpovědnost za všechny vaše činy nebo opomenutí.

 5. POPIS SLUŽBY:

  MakeForms nabízí svým uživatelům funkci vytváření formulářů. Poskytuje různé služby prostřednictvím své platformy, jejíž popis je k dispozici na adrese https://makeforms.io/)

 6. POUŽITÍ PLATFORMY:

  1. K platformě byste měli přistupovat jako uživatel pouze v případě, že jste majoritní, právně způsobilí uzavřít právní smlouvu a rozumíte a dobrovolně jste přijali podmínky.
  2. Platforma si vyhrazuje právo uchovávat, vyhodnocovat, analyzovat, ověřovat a ověřovat osobní údaje a údaje poskytnuté uživateli. V případě, že se hodnotícímu týmu Platformy bude zdát, že osobní údaje poskytnuté konkrétním Uživatelem jsou nesprávné nebo nepřesné, nebo je-li účet podezřelý z používání Platformy pro jakýkoli druh nezákonné činnosti, může Platforma uplatnit právo na deaktivaci účet okamžitě bez udání důvodu nebo vrácení peněz za totéž.
  3. Platforma neposkytuje žádnou konkrétní záruku, že Služby jsou vhodné pro konkrétní případy.
  4. Používání platformy podléhá těmto podmínkám, zásadám ochrany osobních údajů a všem dalším zásadám a podmínkám, které mohou být na platformě oznámeny.
  5. Čas od času můžete využít služeb dostupných na platformě.
  6. Berete na vědomí a berete na vědomí, že je vaší odpovědností přečíst si a porozumět všem informacím a také podrobnostem o každé službě, než ji začnete využívat.
  7. Před skutečnou registrací na Platformu se ujistíte, že vyplníte správné údaje pro využívání konkrétní Služby podle vašich požadavků.
  8. V případě, že budou poskytnuty jakékoli nesprávné informace nebo data, možná nebudete moci využít příslušné Služby a budete výhradně odpovědní a ponesete odpovědnost za jakékoli důsledky poskytnutí takových nesprávných informací nebo dat.
  9. Můžeme sdílet oznámení o našich nadcházejících programech na platformě, LinkedIn nebo jiných webových stránkách sociálních médií a také vás informovat prostřednictvím e-mailů, zpráv WhatsApp nebo jakéhokoli jiného způsobu komunikace.
  10. V případě, že využíváte Služeb prostřednictvím online režimu, potvrďte a zajistěte, že zařízení pro připojení k internetu nebude přerušeno a neneseme odpovědnost ani neručíme za jakékoli narušení nebo chybu během online konzultace nebo používání Služby.
 7. REŽIM PLATBY:

  Uživatelé, kteří chtějí vytvářet formuláře s pokročilými funkcemi, jako jsou upozornění SMS, vícejazyčné formuláře, podmíněná logická pravidla, ověřování polí a další, musí přejít na placené plány. Poplatky za tyto plány spravuje náš obchodník on Record, Paddle. Pokud se platba za předplatné nezdaří (platnost kreditní karty vypršela, nedostatek peněz atd.), máte 15 dní na vyřešení problému; jinak bude účet snížen na bezplatné členství. Roční obnovení předplatného probíhá podle automatického procesu, který začíná dva týdny před datem splatnosti vašeho předplatného. Kdykoli mezi tímto okamžikem a datem splatnosti tedy můžete na výpisu z kreditní karty vidět poplatek. Vaše placené členství se bude počítat od data splatnosti bez ohledu na to, kdy dojde k úhradě. Platforma si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenové hladiny a stanovit nové poplatky. O veškerých změnách cen vás budeme informovat na platformě a e-mailem. Měsíčně platící uživatelé budou i nadále platit starou cenu po dobu nejméně 6 (šest) měsíců, zatímco uživatelé platící ročně zůstanou se stejnou sazbou nejméně 1 (jeden) rok. Poté vstoupí v platnost nové cenové hladiny. Všechna vaše předplatná se automaticky obnoví na období rovnající se vašemu počátečnímu období předplatného. 14 (čtrnáct) dní před koncem počátečního období předplatného vám budou účtovány naše aktuální sazby, pokud předplatné nezrušíte přihlášením ke svému účtu. U firemních klientů, není-li v klientské smlouvě uvedeno jinak, musí být faktury uhrazeny do 30 (třiceti) kalendářních dnů od data vystavení faktury. V opačném případě budou účtovány poplatky za pozdní platbu.

