Warunki korzystania

AKTUALIZACJA: 30 kwietnia 2023 r

JEST TO WYGENEROWANY KOMPUTEROWO ZAPIS ELEKTRONICZNY I NIE WYMAGA ŻADNYCH PODPISÓW FIZYCZNYCH ANI CYFROWYCH. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. WARUNKI WYMIENIONE W UMIE SĄ OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĄ POMIĘDZY ESZMELETLEN HOLDING CO. A UŻYTKOWNIKAMI. WARUNKI SĄ WAŻNE PO ZAAKCEPTOWANIU I REGULUJĄ RELACJE MIĘDZY ESZMELETLEN A UŻYTKOWNIKAMI USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY https://makeforms.io. JEŚLI NINIEJSZE WARUNKI SĄ KONFLIKCYJNE Z JAKIMIKOLWIEK INNYMI DOKUMENTAMI/ZAPISAMI, NINIEJSZE WARUNKI MAJĄ WAŻNE DO CZASU I DO POWIADANIA O DALSZYCH MODYFIKACJACH PRZEZ ESZMELETLEN.

 1. WSTĘP:

  Witamy w „MakeForms”, które jest w całości własnością i jest zarządzane przez „Eszmeletlen Holding Company”. MakeForms oferuje klientom platformę do tworzenia formularzy w ramach różnych planów i pakietów, od bezpłatnych wersji próbnych po szereg płatnych subskrypcji. Szczegóły dotyczące każdego planu są wyraźnie wymienione na naszej stronie z cenami dostępnej pod adresem https://makeforms.io/pricing. MakeForms zachęca wszystkich do zapoznania się z niniejszym regulaminem ("Warunki") przed zarejestrowaniem się w aplikacji MakeForms. Jeśli ty („Ty/„Ty”/„Abonent”/„Gość”/„Użytkownik”) nadal przeglądać i korzystać z tej platformy, zgadzasz się przestrzegać i być związanym niniejszymi Warunkami, które wraz z naszą polityką prywatności („Polityka prywatności”) regulują relacje Platformy z Tobą. Podczas korzystania z MakeForms.io lub jakiejkolwiek innej aplikacji o nazwie „MakeForms” akceptujesz niniejsze Warunki niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zarejestrować lub zarejestrować u nas, czy nie. Nie możesz korzystać z usług Platformy, o ile zdecydujesz się nie akceptować niniejszych Warunków.

 2. DEFINICJE:

  „Spółka Holdingowa Eszmeletlen” oznacza Eszmeletlen Holding Company, firmę partnerską zarejestrowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z siedzibą pod adresem 7th Floor, Flat No. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 („my ”/„nasz”/”nas”).

  "Platforma"
  będzie oznaczać https://makeforms.io są naszą własnością, są przez nas obsługiwane i zarządzane.

  „Usługi”
  oznacza różne oferty budowania formularzy, które udostępniamy klientom za pośrednictwem Platformy w ramach różnych planów i pakietów, od bezpłatnych wersji próbnych po szereg płatnych subskrypcji.

 3. KORZYSTANIE Z USŁUG:

  Usługi podlegają akceptacji niniejszych Warunków i Polityki prywatności Platformy przez Ciebie. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do niektórych Usług dostępnych na Platformie po prostu bezpłatnie rejestrując się na Platformie, jak określono w niniejszych Warunkach. Z usług można korzystać w trybie online. Użytkownicy mogą przejrzeć szczegóły Platformy i kliknąć przycisk rejestracji. Platforma może poprosić o Twój numer telefonu komórkowego, a następnie zweryfikować przez OTP.

 4. REJESTRACJA I HASŁO:

  Platforma jest dostępna i dostarcza informacji o produkcie/Usługach bez konieczności rejestracji. Jednakże dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

  Podczas rejestracji na Platformie wymagane jest podanie danych osobowych. Będziesz musiał podać informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, identyfikator e-mail, płeć, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, nazwę firmy, wykształcenie, powiązanie/powiązanie z jakimkolwiek szpitalem, kliniką lub przychodnią, szczegóły takiego stowarzyszenia/ powiązanie z jakimkolwiek szpitalem, kliniką lub przychodnią, wiedza specjalistyczna w określonej dziedzinie medycyny itp.

