Wat is DPA?

De Privacy Act 1988 van Australië is een essentieel stuk wetgeving dat regelt hoe entiteiten omgaan met persoonlijke informatie. Het bevat regels voor het verzamelen, gebruiken, vrijgeven en opslaan van persoonlijke informatie en geeft individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. De wet is van toepassing op Australische overheidsinstanties en organisaties uit de particuliere sector met een jaaromzet van $3 miljoen of meer.

Bij MakeForms nemen we privacy en gegevensbescherming serieus, en we doen er alles aan om te voldoen aan de Australische privacywet. We begrijpen dat onze klanten ons gevoelige informatie toevertrouwen en we nemen alle nodige maatregelen om die informatie te beschermen.

We zorgen voor naleving van de Australische privacywet door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonlijke informatie te beschermen, het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie te beperken en te zorgen voor transparantie en verantwoording bij onze omgang met persoonlijke informatie.

Om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie wordt beschermd, verzamelen we alleen persoonlijke informatie die nodig is voor het leveren van onze service. We gebruiken versleuteling en veilige opslagmethoden om persoonlijke informatie te beschermen, en we evalueren en testen onze beveiligingsmaatregelen regelmatig om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn.

We beperken het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verzameld, of voor een gerelateerd doel waar het individu redelijkerwijs een dergelijk gebruik of openbaarmaking zou verwachten. We hebben ook een strikt beleid met betrekking tot toegang tot persoonlijke informatie en we beperken de toegang tot persoonlijke informatie tot alleen die werknemers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Om transparantie en verantwoordelijkheid bij onze omgang met persoonlijke informatie te waarborgen, hebben we een privacybeleid geïmplementeerd waarin onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie worden beschreven. We zijn toegewijd aan het naleven van de Australische privacyprincipes (APP's), een reeks richtlijnen die zijn ontwikkeld door het Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) om organisaties te helpen bij het nakomen van hun verplichtingen onder de privacywet.

Als u vragen heeft over onze naleving van de Australische privacywet of onze omgang met persoonlijke informatie, neem dan gerust contact op met onze privacyfunctionaris via support@makeforms.wpcomstaging.com.

MakeForms voldoet aan

ISO 27001: 2013

MakeForms voldoet aan ISO 27001:2013, een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiligingsbeheer.

Krijg meer informatie →

SOC2

MakeForms is er trots op SOC 2-compatibel te zijn en voldoet aan de hoogste normen voor gegevensbescherming en -beveiliging die zijn opgesteld door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Krijg meer informatie →

AVG EU

MakeForms voldoet volledig aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-verordening die hoge eisen stelt aan gegevensbescherming en privacy.

Krijg meer informatie →

HIPAA

MakeForms voldoet aan HIPAA, een federale wet in de Verenigde Staten die voorziet in gegevensprivacy en beveiligingsbepalingen voor het beschermen van medische informatie

Krijg meer informatie →

PIPEDA

MakeForms zet zich in voor naleving van de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) van Canada

Krijg meer informatie →

CCPA

MakeForms neemt alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat ons platform volledig voldoet aan de California Consumer Privacy Act (CCPA).

Krijg meer informatie →

AVG VK

MakeForms zet zich in om te voldoen aan alle relevante regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de UK Data Protection Act 2018

Krijg meer informatie →

Australische gegevensbeschermingsautoriteit

MakeForms voldoet aan de Australische DPA die regels uiteenzet voor het verzamelen, gebruiken, vrijgeven en opslaan van persoonlijke informatie, en geeft personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie.

Krijg meer informatie →