  Změna platebních údajů aktualizuje datum předplatného. Pokud máte například placené měsíční předplatné, které je účtováno 15. (patnáctého) každého měsíce a upgradujete na vyšší tarif 30. ledna, poměrnou část vám rozdělíme.

 8. OMEZENÍ ÚČTU:

  Účty mohou být omezeny z důvodů uvedených níže. Jakmile bude problém vyřešen, uživatelé budou mít přístup ke všem odeslaným kompletním formulářům:

  Problémy s platbou: Pokud se u vašeho účtu vyskytne problém s platbou, budete mít 7 (sedm) dní na vyřešení problému. Poté budete mít omezený přístup ke svému účtu a váš účet bude po 15 (patnácti) dnech naplánován na downgrade na bezplatný tarif. I když je váš účet omezen, budete mít přístup ke svému účtu a formulářům, ale budete dostávat neúplné příspěvky a nebudete mít přístup k nastavení svých formulářů a odeslání. Problém obvykle vyřeší aktualizace údajů o vaší kreditní kartě nebo nás můžete kontaktovat, abychom problém vyřešili. Pokud problém s platbou vyřešíte do 15 (patnácti) dnů, omezení účtu bude automaticky odstraněno a váš účet již nebude podléhat downgradu.

  Příliš mnoho příspěvků: Váš účet MakeForms je dodáván s cenovou nabídkou. Pokud jste obdrželi více příspěvků, než je kvóta, vaše příspěvky budou uzamčeny. Jakmile upgradujete účet na plán, který umožňuje vyšší příspěvky, budete moci odemknout uzamčené příspěvky.

  Chybí zpětný odkaz: Pokud máte bezplatný plán a odstraníte zpětný odkaz na MakeForms ze svých formulářů, obdržíte varovné zprávy. Pokud nepřidáte odkaz zpět do svých formulářů, váš účet bude pozastaven. Chcete-li tento problém vyřešit, vložte zpětný odkaz do svých formulářů nebo upgradujte na placený plán.

  Phishing: Formuláře a účty používané pro účely phishingu jsou pozastaveny. majitelé se nebudou moci přihlásit a formuláře nebudou funkční. Tyto účty nelze nijak obnovit.

  Účty zdarma: Pokud používáte bezplatný plán služeb, musíte pod webovým formulářem ponechat zpětný odkaz na Makeforms.io. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo zablokovat jakýkoli účet, který není v souladu s našimi Podmínkami. Opakované používání našich kontaktních formulářů bezplatnými uživateli, kteří odstraní odkaz na naše stránky, může vést k tomu, že zprávy nebudou doručeny, dokud nebude účet upgradován na placený tarif. Bezplatné účty podléhají několika omezením, která se mohou lišit v závislosti na naší strategii. Uživatelům je zakázáno vytvářet více než jeden účet, aby se předešlo omezením. Vyhrazujeme si právo deaktivovat nebo smazat duplicitní účty.

 9. ZÁSADY VRÁCENÍ PENĚZ:

  Když se zaregistrujete k placenému měsíčnímu nebo ročnímu plánu, budou vám automaticky účtovány poplatky měsíčně nebo ročně pomocí zdroje platby, který jste uvedli. Pokud již placenou službu nechcete používat, musíte zrušit své předplatné (v sekci Nastavení). Opakovaná platba bude ukončena pouze tehdy, když přejdete na nižší verzi předplatného bezplatného plánu a můžete jej nadále používat, ale budete muset dodržovat omezení tohoto plánu služeb.

  Platforma nevrací peníze za předplatné zrušené před koncem smluvního období. To znamená, že pokud zrušíte předplatné 5. září, ale vaše předplacené období skončí 2. října, budete mít stále přístup k funkcím spojeným s vaším placeným plánem až do 2. října. Vezměte prosím v úvahu, že oba plány (roční a měsíční) jsou opakující se. Pokud se chcete odhlásit, měli byste tak učinit před koncem vašeho předplaceného období (konec období). Předchozí poplatky za předplatné se nevrací. Faktury a platby za plán podnikových služeb nelze zrušit ani vrátit. Předchází jim komplexní prodejní proces, který vyžaduje vyhrazené zdroje a zajišťuje informované rozhodnutí.