  Możesz teraz używać terminów makeforms, makeforms.io, makeform, syncolink, syncolinktechnologies, eszmeletelen, eszmeletlen holding co, makestories, make.io, makestory w adresie e-mail używanym do tworzenia konta. Jeśli utworzysz konto naruszające tę politykę, nasz system natychmiast wyłączy konto i usunie wszystkie powiązane dane. 

  Zgadzasz się, że w momencie rejestracji podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i kompletne. Będziesz odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Możesz zmienić swoje informacje profilowe i wszelkie inne szczegóły, które udostępniłeś Platformie, a także niezwłocznie zaktualizujesz adres e-mail podany w powiązaniu z Twoim kontem, aby był dokładny, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Od czasu do czasu będziesz dostarczać wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez Platformę. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy rejestracji lub usunięcia kont według własnego uznania. Nie możesz zakładać konta w imieniu innej osoby lub podmiotu, chyba że jesteś do tego upoważniony. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania popełnione przez Ciebie.

 5. OPIS USŁUGI:

  MakeForms oferuje swoim użytkownikom funkcję tworzenia formularzy. Świadczy różne Usługi za pośrednictwem swojej Platformy, której opis jest dostępny pod adresem https://makeforms.io/)

 6. KORZYSTANIE Z PLATFORMY:

  1. Powinieneś uzyskać dostęp do Platformy jako Użytkownik tylko wtedy, gdy jesteś pełnoletni, prawnie zdolny do zawarcia umowy prawnej oraz zrozumiałeś i dobrowolnie zaakceptowałeś Regulamin.
  2. Platforma zastrzega sobie prawo do przechowywania, oceny, analizy, weryfikacji i uwierzytelniania danych osobowych i danych podanych przez Użytkowników. W przypadku, gdy według wiedzy zespołu oceniającego Platformę, dane osobowe podane przez konkretnego Użytkownika są nieprawidłowe lub niedokładne lub jeśli konto jest podejrzane o wykorzystywanie Platformy do jakichkolwiek nielegalnych działań, Platforma może skorzystać z prawa do wyłączenia konto natychmiast bez podania przyczyny lub zwrotu pieniędzy za to samo.
  3. Platforma nie gwarantuje, że Usługi są odpowiednie w określonych przypadkach.
  4. Korzystanie z Platformy podlega niniejszym Warunkom, Polityce prywatności oraz wszelkim innym zasadom i warunkom, o których można powiadomić na Platformie.
  5. Od czasu do czasu możesz korzystać z Usług dostępnych na Platformie.
  6. Rozumiesz i potwierdzasz, że Twoim obowiązkiem jest przeczytanie i zrozumienie wszystkich informacji oraz szczegółów dotyczących każdej usługi, zanim zaczniesz z niej korzystać.
  7. Przed faktycznym zarejestrowaniem się na Platformie upewnisz się, że podałeś prawidłowe dane dotyczące korzystania z określonej Usługi zgodnie z Twoimi wymaganiami.
  8. W przypadku podania jakichkolwiek błędnych informacji lub danych, możesz nie być w stanie skorzystać z odpowiednich Usług i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania takich błędnych informacji lub danych.
  9. Możemy udostępniać powiadomienia o naszych nadchodzących programach na Platformie, LinkedIn lub innych portalach społecznościowych, a także powiadamiać Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości WhatsApp lub innych środków komunikacji.
  10. W przypadku, gdy korzystasz z Usług w trybie online, potwierdź i upewnij się, że połączenie internetowe nie będzie zakłócone, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub błędy podczas konsultacji online lub korzystania z Usługi.
 7. SPOSÓB PŁATNOŚCI:

  Użytkownicy, którzy chcą tworzyć formularze z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak powiadomienia SMS, formularze wielojęzyczne, reguły logiki warunkowej, walidacja pól i inne, muszą przejść na płatne plany. Opłaty za te plany są obsługiwane przez naszego zarejestrowanego sprzedawcę, Paddle. Jeśli płatność za subskrypcję nie powiedzie się (wygasła karta kredytowa, niewystarczające środki itp.), masz 15 dni na rozwiązanie problemu; w przeciwnym razie konto zostanie obniżone do bezpłatnego członkostwa. Roczne odnawianie subskrypcji następuje po zautomatyzowanym procesie rozpoczynającym się dwa tygodnie przed terminem subskrypcji. W związku z tym możesz zobaczyć obciążenie na wyciągu z karty kredytowej w dowolnym momencie między tym momentem a terminem płatności. Twoje płatne członkostwo będzie liczone począwszy od daty płatności, bez względu na to, kiedy ma miejsce opłata za płatność. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany poziomów cenowych oraz ustanowienia nowych opłat w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach cen będziemy informować na Platformie i pocztą elektroniczną. Użytkownicy płacący miesięcznie będą nadal płacić starą cenę przez co najmniej 6 (sześć) miesięcy, podczas gdy użytkownicy płacący rocznie pozostaną na tej samej stawce przez co najmniej 1 (jeden) rok. Po tym czasie wejdą w życie nowe poziomy cen. Wszystkie Twoje subskrypcje będą automatycznie odnawiane na okresy równe początkowemu okresowi subskrypcji. Opłata zostanie naliczona według naszych aktualnych stawek, 14 (czternaście) dni przed końcem początkowego okresu subskrypcji, chyba że anulujesz subskrypcję, logując się na swoje konto. W przypadku klientów korporacyjnych, o ile umowa z klientem nie stanowi inaczej, płatności za faktury należy dokonać w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przeciwnym razie naliczane będą opłaty za opóźnienia w płatnościach.

  Zmiana szczegółów płatności aktualizuje datę subskrypcji. Jeśli na przykład masz płatną subskrypcję miesięczną, która jest naliczana 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca, a 30 stycznia dokonasz aktualizacji do wyższego planu, pozostała kwota zostanie nam proporcjonalnie pomniejszona.

 8. OGRANICZENIE KONTA:

  Konta mogą być ograniczone z powodów wymienionych poniżej. Po rozwiązaniu problemu użytkownicy uzyskają dostęp do wszystkich wypełnionych formularzy:

  Problemy z płatnościami: Jeśli wystąpi problem z płatnością na Twoim koncie, będziesz mieć 7 (siedem) dni na rozwiązanie problemu. Następnie będziesz mieć ograniczony dostęp do swojego konta, a po 15 (piętnastu) dniach zostanie zaplanowane przejście na plan bezpłatny. Gdy Twoje konto jest ograniczone, będziesz mieć dostęp do swojego konta i formularzy, ale będziesz otrzymywać niekompletne zgłoszenia i nie będziesz mieć dostępu do ustawień formularza i zgłoszeń. Zwykle aktualizacja informacji o karcie kredytowej rozwiązuje problem. Możesz też skontaktować się z nami, aby rozwiązać problem. Jeśli rozwiążesz problem z płatnością w ciągu 15 (piętnastu) dni, ograniczenie konta zostanie automatycznie usunięte, a Twoje konto nie będzie już podlegało obniżeniu.

  Za dużo zgłoszeń: Twoje konto MakeForms zawiera wycenę przesłania. Jeśli otrzymałeś więcej zgłoszeń niż limit, Twoje zgłoszenia zostaną zablokowane. Po uaktualnieniu konta do planu, który pozwala na przesyłanie większej liczby zgłoszeń, będziesz mógł odblokować zablokowane zgłoszenia.

