Enkripcija je metoda kodiranja informacija radi zaštite od neovlaštenog pristupa. To je proces pretvaranja običnog teksta ili podataka u kod ili šifrirani tekst koji može pročitati ili razumjeti samo netko tko ima ključ za njegovo dekodiranje. Enkripcija je bitan alat za zaštitu osjetljivih informacija od kibernetičkih kriminalaca i drugih zlonamjernih aktera koji bi ih mogli pokušati ukrasti ili presresti.

Šifriranje podataka u prijenosu

Šifriranje podataka u prijenosu obično se postiže korištenjem SSL (Secure Sockets Layer) protokola. SSL pruža siguran kanal između dva uređaja šifriranjem podataka koji se prenose između njih. Kada je SSL omogućen, svi podaci koji se prenose između korisničkog uređaja i poslužitelja su šifrirani, što napadaču otežava presretanje i čitanje podataka. Zbog toga mnoge web stranice i web aplikacije koriste SSL za zaštitu podataka svojih korisnika. MakeForms prema zadanim postavkama koristi SSL enkripciju kako bi osigurao siguran prijenos svih korisničkih podataka.

Enkripcija u mirovanju

Slično tome, kada podaci miruju, što znači da su pohranjeni na poslužiteljima ili uređajima, također su ranjivi na napad. Bez enkripcije hakeri bi potencijalno mogli dobiti pristup podacima te ih ukrasti ili zloupotrijebiti. Šifriranjem podataka koji miruju, čak i ako su ukradeni, i dalje bi bili nečitljivi i neupotrebljivi bez ključa za šifriranje.

Zašto koristiti enkripciju za svoje podatke obrasca

Šifriranje je korisno na nekoliko načina, uključujući:

  • Zaštita osjetljivih informacija: Enkripcija pruža dodatni sloj sigurnosti za osjetljive informacije, kao što su osobni ili financijski podaci, poslovne tajne ili povjerljive poslovne informacije.
  • Sukladnost s propisima: mnoge industrije imaju propise koji zahtijevaju upotrebu enkripcije za zaštitu podataka, kao što su HIPAA propisi zdravstvene industrije.
  • Izgradnja povjerenja: Enkripcija može pomoći u izgradnji povjerenja kupaca i dionika pokazujući predanost zaštiti njihovih podataka.

Šifrira li MakeForms moje podatke obrasca?

MakeForms ozbiljno shvaća sigurnost i privatnost podataka svojih korisnika. Zato je šifriranje omogućeno prema zadanim postavkama za sve korisnike MakeForms. To znači da od trenutka kada se podaci predaju MakeForms-u, oni su šifrirani tijekom prijenosa i mirovanja. MakeForms koristi industrijske standardne protokole enkripcije kako bi osigurao da su korisnički podaci zaštićeni od neovlaštenog pristupa.