 10. ZÁKAZNICKÁ PODPORA:

  Jakékoli stížnosti týkající se služeb budou řešeny prostřednictvím e-mailu mezi vámi a platformou, podle okolností. Pošlete nám e-mail na adresu support@makeforms.wpcomstaging.com. za účelem registrace Vaší stížnosti.

 11. ZMĚNA TERMÍNŮ:

  Platforma si vyhrazuje právo kdykoli a čas od času upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, Služby (nebo jakoukoli jejich část) dostupné na Platformě s upozorněním nebo bez něj. Platforma si dále vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. Platforma poskytne upozornění nebo vyskakovací okno v případě jakýchkoli změn podmínek a jakýchkoli jiných zásad. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu podmínek. Pokračování v používání platformy po jakýchkoli takových změnách představuje váš souhlas s tím, že budete vázáni takovými změnami. Vaším jediným právem, pokud jde o jakoukoli nespokojenost s těmito podmínkami, jakoukoli naší politikou nebo praxí při provozování platformy nebo jakéhokoli obsahu dostupného prostřednictvím platformy, je ukončit používání platformy.

 12. DOSTUPNÝ OBSAH:

  Dodržujeme etické obchodní praktiky a máme v úmyslu poskytovat obsah, který je autorizovaný, relevantní a použitelný a neporušuje práva žádné třetí strany.

  Berete na vědomí, že Platforma nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky ohledně materiálu, dat a informací, jako jsou datové soubory, text, fakta a čísla, počítačový software, kód, fotografie, jiné obrázky, které sdílejí Uživatelé nebo jiné poskytovatel obsahu (souhrnně "Obsah"), ke kterým můžete mít přístup jako součást platformy nebo prostřednictvím vašeho používání této platformy.

  Platforma za žádných okolností nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah, včetně, ale bez omezení na jakýkoli obsah porušující autorská práva, jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu, nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu způsobenou v důsledku použití jakéhokoli obsahu. zveřejněné, přenášené, propojené nebo jinak přístupné prostřednictvím nebo zpřístupněné prostřednictvím platformy. Berete na vědomí, že používáním této platformy můžete být vystaveni obsahu, který můžete považovat za nevhodný, nebezpečný, urážlivý, neslušný nebo nevhodný z důvodu náboženských hodnot, kultury, kasty, národnosti, přesvědčení nebo z jakéhokoli jiného důvodu. V případě, že zaznamenáte jakékoli porušení svých práv duševního vlastnictví, zaregistrujete svou stížnost prostřednictvím e-mailu na Platformu na adrese support@makeforms.wpcomstaging.com Po zaregistrování stížnosti platforma podnikne příslušné právní kroky proti takovému výskytu, včetně odstranění takového obsahu.

 13. VÁMI DODÁVANÝ OBSAH:

  Prohlašujete, zaručujete se a souhlasíte s tím, že žádný obsah ani podrobnosti, které sdílíte s platformou (dále jen „váš obsah“), neporušuje ani neporušuje práva jakékoli třetí strany, včetně jakýchkoli patentů, autorských práv, ochranných známek, soukromí, publicity nebo jiných osobních nebo vlastnických práv, porušení nebo konfliktu s jakoukoli povinností, jako je povinnost mlčenlivosti, nebo obsahuje urážlivý, pomlouvačný nebo jinak nezákonný materiál.

  Udělujete nám osobní, omezené, odvolatelné, nepřenosné a nevýhradní právo používat váš obsah a podrobnosti, včetně, ale nikoli výhradně, ochranných známek, servisních značek, log atd. vámi předložených. Udělujete nám také právo (i) zobrazovat váš obsah a podrobnosti na platformě (ii) propagovat nebo distribuovat je pro přístup jiných zákazníků.

  Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za svůj obsah, který jste zpřístupnili prostřednictvím platformy, včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli závazků vyplývajících z jakýchkoli nároků třetích stran na porušení práv.

  Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu prověřit, odmítnout zveřejnit, odstranit nebo upravit váš obsah podle našeho absolutního a výhradního uvážení bez předchozího upozornění, ačkoli nemáme žádnou povinnost tak činit nebo monitorovat jakékoli veřejné fórum. Pokud se rozhodneme prověřovat váš obsah, může dojít ke zpoždění při zveřejňování takového obsahu na veřejném fóru, aby byl umožněn proces kontroly. Pokud budeme mít dotazy týkající se vašeho obsahu, včetně, bez omezení, autorských práv, můžeme vás kontaktovat ohledně dalších informací, včetně například ověření, že vlastníte autorská práva nebo jinak získat potřebné povolení k zveřejnění materiálu.

 14. PROPOJENÉ SE STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN:

  Tato platforma může obsahovat odkazy na jiné platformy vlastněné a provozované třetími stranami, které s platformou nesouvisejí („Propojené platformy“). Propojené platformy nejsou pod kontrolou Platformy a Platforma není odpovědná za obsah žádných propojených platforem nebo jakéhokoli hypertextového odkazu obsaženého v Propojené platformě a neposkytuje žádné prohlášení ani záruku s ohledem na obsah jakýchkoli takových stránek třetích stran.

  Platforma vám tyto odkazy poskytuje pouze pro pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že platforma podporuje propojenou platformu. Váš odkaz na jakoukoli takovou Propojenou platformu je zcela na vaše vlastní riziko. Platforma není stranou žádné transakce mezi vámi a propojenou platformou. Vaše používání propojené platformy podléhá smluvním podmínkám dané stránky.

  Platforma může také obsahovat reklamy třetích stran, pokud existují. Zobrazení takových reklam v žádném případě neznamená podporu nebo doporučení příslušného inzerenta, jeho produktů nebo služeb, pokud to výslovně neuvedeme. Jste odkázáni na příslušného inzerenta pro všechny informace týkající se reklamy a jejích produktů nebo služeb. Platforma nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli interakci mezi vámi a příslušnou třetí stranou a je zproštěna jakékoli odpovědnosti vyplývající z takové interakce nebo s ní jakkoli související.

 15. VÝVOZNÍ

  Platforma nesmí být exportována ani reexportována (a) do zemí, na které je uvaleno embargo USA, nebo (b) komukoli na Seznamu zakázaných osob nebo entit Ministerstva financí USA nebo na seznamu zakázaných osob nebo entit Ministerstva obchodu USA. Používáním Platformy Uživatel prohlašuje a zaručuje, že se nenachází v žádné takové zemi ani na žádném takovém seznamu. Uživatel také souhlasí s tím, že nebude používat platformu pro žádné účely zakázané platnými zákony, včetně, bez omezení, vývoje, návrhu, výroby nebo výroby jaderných, raketových nebo chemických či biologických zbraní.

 16. DOSTUPNOST SLUŽBY:

  I když jsou Platforma a Služby běžně dostupné 24 hodin denně, neneseme odpovědnost, pokud je Platforma kdykoli z jakéhokoli důvodu nedostupná. Přístup k platformě může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě selhání systému, údržby nebo opravy nebo z důvodů, které nemůžeme ovlivnit. Hlavní okna údržby budou předem oznámena technickými týmy platformy, aby vám umožnily koordinovat používání. Naše služby jsou hostovány několika poskytovateli služeb, kteří nabízejí stabilní a škálovatelné hostingové služby s vysokou dostupností a rychlou podporou. Naše stránky používají servery v několika datových centrech po celých Spojených státech a EU. Umístění můžete vybrat při vytváření účtu. Pokud však chcete přesunout svůj účet z jednoho regionu do druhého, můžete se obrátit na zákaznickou podporu platformy. Máme nainstalované nejnovější bezpečnostní balíčky a v případě potřeby upgradujeme server. Přesto existuje možnost dočasných odstávek nezávisle na naší kontrole, stejně jako u jakékoli jiné platformy. To se stává velmi zřídka, a když k tomu dojde, snažíme se problém co nejdříve vyřešit. Chcete-li minimalizovat latenci, obraťte se na zákaznickou podporu, pokud očekáváte velké množství příspěvků nebo četnost odesílání větší než 5000 za den. Přijmeme preventivní opatření, abychom zabránili jakékoli latenci. Neneseme však odpovědnost za jakoukoli ztrátu dat, ke které může dojít, když server není přístupný. Pokud máte komerční webovou stránku, nemůžeme nést odpovědnost za ztrátu dat; to nejlepší, co vám můžeme nabídnout, je částečné nebo úplné vrácení peněz, které nám byly zaplaceny za měsíc, kdy k problému se serverem došlo.

