Gebruiksvoorwaarden

BIJGEWERKT: 30 april 2023

DIT IS EEN DOOR DE COMPUTER GEGENEREERDE ELEKTRONISCH RECORD EN VEREIST GEEN FYSIEKE OF DIGITALE HANDTEKENINGEN. LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG. DE IN DE OVEREENKOMST VERMELDE VOORWAARDEN ZIJN EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN ESZMELETLEN HOLDING CO. EN GEBRUIKERS. DE VOORWAARDEN ZIJN VAN WERKING BIJ AANVAARDING EN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN ESZMELETLEN EN GEBRUIKERS VOOR DIENSTEN VIA HET PLATFORM https://makeforms.io. INDIEN DEZE VOORWAARDEN IN STRIJD ZIJN MET ENIG ANDER DOCUMENT/BESLUIT, ZULLEN DEZE VOORWAARDEN VOORWAARDEN TENZIJ EN TOT VERDERE WIJZIGINGEN DOOR ESZMELETLEN OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD.

 1. INVOERING:

  Welkom bij “MakeForms”, dat volledig eigendom is van en beheerd wordt door “Eszmeletlen Holding Company”. MakeForms biedt zijn formulierenplatform aan klanten aan met verschillende abonnementen en pakketten, variërend van gratis proefversies tot een aantal betaalde abonnementen. Details over elk abonnement worden duidelijk vermeld op onze prijspagina die beschikbaar is op https://makeforms.io/pricing. MakeForms moedigt iedereen aan om deze algemene voorwaarden te lezen ("Voorwaarden") voordat u zich aanmeldt voor de MakeForms-toepassing. Als jij ("U/"Uzelf"/"Abonnee"/"Gast"/"Gebruiker") Als u doorgaat met browsen en dit platform gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze voorwaarden die samen met ons privacybeleid ("Privacybeleid") de relatie van het platform met u regelen. Terwijl u MakeForms.io of een andere app met de naam "MakeForms" gebruikt, accepteert u deze voorwaarden, ongeacht of u ervoor kiest om u aan te melden of te registreren bij ons of niet. U mag de diensten van het Platform niet gebruiken op voorwaarde dat u ervoor kiest om deze Voorwaarden niet te accepteren.

 2. DEFINITIES:

  "Eszmeletlen Holdingmaatschappij" betekent Eszmeletlen Holding Company, een maatschap geregistreerd onder de toepasselijke wetgeving, met geregistreerd adres op 7th Floor, Flat No. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 (“wij "/ "onze ons").

  "Platform"
  zal betekenen https://makeforms.io eigendom van, wordt beheerd en beheerd door ons.

  "Diensten)"
  betekent verschillende aanbiedingen voor het bouwen van formulieren die door ons via het Platform aan klanten worden gefaciliteerd met een verscheidenheid aan abonnementen en pakketten die variëren van gratis proefversies tot een aantal betaalde abonnementen.

 3. BESCHIKBARE DIENSTEN:

  De Diensten zijn onderworpen aan de aanvaarding van deze Voorwaarden en het Privacybeleid van het Platform door U. U kunt toegang krijgen tot bepaalde Services die beschikbaar zijn op het Platform door u eenvoudig gratis te registreren bij het Platform, zoals vermeld in deze Voorwaarden. Services kunnen worden gebruikt via de online modus. Gebruikers kunnen de details van het Platform doornemen en op de knop Registreren klikken. Het platform kan om uw mobiele nummer vragen en vervolgens valideren via OTP.

 4. REGISTRATIE EN WACHTWOORD:

  The platform is accessible and delivers information about the product/Services without registration. However, all the functionalities of the Platform can be accessed only by registered users.

  You are required to provide personal details while registering on the Platform. You will be required to provide information including but not limited to full name, address, email ID, gender, mobile number, birth date, Company name, educational qualification, association/affiliation with any hospital, clinic or dispensary, details of such association/affiliation with any hospital, clinic or dispensary, expertise in the particular medical field, etc.