  Brakujące łącze zwrotne: Jeśli korzystasz z bezpłatnego abonamentu i usuniesz link zwrotny do MakeForms ze swoich formularzy, będziesz otrzymywać komunikaty ostrzegawcze. Jeśli nie dodasz linku z powrotem do swoich formularzy, Twoje konto zostanie zawieszone. Wstaw link zwrotny do swoich formularzy lub przejdź na płatny plan, aby rozwiązać ten problem.

  Wyłudzanie informacji: Formularze i konta wykorzystywane do celów phishingowych są zawieszone. właściciele nie będą mogli się zalogować, a formularze nie będą działać. Nie ma możliwości przywrócenia tych kont.

  Darmowe konta: Jeśli korzystasz z bezpłatnego abonamentu, musisz umieścić link zwrotny do Makeforms.io pod formularzem internetowym. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania każdego konta, które nie jest zgodne z naszymi Warunkami. Powtarzające się korzystanie z naszych formularzy kontaktowych przez bezpłatnych użytkowników, którzy usuną link do naszej strony, może spowodować, że wiadomości nie zostaną dostarczone, dopóki konto nie zostanie uaktualnione do planu płatnego. Darmowe konta podlegają kilku ograniczeniom, które mogą się różnić w zależności od naszej strategii. Zabrania się zakładania przez użytkowników więcej niż jednego konta w celu uniknięcia ograniczeń. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączania lub usuwania zduplikowanych kont.

 9. POLITYKA ZWROTÓW:

  Po zarejestrowaniu się w płatnym abonamencie miesięcznym lub rocznym opłata jest automatycznie naliczana co miesiąc lub co rok przy użyciu podanego źródła płatności. Jeśli nie chcesz już korzystać z usługi płatnej, musisz anulować subskrypcję (w sekcji Ustawienia). Płatność cykliczna kończy się dopiero wtedy, gdy subskrypcja zostanie obniżona do bezpłatnego planu i będziesz mógł nadal z niego korzystać, ale będziesz musiał przestrzegać ograniczeń tego planu usług.

  Platforma nie zwraca pieniędzy za subskrypcje anulowane przed upływem okresu obowiązywania umowy. Oznacza to, że jeśli anulujesz subskrypcję 5 września, ale Twój okres przedpłaty zakończy się 2 października, nadal będziesz mieć dostęp do funkcji związanych z Twoim płatnym planem do 2 października. Weź pod uwagę, że oba plany (roczny i miesięczny) są powtarzający się. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji, powinieneś to zrobić przed zakończeniem okresu przedpłaty (koniec okresu). Wcześniejsze opłaty za subskrypcję nie zostaną zwrócone. Faktury i płatności za plan usług dla przedsiębiorstw nie mogą zostać anulowane ani zwrócone. Poprzedza je kompleksowy proces sprzedaży, który wymaga dedykowanych zasobów i zapewnia przemyślaną decyzję.

 10. WSPARCIE KLIENTA:

  Wszelkie reklamacje dotyczące Usług będą rozstrzygane za pośrednictwem poczty elektronicznej między Tobą a Platformą, w zależności od przypadku. Napisz do nas na adres support@makeforms.wpcomstaging.com. w celu zarejestrowania Twojej reklamacji.

 11. ZMIANA WARUNKÓW:

  Platforma zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikowania lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, Usług (lub dowolnej ich części) dostępnych na Platformie z powiadomieniem lub bez. Ponadto Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Platforma zapewni powiadomienie lub wyskakujące okienko w przypadku jakichkolwiek zmian w Warunkach i jakiejkolwiek innej Polityce. Jesteś odpowiedzialny za regularne przeglądanie Warunków. Dalsze korzystanie z Platformy po wprowadzeniu takich zmian będzie oznaczać Twoją zgodę na związanie się takimi zmianami. Jedynym prawem użytkownika w przypadku niezadowolenia z niniejszych Warunków, naszej polityki lub praktyki w zakresie obsługi Platformy lub Treści dostępnych za pośrednictwem Platformy jest zaprzestanie korzystania z Platformy.