 17. ZAKÁZANÉ CHOVÁNÍ:

  Souhlasíte, že se nebudete zapojovat do žádné z následujících činností:

  1. Porušování zákonů a práv:
   Nesmíte (a) používat platformu k jakémukoli nezákonnému účelu nebo v rozporu s jakýmikoli místními, státními, národními nebo mezinárodními zákony, (b) porušovat nebo povzbuzovat ostatní k porušení jakéhokoli práva nebo povinnosti vůči třetí straně, včetně, ale nikoli omezena na porušování, zpronevěru nebo porušování práv duševního vlastnictví, důvěrnosti nebo ochrany soukromí.
  2. Prosba:
   Platformu ani žádné informace poskytované prostřednictvím platformy nesmíte používat k přenosu reklamních nebo propagačních materiálů, včetně nevyžádané pošty, spamu, řetězových dopisů nebo jakékoli jiné formy nevyžádaných nebo nevítaných žádostí.
  3. Narušení:
   Nesmíte používat platformu žádným způsobem, který by mohl deaktivovat, přetížit, poškodit nebo zhoršit platformu nebo narušovat používání a užívání platformy jakoukoli jinou stranou; včetně podle

   (a) nahrávání nebo jiné šíření jakéhokoli viru, adwaru, spywaru, červa nebo jiného škodlivého kódu, nebo
   (b) zasahování nebo narušování jakékoli sítě, zařízení nebo serveru připojeného nebo používaného k poskytování kterékoli ze služeb na platformě nebo porušování jakéhokoli nařízení, zásad nebo postupu jakékoli sítě, zařízení nebo serveru.

  4. Ubližování druhým:
   Nesmíte sdílet ani přenášet obsah nebo podrobnosti, které jsou škodlivé, urážlivé, obscénní, urážlivé, narušující soukromí, pomlouvačné, nenávistné nebo jinak diskriminační, nepravdivé nebo zavádějící nebo podněcující k nezákonnému jednání. Prostřednictvím Platformy nebudete nikoho zastrašovat ani obtěžovat; a nesmíte zveřejňovat ani přenášet žádné osobně identifikovatelné informace o osobách, aniž byste k tomu získali výslovné svolení těchto osob prostřednictvím platformy.
  5. Předstírání jiné identity nebo neoprávněný přístup:
   Při používání Platformy se nesmíte vydávat za jinou osobu nebo subjekt ani zkreslovat své spojení s osobou nebo subjektem. Nesmíte používat ani se pokoušet používat cizí účet nebo osobní údaje; a nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k platformě nebo počítačovým systémům nebo sítím připojeným k platformě hackováním hesel nebo jinými prostředky.
 18. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK:

  VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE PLATFORMA A SLUŽBY V NÍ JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. VŠECHNY VÝSLOVNÉ A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ V NEJPLNĚJŠÍM NEJLEPŠÍM ZÁRUCE. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST ESZMELETLEN, JEJÍ ÚŘEDNÍCI, PARTNEŘI, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S PLATFORMOU, POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ, ŽE-

  1. OBSAH SDÍLENÝ NA PLATFORME NEBO JAKÉKOLI PLATFORMY TŘETÍCH STRAN PROPOJENÉ S PLATFORMOU JSOU PŘESNÉ NEBO ÚPLNÉ,
  2. PLATFORMA BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY,
  3. PLATFORMA BUDE DOSTUPNÁ NEPŘERUŠENÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ,
  4. VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM PLATFORMY, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ.