  You are now allowed to use the terms makeforms, makeforms.io, makeform, syncolink, syncolinktechnologies, eszmeletelen, eszmeletlen holding co, makestories, make.io, makestory in the email address that you use to create an account. If you create an account that violates this policy, our system will immediately disable the account and delete all the associated data. 

  U stemt ermee in dat op het moment van registratie de door u verstrekte informatie altijd nauwkeurig, correct en volledig zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U kunt uw profielinformatie en alle andere details die u met het platform hebt gedeeld, wijzigen en u zult het e-mailadres dat in verband met uw account wordt vermeld, onmiddellijk bijwerken om het correct te houden, zodat we contact met u kunnen opnemen. U zult van tijd tot tijd aanvullende informatie verstrekken zoals vereist door het Platform. We behouden ons ook het recht voor om naar eigen goeddunken registratie te weigeren of accounts te verwijderen. U mag geen account aanmaken namens een andere persoon of entiteit, tenzij u hiertoe gemachtigd bent. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van u.

 5. SERVICEBESCHRIJVING:

  MakeForms biedt zijn gebruikers een functie voor het bouwen van formulieren. Het biedt verschillende diensten aan via zijn platform en een beschrijving daarvan is beschikbaar op https://makeforms.io/)

 6. GEBRUIK VAN PLATFORM:

  1. U mag het platform alleen als gebruiker gebruiken als u meerderjarig bent, wettelijk in staat bent om een wettelijk contract aan te gaan en de voorwaarden hebt begrepen en vrijwillig hebt geaccepteerd.
  2. Platform behoudt zich het recht voor om de door de Gebruikers verstrekte persoonlijke informatie en gegevens op te slaan, te evalueren, te analyseren, te verifiëren en te authenticeren. In het geval dat het evaluatieteam van het Platform weet dat de persoonlijke informatie die door een bepaalde Gebruiker is verstrekt, onjuist of onnauwkeurig is of als het account wordt verdacht van het gebruik van het Platform voor enige vorm van illegale activiteiten, dan kan het Platform het recht uitoefenen om de account uit te schakelen de rekening onmiddellijk zonder opgaaf van reden of restitutie daarvoor.
  3. Het platform geeft geen specifieke garantie dat Services geschikt zijn voor specifieke gevallen.
  4. Het gebruik van het platform is onderworpen aan deze voorwaarden, het privacybeleid en alle andere beleidslijnen en voorwaarden die mogelijk op het platform worden vermeld.
  5. U kunt van tijd tot tijd gebruik maken van Services die beschikbaar zijn op het Platform.
  6. U begrijpt en erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om alle informatie en details over elke dienst te lezen en te begrijpen voordat u er gebruik van gaat maken.
  7. Voordat u zich daadwerkelijk bij het Platform aanmeldt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste gegevens invult om gebruik te maken van een bepaalde Dienst volgens uw vereisten.
  8. In het geval dat er verkeerde informatie of gegevens worden verstrekt, kunt u mogelijk geen gebruik maken van de juiste Diensten en bent u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van dergelijke verkeerde informatie of gegevens.
  9. We kunnen meldingen van onze aankomende programma's delen op Platform, LinkedIn of andere socialemediawebsites, en u ook op de hoogte stellen via e-mails, WhatsApp-berichten of andere communicatiemiddelen.
  10. Als u gebruik maakt van Services via de online modus, bevestigt u en zorgt u ervoor dat de faciliteit voor internetverbinding niet wordt onderbroken, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige verstoring of fout tijdens online raadpleging of gebruik van de Service.
 7. MANIER VAN BETALEN:

  Gebruikers die formulieren willen maken met geavanceerde functies, zoals sms-meldingen, meertalige formulieren, voorwaardelijke logische regels, veldvalidatie en meer, moeten upgraden naar betaalde abonnementen. De kosten voor deze abonnementen worden afgehandeld door onze Merchant on Record, Paddle. Als de betaling van het abonnement mislukt (verlopen creditcard, onvoldoende geld, etc.), heb je 15 dagen om het probleem op te lossen; anders wordt het account gedowngraded naar gratis lidmaatschap. De jaarlijkse verlenging van het abonnement volgt een geautomatiseerd proces dat twee weken voor de vervaldatum van uw abonnement begint. U kunt dus op elk moment tussen dat moment en uw uitgerekende datum een afschrijving op uw creditcardafschrift zien. Uw betaalde lidmaatschap wordt geteld vanaf de vervaldatum, ongeacht wanneer de betaling plaatsvindt. Platform behoudt zich het recht voor om op elk moment prijsniveaus te wijzigen en nieuwe tarieven vast te stellen. We zullen eventuele prijswijzigingen op het Platform en per e-mail bekendmaken. Maandelijks betalende gebruikers blijven minimaal 6 (zes) maanden de oude prijs betalen, terwijl jaarlijks betalende gebruikers minimaal 1 (één) jaar hetzelfde tarief behouden. Daarna gaan de nieuwe prijsniveaus in. Al uw abonnementen worden automatisch verlengd voor perioden die gelijk zijn aan uw oorspronkelijke abonnementsperiode. U wordt in rekening gebracht tegen onze huidige tarieven, 14 (veertien) dagen voor het einde van uw initiële abonnementsperiode, tenzij u uw abonnement opzegt door in te loggen op uw account. Voor zakelijke klanten, tenzij anders vermeld in het klantcontract, moet de betaling van facturen binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum plaatsvinden. Anders zijn toeslagen voor te late betaling van toepassing.

  Als u de betalingsgegevens wijzigt, wordt de abonnementsdatum bijgewerkt. Als je bijvoorbeeld een betaald maandabonnement hebt dat op de 15e (vijftiende) van elke maand in rekening wordt gebracht en je upgradet naar een hoger abonnement op 30 januari, zullen we je resterende bedrag pro rata toewijzen.

 8. ACCOUNTBEPERKING:

  Accounts kunnen om onderstaande redenen beperkt zijn. Zodra het probleem is opgelost, hebben gebruikers toegang tot alle ingevulde formulierinzendingen:

  Betalingsproblemen: Als er een betalingsprobleem is met uw account, heeft u 7 (zeven) dagen om het probleem op te lossen. Daarna heeft U beperkte toegang tot Uw account en zal uw account na 15 (vijftien) dagen worden gedowngraded naar het Gratis abonnement. Hoewel uw account beperkt is, heeft u toegang tot uw account en formulieren, maar ontvangt u onvolledige inzendingen en heeft u geen toegang tot uw formulierinstellingen en inzendingen. Gewoonlijk zal het bijwerken van uw creditcardgegevens het probleem oplossen of u kunt contact met ons opnemen om het probleem op te lossen. Als u het betalingsprobleem binnen 15 (vijftien) dagen oplost, wordt de accountbeperking automatisch opgeheven en wordt uw account niet langer onderworpen aan een downgrade.

  Te veel inzendingen: Uw MakeForms-account wordt geleverd met een indieningsofferte. Als je meer inzendingen hebt ontvangen dan het quotum, worden je inzendingen vergrendeld. Zodra je het account hebt geüpgraded naar een abonnement dat hogere inzendingen toestaat, kun je de vergrendelde inzendingen ontgrendelen.

  Ontbrekende backlink: Als u een gratis abonnement heeft en de backlink naar MakeForms uit uw formulieren verwijdert, ontvangt u waarschuwingsberichten. Als u de link niet weer aan uw formulieren toevoegt, wordt uw account opgeschort. Plaats de backlink in uw formulieren of upgrade naar een betaald abonnement om dit probleem op te lossen.

  phishing: Formulieren en accounts die voor phishingdoeleinden worden gebruikt, worden opgeschort. eigenaren kunnen niet inloggen en formulieren werken niet. Er is geen manier om deze accounts te herstellen.