 12. DOSTĘPNA TREŚĆ:

  Przestrzegamy etycznych praktyk biznesowych i zamierzamy dostarczać treści, które są autoryzowane, odpowiednie i odpowiednie oraz nie naruszają praw osób trzecich.

  Przyjmujesz do wiadomości, że Platforma nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących materiałów, danych i informacji, takich jak pliki danych, tekst, fakty i liczby, oprogramowanie komputerowe, kod, zdjęcia, inne obrazy udostępniane przez Użytkowników lub jakiekolwiek inne dostawca treści (łącznie tzw "Treść"), do których możesz mieć dostęp w ramach Platformy lub poprzez korzystanie z tej Platformy.

  W żadnym wypadku Platforma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi Treści naruszające prawa autorskie, wszelkie błędy lub pominięcia w Treściach ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści publikowane, przesyłane, łącza lub w inny sposób dostępne za pośrednictwem Platformy lub udostępniane za jej pośrednictwem. Rozumiesz, że korzystając z tej Platformy, możesz być narażony na Treści, które możesz uznać za nieodpowiednie, niebezpieczne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw ze względu na wartości religijne, kulturę, kastę, narodowość, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu. W przypadku, gdy zauważysz jakiekolwiek naruszenie swoich praw własności intelektualnej, zarejestrujesz swoją skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej na Platformie pod adresem support@makeforms.wpcomstaging.com Po zarejestrowaniu skargi, Platforma podejmie odpowiednie działania prawne przeciwko takiemu zdarzeniu, w tym usunie takie Treści.

 13. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

  Oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się, że żadne treści ani szczegóły udostępniane przez Ciebie Platformie („Twoje treści”) nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich, w tym patentów, praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, reklamy lub innych danych osobowych lub prawa własności, naruszenia lub konflikty z jakimkolwiek obowiązkiem, takim jak zobowiązanie do zachowania poufności, lub zawierają oszczercze, zniesławiające lub w inny sposób niezgodne z prawem materiały.

  Udzielasz nam osobistego, ograniczonego, odwołalnego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa do korzystania z Twoich Treści i danych, w tym między innymi znaków towarowych, znaków usługowych, logo itp. przesłanych przez Ciebie. Udzielasz nam również prawa (i) do wyświetlania Twoich Treści i szczegółów na Platformie (ii) promowania ich lub rozpowszechniania w celu udostępnienia ich innym klientom.

  Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Twoje Treści udostępniane przez Ciebie za pośrednictwem Platformy, w tym między innymi za wszelkie zobowiązania wynikające z jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia praw.

  Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania, odmowy publikowania, usuwania lub edytowania Twoich Treści w dowolnym momencie i z dowolnego powodu lub bez powodu, według naszego absolutnego i wyłącznego uznania, bez uprzedniego powiadomienia, chociaż nie mamy obowiązku tego robić ani monitorować jakiegokolwiek forum publicznego. Jeśli zdecydujemy się na sprawdzenie Twoich Treści, może wystąpić opóźnienie w publikowaniu takich treści na forum publicznym, aby umożliwić proces weryfikacji. Jeśli mamy pytania dotyczące Twoich Treści, w tym między innymi praw autorskich, możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dalszych informacji, w tym na przykład sprawdzenia, czy jesteś właścicielem praw autorskich lub uzyskania w inny sposób niezbędnego pozwolenia na opublikowanie materiału.

 14. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH:

  Ta Platforma może zawierać linki do innych platform będących własnością i obsługiwanych przez strony trzecie, które nie są powiązane z Platformą („Platformy połączone”). Platformy połączone nie znajdują się pod kontrolą Platformy, a Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek platform połączonych ani żadnego hiperłącza zawartego w Platformie połączonej i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do treści takich stron osób trzecich.