  MŮŽEME OBČASNĚ NA KRÁTKOU DOBU POZASTAVIT PROVOZ PLATFORMY ZA ÚDRŽBU, AKTUALIZACE NEBO PODPŮRNÉ PRÁCE, JAK UVÁDÍME ZA VHODNÉ. NEODPOVÍDÁME ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍJEMKY, ZTRÁTY ČI ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU ZPŮSOBIT BĚHEM TĚCHTO DOBY POZASTAVENÍ. NEBUDEME ANI ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ-

  1. CHYBY, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU;
  2. OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA PLATFORMU A POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY;
  3. JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO FINANČNÍ INFORMACE NA NICH ULOŽENÉ;
  4. JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA PLATFORMU NEBO Z PLATFORMY;
  5. JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA PLATFORMU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY A/NEBO;
  6. JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, E-MAILEM POSKYTNUTÉHO, KOMUNIKOVANÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY. PLATFORMA NEZARUČUJE, NEDOPORUČUJE, NEZARUČUJE ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY INzerované NEBO NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM PLATFORMY NEBO ŽÁDNÉ HYPERLINKY PLATFORMY NEBO UVEDENÉ V JAKÉKOLI BANNERU ČI JINÉ REKLAMĚ.

  V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO PLATFORMY POSKYTOVÁNY A PŘENOSOVÁNY JAKÉKOLI LÉKAŘSKÉ INFORMACE, PAK SE ROZUMÍ, ŽE PLATFORMA POUZE POSKYTUJE TĚCHTO INFORMACE. TATO PLATFORMA NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ VZTAH MEZI PLATFORMOU A UŽIVATELEM. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE BUDETE AKTUALIZOVAT A BUDETE DODRŽOVAT PLATNÉ ZÁKONY A SMĚRNICE, ABYSTE PLNILI SVÉ POVINNOSTI PODLE TĚCHTO PODMÍNEK.

 19. ODŠKODNĚNÍ

  Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte nás před a proti jakýmkoli nárokům vyplývajícím z nebo souvisejících s:

  1. Podrobnosti a Obsah, které odešlete nebo přenesete pro Služby;
  2. Vaše porušení jakýchkoli práv jakékoli jiné osoby v souvislosti s Aplikací;
  3. porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích stran;
  4. jakékoli porušení podmínek těchto podmínek;
  5. jakékoli porušení platných zákonů a nařízení;
  6. jakékoli prohlášení a záruky učiněné v souvislosti se službami a
  7. transakce (aktuální i následné) mezi vámi a zákazníkem.
 20. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

  Společnost Eszmeletlen, její úředníci, partneři, zaměstnanci nebo zástupci v žádném případě nenesou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody (i když byla společnost Eszmeletlen upozorněna na možnost takových škod), vyplývající z jakéhokoli aspektu. vašeho používání platformy, mimo jiné včetně toho, zda škody vznikly z používání nebo zneužití platformy, z nemožnosti používat platformu nebo z přerušení, pozastavení, úpravy, změny nebo ukončení platformy. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje také na škody vzniklé v důsledku služeb nebo poskytnutých nebo inzerovaných v souvislosti s platformou nebo jakýmikoli odkazy na platformě, jakož i z důvodu jakýchkoli informací, názorů nebo rad získaných prostřednictvím nebo inzerovaných v spojení s platformou nebo jakékoli odkazy na platformě. Tato omezení platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Eszmeletlen nenese odpovědnost za uživatelské údaje nebo obsah nebo pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné chování jakéhokoli uživatele nebo třetí strany a že riziko újmy nebo škody z výše uvedeného spočívá výhradně na vás.

  Společnost Eszmeletlen není žádným způsobem odpovědná za žádné škody, ať už přímé, následné, náhodné nebo jiné, které utrpí zákazník.

  V každém případě bude celková celková odpovědnost Platformy vůči vám podle jakéhokoli platného zákona za veškeré ztráty nebo škody vzniklé v důsledku přístupu k platformě omezena na množství služeb, které na platformě využijete.

 21. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  Platforma se zavazuje zodpovědně nakládat s informacemi a údaji, které shromažďujeme prostřednictvím platformy, v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů. Údaje poskytnuté uživateli budou uchovávány u správce platformy a mohou být použity v souladu s podmínkami zásad ochrany osobních údajů.

