Zásady ochrany osobních údajů

AKTUALIZOVÁNO: 30. dubna 2023 Ochrana osobních údajů / Zásady ochrany osobních údajů Všeobecné My, Eszmeletlen Holding Company, partnerská firma registrovaná podle platných zákonů, se sídlem na 7th Floor, Byt č. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 („Eszmeletlen“/ „My“/ „Naše“/ „Nás“). Na MakeForms ("Plošina"), Zákazníkům nabízíme různé plány a balíčky formování („Vy“/ „Vy jste“)  od bezplatných zkušebních verzí po placené předplatné. Vaše osobní údaje vědomě nezveřejníme žádným třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Zavazujeme se chránit Vaše soukromí, a proto zpracováváme Vaše osobní údaje s maximální péčí v souladu se zásadami stanovenými v platné legislativě. Bereme na vědomí, že zachováváme důvěrnost, integritu a bezpečnost vašich osobních údajů [ "Osobní data"] a vypracovali tyto zásady ochrany osobních údajů  poskytnout podrobný přehled o tom, jak společnost „Eszmeletlen Holding Co“ shromažďuje, ukládá, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje. vlastníci značky značky „MakeForms“, formu partnerství vytvořenou podle indického zákona o partnerství z roku 1932, se sídlem na adrese 702 Tridev 1 CHSL, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, MH, Indie – 400080 jako správce údajů, s s ohledem na (i) Váš přístup a používání našich stránek, které jsou přístupné na adrese URL https://makeforms.io a (ii) přístup a používání obsahu stránek včetně služeb poskytovaných platformou (společně, "Služby" ). Pokaždé, když nás příslušné právo nebo jinak vyžaduje použití tohoto právního základu, požádáme o váš svobodný, informovaný, konkrétní a jednoznačný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Když navštívíte platformu, nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, pokud a dokud se nerozhodnete využít služeb. Vyjádřením svého souhlasu s využíváním služeb souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat, odhalovat, zpracovávat a přenášet vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami. Čas od času můžeme ustanovení Zásad ochrany osobních údajů upravit. Veškeré aktualizace provedené v těchto Zásadách budou k dispozici na webu s datem „Poslední aktualizace“. Budeme vás také informovat o změnách, které nastaly, abychom zajistili, že jste si vědomi toho, jak používáme vaše osobní údaje. S výjimkou změn, které vyžadují váš předchozí souhlas a které budou platit od okamžiku, kdy takový souhlas vyjádříte, budou jakékoli změny těchto zásad platit k datu, kdy budou provedeny. „Osobní údaje“ znamenají a zahrnují jakékoli informace nebo údaje, které mimo jiné zahrnují:

 • Jméno a adresa uživatelů
 • ID e-mailu
 • Přihlašovací ID a heslo 
 • Číslo mobilního telefonu 
 • Rod
 • Bankovní detaily
 • Jméno společnosti
 • Označení

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČELŮ ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍCH DŮVODŮ 1.1. Údaje o prohlížení: Počítačové systémy a softwarové postupy používané pro provoz Stránek získávají při svém běžném provozu některé informace (tzv. log soubory), jejichž přenos je implicitně dán používáním internetových komunikačních protokolů. Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem spojení s identifikovanými osobami, ale vzhledem ke své povaze mohou prostřednictvím zpracování a integrace s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. Tyto informace zahrnují IP adresy, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi a další parametry týkající se operačního systému uživatele a počítačového prostředí. Pokud takové informace vedou k identifikaci uživatele, stanou se platná ustanovení těchto Zásad.

Účel zpracování Právní základ
Tyto údaje používáme výhradně za účelem získání anonymních statistických informací týkajících se používání Stránek a ke kontrole jejich správného fungování. Náš oprávněný zájem na zlepšování našich služeb a na správě kapacit serveru a na bezchybném zachování naší platformy a produktů 

1.2. Vytvoření uživatelského účtu:

 1. Registrace a přihlášení pomocí emailové adresy: 

K registraci a vytvoření účtu na Platformě budeme potřebovat Vaši e-mailovou adresu: 

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto zpracování je vytvoření účtu, přihlášení na Stránku a poskytování našich služeb prostřednictvím Stránek a poskytování pomoci při používání Stránek. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
 1. Registrace a přihlášení pomocí Google:

Naše platforma vám také nabízí možnost registrace pomocí vašeho účtu Google. Zatímco tak učiníte, budete přesměrováni na stránku Google, kde se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla Google. Po tomto procesu bude váš účet MakeForms propojen s vaším profilem Google. Při připojování Platforma automaticky obdrží od společnosti Google informace, se kterými jste souhlasili, e-mailem, jménem, příjmením a profilovým obrázkem. Tyto informace budeme zpracovávat, abychom Vám nabídli možnost vytvoření účtu a v rozsahu nezbytném k Vaší identifikaci v kontextu funkcí nabízených Stránkou a abychom Vám nabídli různé funkce na Našich Stránkách. Nejsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů společností Google. Další informace o nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. 1.3 Přidání informací do vašeho profilu: Jakmile si vytvoříte svůj uživatelský účet, můžete vyplnit další údaje o sobě, abyste mohli vyplnit svůj profil: jméno, příjmení, telefonní číslo a obor.

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto zpracování je doplnění profilu uživatele za účelem lepšího poskytování našich Služeb. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

1.4. Informování uživatelů přidaných do účtu:  Po vytvoření účtu můžete přidat nové uživatele, abyste mohli spolupracovat na projektech. V tomto případě platforma použije jejich e-mailovou adresu k pozvání do projektu. V takovém případě si také musí vytvořit uživatelský účet.

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto procesu je informovat nově přidaného uživatele o pozvánce ke spolupráci. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Zdrojem těchto Osobních údajů (e-mailová adresa pozvané osoby) je uživatel, který příslušnou osobu pozval. 1.5. Fakturace Při poskytování Služeb Vám vystavíme faktury na poplatky. V tomto případě zpracujeme vaše jméno, příjmení a adresu.

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto zpracování je vystavení faktur na úhradu služeb. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje.

1.6. Platby:  Když provádíte platby, proces objednávky provádí náš online prodejce a obchodník se záznamem, Paddle.com, který také zpracovává dotazy související s objednávkami a vracení zboží. Vaše údaje budou sdíleny se společností Eszmeletlen Holding Co. za účelem plnění produktu. Paddle.com Market Ltd, Judd House, 18-29 Mora Street, Londýn EC1V 8BT. Paddle zpracuje údaje o vaší bankovní kartě (jméno a příjmení, číslo karty, CCV, datum vypršení platnosti) nebo jiné dostupné způsoby platby. Nejsme zodpovědní za shromažďování údajů o bankovních kartách.

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto zpracování je zaslání údajů o bankovní kartě zpracovateli plateb za účelem zpracování platby. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

1.7. Smluvní oznámení Během poskytování našich služeb použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás informovali o jakýchkoli změnách podmínek použití a v souvislosti s jakýmikoli dalšími problémy souvisejícími s plněním smlouvy mezi vámi a platformou.

Účel zpracování Právní základ
Účelem tohoto zpracování je provádění smluvních a servisních oznámení. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

1.8. Kontaktujte nás:    Máte-li dotazy nebo obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad, můžete nám poslat e-mail na adresu support@makeforms.wpcomstaging.com. V takovém případě může Platforma shromažďovat následující osobní údaje: kontaktní údaje (e-mail, jméno, příjmení) a jakékoli další informace týkající se daného problému nebo žádosti.

Účel zpracování Právní základ
V této situaci použijeme vaše osobní údaje pouze k tomu, abychom vás kontaktovali v souvislosti s požadovanou nabídkou nebo v souvislosti s řešením problému, se kterým potřebujete podporu. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

1.9. Marketingová a produktová sdělení / Komunikace Můžete se přihlásit k odběru marketingových zpráv prostřednictvím e-mailu.

Účel zpracování Právní základ
Komunikaci budeme zasílat prostřednictvím oznámení v produktu nebo e-mailem na vaši registrovanou e-mailovou adresu nebo zveřejníme aktualizace na naší platformě. Váš souhlas. 

Svůj předchozí souhlas můžete kdykoli a bez jakýchkoli nákladů odvolat s měnícími se důsledky pro budoucnost.

NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Můžete odmítnout poskytnout určité Osobní údaje (uvedené výše). Pokud toto neposkytnete, může to mít za následek, že nebudete moci využívat některé služby a funkce, včetně, ale nejen, vytvoření účtu nebo kontaktování vás za účelem vyřešení vašeho problému a poskytnutí podpory.

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše Osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přijímání rozhodnutí založených výhradně na automatickém zpracování, které by mělo pro Vás právní účinky nebo by Vás mohlo obdobně významně ovlivnit.