  Platforma udostępnia te łącza Użytkownikowi wyłącznie dla wygody, a włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza żadnego poparcia Platformy połączonej przez Platformę. Twoje łącze do takiej połączonej platformy jest całkowicie na własne ryzyko. Platforma nie jest stroną żadnej transakcji między Tobą a Platformą powiązaną. Korzystanie z połączonej platformy podlega warunkom tej witryny.

  Platforma może również zawierać reklamy osób trzecich, jeśli takie istnieją. Wyświetlanie takich reklam w żaden sposób nie oznacza poparcia ani rekomendacji odpowiedniego reklamodawcy, jego produktów lub usług, chyba że wyraźnie zaznaczymy to przez nas. Zostaniesz przekierowany do odpowiedniego reklamodawcy w celu uzyskania wszystkich informacji dotyczących reklamy i jej produktów lub usług. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek interakcję między Tobą a odpowiednią stroną trzecią i jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takiej interakcji lub w jakikolwiek sposób z nią związanej.

 15. EKSPORT

  Platforma nie może być eksportowana ani reeksportowana (a) do żadnych krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do żadnej osoby znajdującej się na liście Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA lub na liście osób zabronionych lub liście podmiotów Departamentu Handlu USA. Korzystając z Platformy, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym takim kraju ani na żadnej takiej liście. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie korzystał z Platformy do celów zabronionych przez obowiązujące prawo, w tym między innymi do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni nuklearnej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

 16. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI:

  Chociaż Platforma i Usługi są zwykle dostępne 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Platforma jest niedostępna w dowolnym momencie. Dostęp do Platformy może zostać czasowo i bez uprzedzenia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych. Główne okna serwisowe będą z wyprzedzeniem ogłaszane przez zespoły techniczne Platformy, aby umożliwić Ci koordynację użytkowania. Nasze Usługi są hostowane przez wielu dostawców usług, którzy oferują stabilne i skalowalne usługi hostingowe z wysoką dostępnością i responsywnym wsparciem. Nasza strona korzysta z serwerów w wielu centrach danych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i UE. Możesz wybrać lokalizację w momencie tworzenia konta. Jeśli jednak chcesz przenieść swoje konto z jednego regionu do innego, możesz skontaktować się z obsługą klienta Platformy. Mamy zainstalowane najnowsze pakiety bezpieczeństwa i aktualizujemy serwer w razie potrzeby. Mimo to istnieje możliwość tymczasowych przestojów niezależnych od nas, jak w przypadku każdej innej Platformy. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, a gdy już się zdarzy, staramy się jak najszybciej rozwiązać problem. Aby zminimalizować opóźnienia, skontaktuj się z obsługą klienta, jeśli spodziewasz się dużej liczby zgłoszeń lub wskaźnika zgłoszeń przekraczającego 5000 dziennie. Podejmiemy środki ostrożności, aby zapobiec wszelkim opóźnieniom. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za utratę danych, która może wystąpić, gdy serwer jest niedostępny. Jeśli masz komercyjną witrynę internetową, nie możemy ponosić odpowiedzialności za utratę danych; najlepsze, co możemy Ci zaoferować, to częściowy lub pełny zwrot pieniędzy zapłaconych nam za miesiąc, w którym wystąpił problem z serwerem.

 17. ZACHOWANIE ZABRONIONE:

  Zgadzasz się nie angażować w żadną z następujących czynności:

  1. Naruszenie praw i praw:
   Użytkownik nie może (a) korzystać z Platformy w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych, (b) naruszać ani zachęcać innych do naruszania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wobec osób trzecich, w tym między innymi ograniczone do naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia praw własności intelektualnej, poufności lub prywatności.
  2. Napraszanie się:
   Nie wolno wykorzystywać Platformy ani żadnych informacji dostarczanych za pośrednictwem Platformy do przesyłania materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym niechcianej poczty, spamu, łańcuszków ani żadnych innych form niechcianych lub niechcianych nagabywań.
  3. Zakłócenie:
   Zabrania się korzystania z Platformy w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Platformę lub zakłócać korzystanie z Platformy przez inne osoby; w tym przez