 22. VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ:

  Platforma a všechna práva včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví existujících v rámci Platformy nebo v souvislosti s ní, jsou ve vlastnictví nás. Platforma respektuje autorská práva a zakazujeme uživatelům používat obsah pro profesionální zisk, komerční účely nebo používat takový obsah na sociálních sítích bez předchozího písemného souhlasu společnosti Eszmeletlen.

  Pokud se domníváte, že platforma obsahuje prvky, které porušují vaše práva duševního vlastnictví ve vaší práci, okamžitě nás o tom informujte. Pokud obdržíme oznámení o nároku na porušení práv duševního vlastnictví a považujeme to za vhodné, můžeme odstranit veškerý takový obsah, který je označen jako porušující a/nebo podniknout jakékoli jiné vhodné kroky podle našeho uvážení. Pokud se domníváte, že materiál nebo služby porušují autorská práva, můžete nás informovat na adrese support@makeforms.wpcomstaging.com s podrobnostmi.

  Všechny materiály na této platformě, včetně, ale bez omezení, zvuku, obrázků, softwaru, textu, ikon a podobně (dále jen „obsah platformy“) jsou chráněny autorským právem podle zákonů o autorských právech. Obsah platformy nemůžete používat jinak, než je zde uvedeno. Uživatelé nesmějí používat obsah platformy k jinému účelu, než je zde výslovně povoleno.

 23. UKONČENÍ:

  Pokud si přejete ukončit tuto smlouvu, můžete okamžitě přestat přistupovat k této platformě nebo ji používat. Vaše právo na přístup k platformě a její používání automaticky zaniká v případě, že závažným způsobem porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek. Platforma si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo ukončit váš účet z důvodu jakéhokoli závažného porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek.

  Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit Smlouvu, pokud Uživatel poruší jakékoli z ustanovení Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů nebo jakýchkoli jiných podmínek nebo zásad, které se mohou čas od času na Uživatele vztahovat.

  Přežití: Zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti, odškodnění a ustanovení o jurisdikci a platném právu platí i po ukončení.

 24. RŮZNÉ TERMÍNY:
  1. Volba práva a jurisdikce: Podmínky se řídí a vykládají v souladu s indickým právem. Jakékoli spory v souvislosti s těmito podmínkami podléhají výhradní jurisdikci indických soudů.
  2. Vyšší moc: Aniž by bylo omezeno výše uvedené, platforma za žádných okolností nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nákladů způsobenou neobvyklými a nepředvídatelnými okolnostmi nebo škodu nebo ztrátu v důsledku nedostatečného poskytování Služeb vyplývající přímo nebo nepřímo z přírodních činů, sil nebo příčin přesahujících rámec jeho přiměřená kontrola, včetně, bez omezení, selhání internetu, průmyslových akcí způsobujících zpoždění nebo selhání, problémů se systémem nebo sítí třetí strany, virů nebo malwaru, selhání počítačového vybavení, selhání telekomunikačního zařízení, selhání softwaru, poruchy strojů, stávky nebo řádné vládním nařízením, epidemiím, záplavám, bouřím, elektrickému selhání, občanským nepokojům, nepokojům a jiným důvodům, které jsou mimo přiměřenou kontrolu platformy.
  3. Žádné zřeknutí se: Neschopnost platformy trvat na přísném plnění kteréhokoli ustanovení těchto podmínek nebo jej vynucovat, nelze vykládat jako zřeknutí se jakéhokoli ustanovení nebo práva.
  4. Oddělitelnost: Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek považována za neplatnou nebo nevymahatelnou jakýmkoli zákonem nebo nařízením nebo konečným rozhodnutím příslušného soudu nebo tribunálu, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
  5. Žádný agenturní vztah: Souhlasíte s tím, že mezi vámi a platformou neexistuje žádný společný podnik, zaměstnanecký nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek nebo z vašeho používání platformy nebo seznamu.
  6. Celý souhlas: Tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů představují úplnou dohodu mezi vámi a platformou a nahrazují veškerou předchozí komunikaci a/nebo dohody mezi vámi a platformou týkající se tohoto předmětu.