DATA SBĚRANÁ PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘŮ
Záznamy formulářů jsou soukromé a mohou je používat výhradně vlastník účtu nebo jiní uživatelé, kteří obdrželi taková oprávnění od vlastníka účtu. Platforma za žádných okolností nezveřejňuje obsah odeslaných formulářů, pokud o to výslovně nepožádají vládní orgány. Formuláře vytvořené na platformě lze zobrazit, což je ve fázi nevyplněno, pomocí odkazů nebo možností vložení, které jim ukáží možnosti platformy. Naše služby můžete svobodně doporučit komukoli, kdo by podle vás mohl mít z našich služeb prospěch. Jakákoli data/informace shromážděné prostřednictvím formulářů a průzkumů vytvořených pomocí Platformy patří koncovému uživateli a žádná Platforma je nemůže vlastnit ani za ně nést odpovědnost.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zpravidla po dobu existence uživatelského účtu. Osobní údaje shromážděné za účelem vyřešení problému budou uloženy po dobu nezbytnou k vyřešení žádosti. Za určitých okolností můžeme uchovávat osobní údaje po delší dobu, například pokud jsme povinni tak učinit v souladu s právními, regulačními, daňovými nebo účetními požadavky. Můžeme také uchovávat osobní údaje po delší dobu, abychom měli přesné záznamy o vašich interakcích s námi v případě jakýchkoli stížností nebo pokud přiměřeně oceníme, že existuje možnost soudního sporu souvisejícího se zpracováním vašich osobních údajů. Na základě přiměřené žádosti se pokusíme vaše osobní údaje vymazat. prosím vezměte na vědomí, že může dojít ke zpoždění při mazání vašich osobních údajů z našich serverů a verzí záloh, navíc ze souboru našich serverů neodstraňujeme, které máte společné s jinými uživateli.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou uloženy a uloženy na serverech našich smluvních partnerů, kteří nám pomáhají poskytovat vám naše služby v souladu s požadavky platných zákonů. 

BEZPEČNOSTNÍ
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše Osobní údaje budou proto zpracovávány uplatněním přiměřených technických a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, jako je omezení přístupu k Osobním údajům, šifrování nebo anonymizace Osobních údajů a ukládání v zabezpečeném prostředí. Všechny formuláře vytvořené pomocí Platformy jsou obsluhovány prostřednictvím cloudové infrastruktury. Naši platformu monitorujeme 24/7 a bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Všechny formuláře jsou poskytovány přes HTTPS prostřednictvím 256bitového šifrování SSL. Šifrování SSL je standardní nabídka nezávislá na plánu služeb. Náš zákazník se přihlásí k odběru [zdarma nebo placeno]. Zabezpečení zajišťujeme prostřednictvím různých dalších bezpečnostních funkcí, včetně mimo jiné ochrany captcha, funkcí proti spamu, souladu s HIPAA a SOC-2. Více o naší bezpečnostní funkci si můžete přečíst na https://makeforms.io/security-compliance/ Možná budete chtít provést pentest na naší platformě. To je však zakázáno bez výslovného souhlasu Platformy. Neváhejte se obrátit na svého manažera účtu nebo tým péče o zákazníky, abyste získali další podrobnosti. Jste odpovědní za všechny akce vašeho uživatelského účtu a hesla. Proto nedoporučujeme sdělovat jakékoli informace týkající se vašeho účtu jakékoli třetí straně. Pokud se rozhodnete sdílet informace o svém účtu nebo jakékoli osobní údaje s třetími stranami. Za totéž nesete výhradní odpovědnost.

PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů máte následující práva:
Přistupová práva: Máte právo od nás získat potvrzení, že Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i informace o konkrétním zpracování, jako jsou: účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci osobních údajů, doba jaké Osobní údaje jsou uloženy, pokud Osobní údaje předáváme do zahraničí a jak je chráníme, Vaše práva, právo podat stížnost u dozorového úřadu, zdroj Vašich Osobních údajů.
Právo na opravu: Máte možnost požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou splněny příslušné zákonné požadavky. V případě chyb po upozornění Vaše Osobní údaje neprodleně opravíme.
Právo na výmaz: V určitých případech máte možnost požádat o vymazání Osobních údajů, zejména když: (i) Osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) odvoláte souhlas, na kterém je zpracování založeno a kde neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (iii) uplatníte právo vznést námitku proti zpracování; (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Nejsme povinni vaší žádosti vyhovět, pokud je zpracování nezbytné (mimo jiné) pro splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Existují i další okolnosti, za kterých nejsme povinni této žádosti o výmaz Osobních údajů vyhovět.
Omezení zpracování: Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů za následujících okolností: (i) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu, která nám umožní přesnost osobních údajů ověřit; (ii) zpracování je protiprávní a Vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich použití; (iii) Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (iv) Vznesli jste námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi. Vaše Osobní údaje však můžeme nadále zpracovávat (i) když s tím souhlasíte; (ii) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo (iii) pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
Právo na přenositelnost údajů: Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy a zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo na to, aby Vám byly Vaše Osobní údaje poskytnuty ve strukturovaném formátu, který je v současné době používán a mohou být čteny automaticky a máte právo nás požádat, abychom tyto osobní údaje předali jinému správci. Tímto právem nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody ostatních.
Právo na opozici: V určitých situacích, například když zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu nebo pro zasílání marketingových zpráv, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů námi. V případě neoprávněné námitky je Platforma oprávněna nadále zpracovávat Osobní údaje. Odvolání souhlasu: Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.
Právo nebýt předmětem žádných automatických individuálních rozhodnutí: Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká. Toto právo nelze uplatnit, pokud rozhodnutí: (i) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi; (ii) je oprávněna zákonem, který stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo (iii) je založeno na vašem výslovném souhlasu.
Ověření identity: V maximální míře dbáme na důvěrnost všech osobních údajů a vyhrazujeme si právo ověřit vaši totožnost, pokud vznesete žádost v souvislosti s vašimi osobními údaji
poplatky: Svá práva můžete uplatnit zpravidla bezplatně. Vyhrazujeme si však právo požadovat přiměřený poplatek, pokud jsou vaše nároky zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakující se povahy.
Doba odezvy: Vynaložíme veškeré úsilí, abychom na vaši žádost odpověděli do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce s ohledem na složitost a počet žádostí, v takovém případě vás budeme o každém takovém prodloužení a důvodech zpoždění informovat. ZÁSADY COOKIES: „Cookie“ je malá část informace uložená webovým prohlížečem ve webovém prohlížeči, takže ji lze později z tohoto prohlížeče přečíst. Soubory cookie jsou užitečné k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval informace specifické pro daného uživatele. Naše platforma používá různé soubory cookie pro různé účely. Některé z nich jsou vyžadovány, abychom vám mohli poskytovat služby nebo služby, zatímco jiné se používají pro marketingové účely, jako je Google Ads. Při používání našich služeb můžeme na pevný disk vašeho počítače umístit trvalé i dočasné soubory cookie. Tyto soubory cookie neobsahují žádné vaše osobní údaje. Soubory cookie můžete zakázat pomocí nastavení ve vašem operačním systému zařízení. Pokud tak však učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce naší platformy.
ZÁSADY PROTI SPAMU: Naše platforma je zcela proti spamu. Pro boj proti spamu jsme implementovali ochranu Captcha, ve výchozím nastavení na všech formulářích vytvořených pomocí Platform. Platforma používá Google Recaptcha na všech formulářích publikovaných na frms.link. Pro formuláře publikované na vašich doménových názvech si můžete vybrat použití Google Recaptcha V2 nebo V3. Pro totéž však budete muset získat pověření klíče webu. Pokud se rozhodnete nepoužívat Google Recaptcha, pak Platforma standardně implementuje řešení HCaptcha Anti Spam pro všechny formuláře publikované na vaší doméně. Můžete také omezit počet příspěvků přicházejících ze stejné IP adresy každý den úpravou nastavení Zdroj. Vyhrazujeme si právo automaticky přidat ReCaptcha nebo jakákoli jiná opatření proti spamu, kdykoli zjistíme zneužití našich služeb.
SDRUŽOVÁNÍ NEBO SDÍLENÍ ÚČTŮ: Kvůli bezpečnostním problémům platforma nepřijímá sdružování nebo sdílení účtů. Doporučujeme, abyste nás kontaktovali a vytvořili uživatele pro každou osobu, která vytváří formuláře. Formuláře s vysokou mírou okamžitého opuštění e-mailu: Tyto formuláře budou omezeny kvůli zneužití. Abyste tomu zabránili, ujistěte se, že odesíláte e-mailová upozornění pouze na platné e-mailové adresy. Shromažďování osobních údajů (PII): Jakékoli údaje, které by mohly být potenciálně použity k identifikaci konkrétní osoby, jsou klasifikovány jako údaje umožňující zjištění totožnosti nebo PII (např. čísla sociálního zabezpečení, identifikační čísla, řidičský průkaz).
ZVEŘEJNĚNÍ: Nahrané údaje o aktivitě můžeme použít agregovaným způsobem ke zvýšení kvality našich služeb. S ohledem na pravidla týkající se Zásad ochrany osobních údajů můžeme osobní údaje Uživatele odesílat, pronajímat, sdílet, distribuovat, pronajímat nebo jinak poskytovat či zpřístupňovat třetím stranám za následujících okolností:

 • Správci – Přístup k Osobním údajům uživatele můžeme poskytnout jakémukoli našemu oprávněnému správci pro interní obchodní účely, který je vůči nim povinen zachovávat mlčenlivost. 
 • Přidružené společnosti– Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme poskytnout našim přidruženým společnostem. Můžeme například zpřístupnit osobní údaje našim přidruženým společnostem, abychom reagovali na vaše žádosti o informace nebo služby nebo abychom vám pomohli omezit příjem marketingových materiálů, které jste žádali, aby nedostávaly.
 • Aplikace třetích stran– Vaše informace můžeme sdílet s aplikací třetí strany, například když se rozhodnete přistupovat k našim Službám prostřednictvím aplikace nebo platformy, např. Facebook, LinkedIn, Google, Instagram atd. Berete na vědomí a berete na vědomí, že neneseme odpovědnost za to, že tyto třetí strany používají Vaše údaje, takže byste se měli ujistit, že aplikaci nebo platformě důvěřujete a že má zásady ochrany osobních údajů, které jsou pro vás přijatelné.
 • Informace sdílené s ostatními uživateli – V rámci služeb mohou být vaše osobní údaje sdíleny s ostatními uživateli na platformě. Tito uživatelé mohou stahovat, nahrávat, sdílet a znovu sdílet vaše osobní údaje na jakékoli jiné platformě nebo jakékoli třetí straně. Berete na vědomí, že v případě, že tito uživatelé sdílejí vaše osobní údaje, budou totéž dostupné připojením těchto uživatelů nebo uživatelům jakékoli jiné platformy, pokud tito uživatelé vaše osobní údaje zobrazili široké veřejnosti. 
 • Společná marketingová ujednání – Pokud to zákon dovoluje, můžeme vaše osobní údaje sdílet se společnými obchodníky, s nimiž máme marketingové ujednání a kteří vůči nim mají povinnost mlčenlivosti.
 • Právní a regulační orgány – Můžeme být požádáni o zveřejnění vašich osobních údajů v důsledku právních nebo regulačních požadavků. V takových případech si vyhrazujeme právo zpřístupnit vaše osobní údaje, jak je požadováno, abychom splnili naše zákonné povinnosti, včetně, ale nikoli výhradně, dodržování soudních příkazů, záruk nebo žádostí o zjištění. Můžeme také zpřístupnit osobní údaje o našich uživatelích úředníkům činným v trestním řízení nebo jiným osobám v dobré víře, že takové zveřejnění je přiměřeně nezbytné k vymáhání těchto zásad ochrany osobních údajů; reagovat na tvrzení, že jakékoli Osobní údaje porušují práva třetích stran; nebo chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost Platformy, našich uživatelů nebo široké veřejnosti. Souhlasíte a berete na vědomí, že vás nesmíme informovat před nebo po zveřejnění provedeném podle tohoto oddílu.
 • Osoby, které získávají náš majetek nebo podnik – Vaše osobní údaje můžeme převést, pokud nás získá / získáme nebo se sloučíme s jiným subjektem nebo převedeme část našeho podnikání, včetně platformy, na třetí stranu. Jakákoli třetí strana nebo výsledný subjekt, který obdrží vaše osobní údaje na základě fúze, rozdělení nebo převodu podniku, má právo nadále používat vaše osobní údaje. V případě takového prodeje nebo převodu vás přiměřeně informujeme.
 • Poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři – Můžeme využít určité důvěryhodné třetí strany a jednotlivce, aby nám pomohli poskytovat, analyzovat a zlepšovat Služby nebo poskytovat marketingové, vývojové nebo konzultační služby, ukládání dat, zpracování plateb a další funkce související se Službou. Tyto třetí strany mohou mít přístup k Vašim osobním údajům pouze pro účely plnění jejich příslušných úkolů a mají podobné povinnosti jako v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdělit poskytovatelům služeb, kteří naším jménem provádějí hostingové služby.
 • Posudky – Můžeme zveřejnit jakékoli posudky, které jste nám poskytli o Platformě nebo Službách, a takové posudky a další marketing, propagace a reklamy mohou zahrnovat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli.