  Gratis rekeningen: Als u het gratis serviceplan gebruikt, moet u een backlink naar Makeforms.io onder uw webformulier plaatsen. We behouden ons het recht voor om elk account te verwijderen of te blokkeren dat niet voldoet aan onze voorwaarden. Herhaaldelijk gebruik van onze contactformulieren door gratis gebruikers die de link naar onze site verwijderen, kan ertoe leiden dat berichten niet worden afgeleverd totdat het account is geüpgraded naar een betaald abonnement. Gratis accounts zijn onderhevig aan verschillende beperkingen die kunnen variëren afhankelijk van onze strategie. Het is voor gebruikers verboden om meer dan één account aan te maken om beperkingen te vermijden. We behouden ons het recht voor om dubbele accounts uit te schakelen of te verwijderen.

 9. TERUGBETALINGSBELEID:

  Wanneer u zich aanmeldt voor een betaald maandelijks of jaarlijks abonnement, worden er maandelijks of jaarlijks automatisch kosten in rekening gebracht via de betalingsmethode die u hebt opgegeven. Als u de betaalde service niet meer wilt gebruiken, moet u uw abonnement opzeggen (via de sectie Instellingen). De terugkerende betaling eindigt alleen wanneer u het gratis abonnement downgradet en u het kunt blijven gebruiken, maar u moet voldoen aan de beperkingen van dit serviceplan.

  Platform geeft geen restitutie voor abonnementen die zijn opgezegd voordat de contractperiode afloopt. Dit betekent dat als u een abonnement opzegt op 5 september, maar uw vooruitbetaalde periode eindigt op 2 oktober, u nog steeds toegang hebt tot functies die zijn gekoppeld aan uw betaalde abonnement tot 2 oktober. Houd er rekening mee dat beide abonnementen (jaarlijks en maandelijks) terugkerend. Als u zich wilt afmelden, dient u dit te doen voordat uw vooruitbetaalde periode afloopt (termijneinde). Verleden abonnementskosten worden niet terugbetaald. Facturen en betalingen voor het Enterprise Service Plan kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald. Ze worden voorafgegaan door een uitgebreid verkoopproces dat speciale middelen vereist en een weloverwogen beslissing garandeert.

 10. KLANTENSERVICE:

  Eventuele klachten met betrekking tot Diensten zullen worden opgelost via e-mail tussen U en het Platform, naargelang het geval. U moet ons een e-mail sturen op support@makeforms.wpcomstaging.com. om uw klacht te registreren.

 11. VERANDERING IN VOORWAARDEN:

  Platform behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de op het Platform beschikbare Services (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent. Verder behoudt het Platform zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het Platform zal een melding of pop-up geven in geval van wijzigingen in de Voorwaarden en enig ander Beleid. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de Voorwaarden. Voortgezet gebruik van het Platform na dergelijke wijzigingen houdt in dat u ermee instemt gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Uw enige recht met betrekking tot ontevredenheid over deze Voorwaarden, ons beleid of onze praktijk bij het bedienen van het Platform of enige Inhoud die beschikbaar is via het Platform, is om het gebruik van het Platform te staken.

 12. INHOUD BESCHIKBAAR:

  We volgen ethische handelspraktijken en zijn van plan om de inhoud te leveren die geautoriseerd, relevant en toepasselijk is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

  U erkent dat het Platform geen verklaringen aflegt of garanties geeft over het materiaal, de gegevens en informatie, zoals gegevensbestanden, tekst, feiten en cijfers, computersoftware, code, foto's, andere afbeeldingen die worden gedeeld door Gebruikers of andere inhoudsprovider (gezamenlijk de "Inhoud") waartoe U mogelijk toegang heeft als onderdeel van het Platform, of door Uw gebruik van dit Platform.