   (a) przesyłanie lub rozpowszechnianie w inny sposób jakichkolwiek wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, robaków lub innego złośliwego kodu, lub
   (b) ingerowanie lub zakłócanie działania jakiejkolwiek sieci, sprzętu lub serwera podłączonego lub wykorzystywanego do świadczenia jakichkolwiek Usług na Platformie lub naruszanie jakichkolwiek przepisów, zasad lub procedur dotyczących dowolnej sieci, sprzętu lub serwera.

  4. Krzywdzenie innych:
   Nie będziesz udostępniać ani przekazywać Treści lub szczegółów, które są szkodliwe, obraźliwe, obsceniczne, obelżywe, naruszające prywatność, zniesławiające, nienawistne lub w inny sposób dyskryminujące, fałszywe lub wprowadzające w błąd lub podżegające do czynu niezgodnego z prawem. Nie wolno zastraszać ani nękać innych za pośrednictwem Platformy; oraz Użytkownik nie może publikować ani przekazywać żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób bez uzyskania wyraźnej zgody tych osób na to za pośrednictwem Platformy.
  5. Podszywanie się pod inne osoby lub nieautoryzowany dostęp:
   Podczas korzystania z Platformy nie wolno podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swoich powiązań z osobą lub podmiotem. Nie będziesz używać ani próbować używać konta lub danych osobowych innej osoby; i nie będziesz podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy lub systemów komputerowych lub sieci połączonych z Platformą poprzez hakowanie eksploracji haseł lub w jakikolwiek inny sposób.
 18. WYŁĄCZENIE GWARANCJI:

  UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z PLATFORMY I ŚWIADCZENIE USŁUG ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PLATFORMA I USŁUGI NA NIEJ SĄ ŚWIADCZONE W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. WSZELKIE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI SĄ WYRAŹNIE WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA ESZMELETLEN, JEJ KIEROWNICY, WSPÓŁPRACOWNICY I AGENCI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z PLATFORMĄ, ŚWIADCZENIEM USŁUG ORAZ KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ PAŃSTWA. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ, ŻE-

  1. TREŚCI UDOSTĘPNIANE NA PLATFORMIE LUB JAKICHKOLWIEK PLATFORMACH OSÓB TRZECICH POWIĄZANYCH Z PLATFORMĄ SĄ DOKŁADNE LUB KOMPLETNE,
  2. PLATFORMA SPEŁNI TWOJE WYMAGANIA,
  3. PLATFORMA BĘDZIE DOSTĘPNA NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZBŁĘDNIE,
  4. WYNIKI, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z KORZYSTANIA Z PLATFORMY, BĘDĄ DOKŁADNE LUB WIARYGODNE.

  OKAZYJNIE MOŻEMY ZAWIESIĆ DZIAŁANIE PLATFORMY NA KRÓTKIE OKRESY W CELU KONSERWACJI, AKTUALIZACJI LUB PRAC WSPARCIA, JAKIE MOŻEMY UZNAĆ ZA WŁAŚCIWE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOGODNOŚCI, STRATY LUB SZKODY, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE W OKRESACH ZAWIESZENIA. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK-

  1. BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI;
  2. USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO PLATFORMY I KORZYSTANIA Z PLATFORMY;
  3. WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH NA NASZYCH SERWERACH;
  4. JAKIEKOLWIEK PRZERWY LUB ZANIECHANIE TRANSMISJI DO LUB Z PLATFORMY;
  5. JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE NA PLATFORMĘ LUB ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY PRZEZ JAKIEKOLWIEK OSOBY TRZECIE I/LUB;
  6. WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI PUBLIKOWANYCH, WYSYŁANYCH E-MAILEM, KOMUNIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY. PLATFORMA NIE GWARANTUJE, NIE POTWIERDZA, NIE GWARANTUJE ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USŁUGI REKLAMOWANE LUB OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY LUB JAKIEJKOLWIEK PLATFORMY, DO KTÓREJ ŁĄCZĄ HIPERLINKI, ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BANER LUB INNE REKLAMY.