Bez ohledu na cokoli, co je uvedeno výše, neneseme odpovědnost za jednání nebo opomenutí stran (včetně, nikoli však výhradně, subjektů uvedených výše), se kterými jsou osobní údaje sdíleny, ani nebudeme zodpovědní a/nebo ručíme za jakékoli další informace. uživatel se může rozhodnout poskytnout přímo jakékoli třetí straně.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN: Můžeme mít odkazy na jinou platformu nebo jste na naši platformu odkázáni prostřednictvím odkazu z jiné platformy. Neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů a postupy jiných platforem. Takový obsah podléhá jejich podmínkám použití a veškerým dalším pokynům a informacím o ochraně osobních údajů poskytnutým v souvislosti s tímto používáním na jejich platformě. Doporučujeme, abyste si prostudovali zásady každé platformy, kterou navštívíte, abyste lépe porozuměli svým právům a povinnostem, zejména pokud odesíláte jakýkoli typ obsahu na platformu třetí strany. Máte-li jakékoli obavy nebo dotazy, kontaktujte vlastníka nebo provozovatele takové platformy.

ODŠKODNĚNÍ: Souhlasíte s tím, že odškodníte nás, naše partnery, přidružené společnosti, úředníky, zástupce a zaměstnance a že nás ochráníte před a proti jakýmkoli nárokům a požadavkům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesených jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo souvisejících s: (i) přesnost a správnost osobních údajů a obsahu, který odešlete nebo sdílíte prostřednictvím platformy (ii) porušení těchto zásad ochrany osobních údajů uživatelem (iii) porušení jakýchkoli práv jiného uživatele uživatelem.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: Neneseme odpovědnost za žádné škody, přímé nebo nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné nebo exemplární škody a žádnou odpovědnost (včetně za nedbalost, ztrátu nebo škodu, jako je ztráta příjmů, nedostupnost systému nebo ztráta dat a ztráta vašich osobních údajů). Data) a za použití nebo nemožnost používat Služby jakéhokoli druhu, které jsou nabízeny, nebo poskytnout odškodnění nebo jakýkoli jiný prostředek nápravy vám nebo jakékoli třetí straně. Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili, že platforma nebude obsahovat vady nebo viry. Je vaší odpovědností zajistit, že používáte správná zařízení pro přístup a používání Platformy a chránit před čímkoli, co by ji mohlo poškodit.

ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY: Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí platnými zákony, které jsou určeny k ochraně osobních údajů; další příslušné zákony a naše zásady. Souhlasíte s tím, že Rozhodujícími zákony v každém případě budou indické zákony a předpisy.   Jakýkoli spor vzniklý mezi vámi a Eszmeletlen se bude řídit zákony Indie a soudy v Bombaji, Maháráštra, Indie budou mít výhradní jurisdikci pro takové spory. Souhlasíte s tím, že podobnou ochranu poskytovanou těmito Zásadami ochrany osobních údajů nemusíte obdržet mimo zeměpisnou polohu.

Zástupce pro subjekty údajů v EU a Spojeném království
Vážíme si vašeho soukromí a vašich práv jako subjektu údajů, a proto jsme jmenovali společnost Prrighter Group se svými místními partnery naším zástupcem pro ochranu osobních údajů a vaším kontaktním místem.
Prighter vám poskytuje snadný způsob, jak uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů (např. žádosti o přístup k osobním údajům nebo jejich vymazání). Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím našeho zástupce, Prightera nebo využít svých práv subjektu údajů, navštivte prosím následující webovou stránku. https://prighter.com/q/18035522582

Zástupce pro subjekty údajů v EU a Spojeném království
Vážíme si vašeho soukromí a vašich práv jako subjektu údajů, a proto jsme jmenovali společnost Prrighter Group se svými místními partnery naším zástupcem pro ochranu osobních údajů a vaším kontaktním místem.
Prighter vám poskytuje snadný způsob, jak uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů (např. žádosti o přístup k osobním údajům nebo jejich vymazání). Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím našeho zástupce, Prightera nebo využít svých práv subjektu údajů, navštivte prosím následující webovou stránku. https://prighter.com/q/18035522582