  Het Platform is in geen geval aansprakelijk voor enige Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot inbreukmakende Inhoud, fouten of weglatingen in Inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van Inhoud gepost, verzonden, gelinkt vanaf, of anderszins toegankelijk via of beschikbaar gesteld via het Platform. U begrijpt dat u door het gebruik van dit platform mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u als ongepast, gevaarlijk, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend beschouwt vanwege religieuze waarden, cultuur, kaste, nationaliteit, overtuigingen of om enige andere reden. In het geval dat u een schending van uw intellectuele eigendomsrechten opmerkt, dient u uw klacht via e-mail aan het platform te registreren op support@makeforms.wpcomstaging.com. Na registratie van de klacht zal het platform passende juridische stappen ondernemen tegen een dergelijk incident, inclusief verwijdering van dergelijke inhoud.

 13. DOOR U GELEVERDE INHOUD:

  U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat geen enkele inhoud of details die door u met het platform worden gedeeld ("uw inhoud"), de rechten van derden schendt of schendt, met inbegrip van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten, inbreuken op of strijdigheid met enige verplichting, zoals een geheimhoudingsplicht, of smadelijk, lasterlijk of anderszins onwettig materiaal bevat.

  U verleent ons een persoonlijk, beperkt, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht om uw inhoud en details te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, dienstmerken, logo's enz. die door u zijn ingediend. U verleent ons ook het recht (i) om uw inhoud en details op het platform weer te geven (ii) om deze te promoten of te verspreiden voor de toegang van andere klanten.

  U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw inhoud die door u via het platform beschikbaar is gesteld, met inbegrip van maar niet beperkt tot aansprakelijkheden die voortvloeien uit inbreukclaims van derden.

  We behouden ons het recht voor om uw inhoud op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te screenen, te weigeren te plaatsen, te verwijderen of te bewerken, hoewel we niet verplicht zijn om dit te doen of om toezicht te houden op een openbaar forum. Als we ervoor kiezen om uw inhoud te screenen, kan er een vertraging optreden bij het plaatsen van dergelijke inhoud op een openbaar forum om een beoordelingsproces mogelijk te maken. Als we vragen hebben over uw inhoud, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, kunnen we contact met u opnemen voor meer informatie, bijvoorbeeld om te verifiëren dat u het auteursrecht bezit of om anderszins de benodigde toestemming te verkrijgen om het materiaal te plaatsen.

 14. GELINKT NAAR SITES VAN DERDEN:

  Dit Platform kan links bevatten naar andere platforms die eigendom zijn van en beheerd worden door derden die niet gerelateerd zijn aan het Platform ("Gelinkte platforms"). De gelinkte platforms staan niet onder de controle van het platform en het platform is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte platforms of enige hyperlink op een gelinkt platform en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites van derden.

  Het platform biedt u deze links alleen voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van het gekoppelde platform door het platform. Uw link naar een dergelijk gekoppeld platform is geheel voor uw eigen risico. Platform is geen partij bij enige transactie tussen u en een gekoppeld platform. Uw gebruik van een gekoppeld platform is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die site.

  Het Platform kan ook advertenties van derden bevatten, indien van toepassing. De weergave van dergelijke advertenties impliceert op geen enkele manier een goedkeuring of aanbeveling van de relevante adverteerder, zijn producten of diensten, tenzij specifiek door ons vermeld. Voor alle informatie over de advertentie en diens producten of diensten wordt u doorverwezen naar de betreffende adverteerder. Platform aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige interactie tussen u en de relevante derde partij en is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met dergelijke interactie.

 15. EXPORTEREN

  Platform mag niet worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd (a) naar landen onder embargo van de VS of (b) naar iemand op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Denied Person List of Entity List van het Amerikaanse ministerie van Handel. Door Platform te gebruiken, verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij/zij zich niet in een dergelijk land of op een dergelijke lijst bevindt. De gebruiker stemt er ook mee in dat hij/zij het platform niet zal gebruiken voor doeleinden die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire wapens, raketten of chemische of biologische wapens.

