Προστατέψτε ευαίσθητες πληροφορίες ελέγχοντας την πρόσβαση στις φόρμες σας με τις φόρμες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης του MakeForms που απαιτεί από τους χρήστες να εισάγουν έναν κωδικό πρόσβασης πριν αποκτήσουν πρόσβαση στη φόρμα. Με αυτήν τη δυνατότητα, οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για κάθε φόρμα, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

 

Enable-Password-Protection-In-MakeForms

Πώς να ενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης στο MakeForms

Λάβετε προστασία με κωδικό πρόσβασης για τις φόρμες σας σε επίπεδο πηγής. Το MakeForms σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε πολλαπλούς συνδέσμους για μια φόρμα. Κάθε σύνδεσμος που δημιουργείται ονομάζεται Πηγή. Η πηγή είναι ένας τρόπος να οργανώσετε τις φόρμες και τα δεδομένα σας στο MakeForms. Η ενεργοποίηση της προστασίας με κωδικό πρόσβασης για μια συγκεκριμένη πηγή σημαίνει ότι μια φόρμα εντός αυτής της πηγής θα απαιτεί πλέον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε αυτήν.

Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης για μια συγκεκριμένη πηγή στο MakeForms:

  • Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο MakeForms. Επιλέξτε την πηγή για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης.
  • Κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  • Στο μενού "Ρυθμίσεις πηγής", κάντε κλικ στην καρτέλα "Προστασία με κωδικό πρόσβασης".
  • Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην "Προστασία με κωδικό πρόσβασης" και ορίστε τον κωδικό πρόσβασής σας
  • Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Μόλις ενεργοποιηθεί η προστασία με κωδικό πρόσβασης για μια συγκεκριμένη πηγή, τυχόν φόρμες εντός αυτής της πηγής θα απαιτούν τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει για να αποκτήσετε πρόσβαση στη φόρμα:

Περίπτωση χρήσης φορμών που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

1

Online Έντυπα Αίτησης Εργασίας

Συγκεντρώστε και προστατέψτε ευαίσθητες πληροφορίες όπου τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων συλλέγονται από την εταιρεία σας. Για να αποτρέψετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να βεβαιωθείτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ελέγχουν τις φόρμες αίτησης εργασίας σας.

2

Ευαίσθητες φόρμες σχολίων

Προστατέψτε με κωδικό πρόσβασης ευαίσθητες πληροφορίες σε φόρμες σχολίων, όπως εμπιστευτικές πληροφορίες για υπαλλήλους, πελάτες ή πελάτες. Ο ορισμός κωδικού πρόσβασης θα περιορίσει την πρόσβαση στη φόρμα και θα επιτρέψει μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα να δουν τα σχόλια.

3

Εμπιστευτικές Έρευνες

Προστατέψτε τις εμπιστευτικές έρευνες σας με έναν κωδικό πρόσβασης για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι προσβάσιμα μόνο σε εκείνους που χρειάζεται να γνωρίζουν. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στην έρευνα και να δουν τα αποτελέσματα.

4

Ιδιωτικές φόρμες ομάδας

Διατηρήστε το απόρρητο και την ασφάλεια της ομάδας και των μελών της με φόρμες ιδιωτικής ομάδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν κωδικούς πρόσβασης ώστε μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη να μπορούν να συμμετέχουν στη συμπλήρωση της φόρμας.

5

Έντυπα ευαίσθητων πληροφοριών

Διασφαλίστε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και αποτρέψτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ιατρικά ή οικονομικά δεδομένα, με φόρμες Ευαίσθητων πληροφοριών που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι δημιουργοί μπορούν να προστατεύουν με κωδικό πρόσβασης τις φόρμες μόνο για εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

6

Αξιολογήσεις Μαθημάτων Φοιτητών

Χρησιμοποιήστε προστασία με κωδικό πρόσβασης για τις αξιολογήσεις των μαθημάτων σας, όπου οι μαθητές μπορούν να παρέχουν σχόλια για το μάθημα και να συλλέγεται ο καθηγητής. Οι διαχειριστές του σχολείου μπορούν να ορίσουν έναν μοναδικό κωδικό για να διασφαλίσουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι μαθητές μπορούν να παρέχουν τα σχόλιά τους.

7

Αξιολογήσεις απόδοσης εργαζομένων

Εξασφαλίστε εμπιστευτικά σχόλια μεταξύ των HR και των εργαζομένων σχετικά με την απόδοσή τους με φόρμες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Οι HR μπορούν πλέον να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης στις φόρμες τους μόνο για πρόσβαση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.

8

Εσωτερικές Έρευνες Εταιρειών

Προφυλάξτε τα εμπιστευτικά δεδομένα από εσωτερικές έρευνες της εταιρείας με προστασία κωδικού πρόσβασης σε φόρμες. Οι HR μπορούν να διασφαλίσουν ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα μέλη βλέπουν τη φόρμα ορίζοντας έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

9

Εμπιστευτικά νομικά έγγραφα

Προστατέψτε τα νομικά έγγραφα που είναι εμπιστευτικά και περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να προβάλουν τα έγγραφα με φόρμες προστασίας κωδικού πρόσβασης.

10

Προστατευμένες πληροφορίες πελατών

Η προστασία και αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών συλλέγονται από πελάτες. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν κωδικούς πρόσβασης για εξουσιοδοτημένα άτομα για πρόσβαση στη φόρμα και έλεγχο των ευαίσθητων πληροφοριών.