 16. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST:

  Hoewel het Platform en de Diensten normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar zijn, zijn wij niet aansprakelijk als het Platform om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar is. De toegang tot het platform kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze macht. Grote onderhoudsvensters worden vooraf aangekondigd door de technische teams van het platform, zodat u het gebruik kunt coördineren. Onze Services worden gehost door meerdere serviceproviders, die stabiele en schaalbare hostingservices bieden met hoge beschikbaarheid en responsieve ondersteuning. Onze site maakt gebruik van servers in meerdere datacenters in de Verenigde Staten en de EU. U kunt de locatie selecteren op het moment dat u een account aanmaakt. Als u uw account echter van de ene regio naar de andere wilt verplaatsen, kunt u contact opnemen met de klantenondersteuning van het platform. We hebben de nieuwste beveiligingspakketten geïnstalleerd en we upgraden de server wanneer dat nodig is. Toch bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke downtimes onafhankelijk van onze controle, zoals voor elk ander Platform. Dit gebeurt zeer zelden en als het gebeurt, doen we ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Neem contact op met de klantenservice om de wachttijd tot een minimum te beperken als u een grote hoeveelheid inzendingen of een inzendingspercentage van meer dan 5000 inzendingen per dag verwacht. We zullen voorzorgsmaatregelen nemen om latentie te voorkomen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies dat zou kunnen optreden wanneer de server niet toegankelijk is. Als u een commerciële website heeft, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor het dataverlies; het beste wat we u kunnen bieden is een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het geld dat aan ons is betaald voor de maand waarin het serverprobleem zich voordeed.

 17. VERBODEN GEDRAG:

  U stemt ermee in om u niet in te laten met een van de volgende activiteiten:

  1. Wetten en rechten schenden:
   U mag (a) het Platform niet gebruiken voor illegale doeleinden of in strijd zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetten, (b) anderen schenden of aanmoedigen om enig recht of verplichting jegens een derde partij te schenden, inclusief maar niet beperkt tot het schenden, verduisteren of schenden van intellectueel eigendom, vertrouwelijkheid of privacyrechten.
  2. Verzoek:
   U mag het Platform, of enige informatie die via het Platform wordt verstrekt, niet gebruiken voor de verzending van reclame- of promotiemateriaal, inclusief junkmail, spam, kettingbrieven of enige andere vorm van ongevraagde of ongewenste verzoeken.
  3. Ontregeling:
   U mag het Platform niet gebruiken op een manier die het Platform zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of het gebruik en genot van het Platform door een andere partij zou kunnen verstoren; onder andere door

   (a) het uploaden of anderszins verspreiden van een virus, adware, spyware, worm of andere kwaadaardige code, of
   (b) het verstoren of verstoren van een netwerk, apparatuur of server die is aangesloten op of wordt gebruikt om een van de Diensten op het Platform te leveren, of het schenden van enige regelgeving, beleid of procedure van een netwerk, apparatuur of server.

  4. Anderen schade berokkenen:
   U mag geen inhoud of details delen of verzenden die schadelijk, beledigend, obsceen, beledigend, privacyschending, lasterlijk, haatdragend of anderszins discriminerend, vals of misleidend zijn, of aanzetten tot een illegale handeling. U mag een ander niet intimideren of lastigvallen via het Platform; en U mag geen persoonlijk identificeerbare informatie over personen plaatsen of verzenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van dergelijke personen om dit via het Platform te verkrijgen.
  5. Nabootsing van identiteit of ongeoorloofde toegang:
   U mag zich bij het gebruik van het Platform niet voordoen als een andere persoon of entiteit of een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit. U zult geen andermans account of persoonlijke informatie gebruiken of proberen te gebruiken; en U zult niet proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot het Platform, of de computersystemen of netwerken die zijn verbonden met het Platform, door wachtwoordmining of op enige andere manier te hacken.
 18. AFWIJZING VAN GARANTIES:

  U ERKENT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM EN DE LEVERING VAN DE DIENSTEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET PLATFORM EN DE DIENSTEN DAARIN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN ESZMELETLEN, HAAR OFFICIEREN, PARTNERS, WERKNEMERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET HET PLATFORM, DE DIENSTENVERLENING EN UW GEBRUIK DAARVAN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN DAT-

  1. DE INHOUD DIE OP HET PLATFORM WORDT GEDEELD, OF PLATFORMS VAN DERDEN DIE AAN HET PLATFORM ZIJN GEKOPPELD, NAUWKEURIG OF VOLLEDIG IS,
  2. HET PLATFORM VOLDOET AAN UW EISEN,
  3. HET PLATFORM ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZIJN,
  4. DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN.

  WIJ KUNNEN AF EN TOE VOOR KORTE PERIODES DE WERKING VAN HET PLATFORM OPSCHORTEN VOOR ONDERHOUD, UPDATES OF ONDERSTEUNINGSWERKEN ZOALS WE PASSEND ACHTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ONGEMAK, VERLIES OF SCHADE DAT U TIJDENS DERGELIJKE OPSCHORTINGSPERIODEN KAN WORDEN VEROORZAAKT. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE-

  1. FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD;
  2. PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM;
  3. ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN;
  4. ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN HET PLATFORM;
  5. ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ NAAR OF VIA HET PLATFORM KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF;
  6. ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPgelopen ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE VIA EEN PLATFORM IS GEPLAATST, GE-E-MAILT, GECOMMUNICEERD, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GEMAAKT. HET PLATFORM GEEFT GEEN GARANTIE, ONDERSCHRIJFT, GARANDEERT OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SERVICE DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA HET PLATFORM OF EEN GEHYPERLINKT PLATFORM OF DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE WORDT VERMELD.

  IN HET GEVAL DAT MEDISCHE INFORMATIE WORDT VERSTREKT EN VERZONDEN VIA DIT PLATFORM, DAN WORDT BEGRIJPT DAT HET PLATFORM SLECHTS EEN FACILITATOR VAN DERGELIJKE INFORMATIE IS. DIT PLATFORM CREËERT GEEN ENKELE RELATIE TUSSEN PLATFORM EN GEBRUIKER. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ZELF OP DE HOOGTE ZULT HOUDEN EN U ZAL HOUDEN AAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN EN RICHTLIJNEN OM UW VERPLICHTINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN UIT TE VOEREN.

 19. VRIJWARING

  U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met:

  1. Details en inhoud die u indient of verzendt voor de services;
  2. Uw schending van rechten van een andere persoon in verband met de Applicatie;
  3. inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. elke schending van de voorwaarden van deze Voorwaarden;
  5. elke schending van toepasselijke wet- en regelgeving;
  6. alle verklaringen en garanties met betrekking tot de Services en
  7. transacties (huidige en volgende) tussen u en de klant.
 20. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

  Eszmeletlen, haar functionarissen, partners, werknemers of agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldschade (zelfs als Eszmeletlen op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), die voortvloeit uit enig aspect van uw gebruik van het platform, inclusief maar niet beperkt tot of de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik van het platform, uit het onvermogen om het platform te gebruiken, of de onderbreking, opschorting, wijziging, wijziging of beëindiging van het platform. Een dergelijke beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing met betrekking tot schade opgelopen als gevolg van Diensten of geleverd via of geadverteerd in verband met het Platform of links op het Platform, evenals als gevolg van informatie, meningen of advies ontvangen via of geadverteerd in verbinding met het Platform of links op het Platform. Deze beperkingen zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Eszmeletlen niet aansprakelijk is voor gebruikersgegevens of inhoud of lasterlijk, aanstootgevend of onwettig gedrag van een gebruiker of derde partij en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u ligt.

  Eszmeletlen is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade, direct, indirect, incidenteel of anderszins, geleden door de klant.

  In elk geval is de totale totale aansprakelijkheid van het Platform jegens U onder welke toepasselijke wet dan ook voor alle verlies of schade die voortvloeit uit de toegang tot het Platform beperkt tot het aantal Diensten dat door U op het Platform wordt gebruikt.

 21. PRIVACYBELEID:

  Het Platform zet zich in voor een verantwoorde omgang met de informatie en gegevens die we via het Platform verzamelen in overeenstemming met ons Privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid. De gegevens die door de Gebruikers worden verstrekt, worden bewaard bij de beheerder van het Platform en kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid.

 22. EIGENDOM VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM:

  Het Platform en alle rechten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten die onder of met betrekking tot het Platform bestaan, zijn eigendom van Ons. Het platform respecteert het auteursrecht en we verbieden gebruikers de inhoud te gebruiken voor professioneel gewin, commerciële doeleinden of dergelijke inhoud op sociale media te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eszmeletlen.

  Als u van mening bent dat het Platform elementen bevat die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten in uw werk, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Als we een melding van een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht ontvangen, en het passend wordt geacht, kunnen we al dergelijke inhoud die als inbreukmakend wordt aangemerkt, verwijderen en/of naar eigen goeddunken andere passende maatregelen nemen. Als u van mening bent dat materiaal of services inbreuk maken op een auteursrecht, kunt u ons op de hoogte stellen via support@makeforms.wpcomstaging.com met de details.

  Alle materialen op dit platform, inclusief maar niet beperkt tot audio, afbeeldingen, software, tekst, pictogrammen en dergelijke (de "Platforminhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd onder de auteursrechtwetten. U kunt de Platforminhoud niet gebruiken, behalve zoals hierin gespecificeerd. Het is gebruikers niet toegestaan de platforminhoud voor enig ander doel te gebruiken dan specifiek hierin is toegestaan.

 23. BEËINDIGING:

  Als u deze overeenkomst wilt beëindigen, kunt u de toegang tot of het gebruik van dit platform onmiddellijk stopzetten. Uw recht op toegang tot en gebruik van het Platform eindigt automatisch wanneer u een wezenlijke inbreuk maakt op een van de bepalingen van deze Voorwaarden. Platform behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment te wijzigen of stop te zetten voor een wezenlijke schending van de verplichtingen onder deze voorwaarden.

  We behouden ons het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de gebruiker een van de bepalingen van de voorwaarden, het privacybeleid of andere voorwaarden, bepalingen of beleidsregels die van tijd tot tijd op de gebruikers van toepassing kunnen zijn, schendt.

  Overleving: De disclaimer van garanties, de beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en de jurisdictie en toepasselijke wetsbepalingen blijven na beëindiging van kracht.

 24. DIVERSE TERM:
  1. Rechtskeuze en jurisdictie: De voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Indiase wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Indiase rechtbanken.
  2. Overmacht: Zonder het voorgaande te beperken, kan het Platform in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies van kosten veroorzaakt door abnormale en onvoorziene omstandigheden of schade of verlies als gevolg van gebrekkige uitvoering van Diensten die direct of indirect voortvloeit uit natuurrampen, krachten of oorzaken buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot internetstoringen, stakingen die vertragingen of storingen veroorzaken, problemen met systemen van derden of netwerken, virussen of malware, storingen in computerapparatuur, storingen in telecommunicatieapparatuur, softwarestoringen, machinestoringen, stakingen of overheidsvoorschriften, epidemieën, overstromingen, stormen, elektrische storingen, onlusten, rellen en enige andere reden buiten de redelijke controle van het Platform.
  3. Geen vrijstelling: Het niet aandringen of afdwingen door het Platform van een strikte uitvoering van een van de bepalingen van deze Voorwaarden mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.
  4. Scheidbaarheid: Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een wet of regelgeving of definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of tribunaal, wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
  5. Geen agentuurrelatie: U stemt ermee in dat er geen joint venture, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en het platform als gevolg van deze voorwaarden of van uw gebruik van het platform of de vermelding.
  6. Volledige overeenkomst: Deze voorwaarden en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en het platform en vervangen alle eerdere communicatie en/of overeenkomsten tussen u en het platform met betrekking tot dit onderwerp.