  W PRZYPADKU PRZEKAZYWANIA I PRZEKAZYWANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI MEDYCZNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ PLATFORMY, NALEŻY ROZUMIEĆ, ŻE PLATFORMA JEST TYLKO POMOCĄ W PRZEKAZYWANIU TAKICH INFORMACJI. NINIEJSZA PLATFORMA NIE TWORZY ŻADNYCH ZWIĄZKÓW MIĘDZY PLATFORMĄ A UŻYTKOWNIKIEM. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE BĘDZIE BIEŻĄC NA BIEŻĄCO AKTUALNIE ORAZ BĘDZIE PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW I WYTYCZNYCH W CELU WYKONANIA SWOICH OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

 19. ODSZKODOWANIE

  Zgadzasz się zwolnić nas z odpowiedzialności i zabezpieczyć przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub odnoszącymi się do:

  1. Szczegóły i treści, które przesyłasz lub przesyłasz w ramach Usług;
  2. Twoje naruszenie jakichkolwiek praw jakiejkolwiek innej osoby w związku z Aplikacją;
  3. naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich;
  4. jakiekolwiek naruszenie warunków niniejszego Regulaminu;
  5. wszelkie naruszenia obowiązującego prawa i regulacji;
  6. wszelkie oświadczenia i gwarancje złożone w związku z Usługami i
  7. transakcje (obecne i późniejsze) między Tobą a klientem.
 20. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  W żadnym wypadku Eszmeletlen, jego funkcjonariusze, partnerzy, pracownicy lub agenci nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody (nawet jeśli Eszmeletlen została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikające z dowolnego aspektu korzystania z Platformy, w tym bez ograniczeń, czy szkody wynikają z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Platformy, z niemożności korzystania z Platformy lub przerwania, zawieszenia, modyfikacji, zmiany lub rozwiązania Platformy. Takie ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie w odniesieniu do szkód poniesionych z powodu Usług lub świadczonych za pośrednictwem Platformy lub reklamowanych w związku z Platformą lub linkami na Platformie, a także z powodu wszelkich informacji, opinii lub porad otrzymanych za pośrednictwem lub reklamowanych w połączenie z Platformą lub jakiekolwiek linki na Platformie. Ograniczenia te mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Eszmeletlen nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika lub treści lub zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie jakiegokolwiek użytkownika lub strony trzeciej oraz że ryzyko szkody lub szkody wynikającej z powyższego spoczywa wyłącznie na Tobie.

  Eszmeletlen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, wtórne, przypadkowe lub w inny sposób poniesione przez klienta.

  W każdym przypadku łączna odpowiedzialność Platformy wobec Użytkownika na mocy jakiegokolwiek obowiązującego prawa za wszelkie straty lub szkody wynikające z dostępu do Platformy będzie ograniczona do liczby Usług, z których Użytkownik skorzystał na Platformie.

 21. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

  Platforma zobowiązuje się do odpowiedzialnego obchodzenia się z informacjami i danymi, które gromadzimy za pośrednictwem Platformy, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Dane podane przez Użytkowników są przechowywane u administratora Platformy i mogą być wykorzystywane zgodnie z Polityką Prywatności.

 22. WŁASNOŚĆ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

  Platforma i wszystkie prawa, w tym między innymi prawa własności intelektualnej istniejące w ramach Platformy lub w związku z Platformą, są naszą własnością. Platforma szanuje prawa autorskie i zabraniamy Użytkownikom wykorzystywania Treści w celach zawodowych, komercyjnych lub wykorzystywania takich treści w mediach społecznościowych bez uprzedniej pisemnej zgody Eszmeletlen.

  Jeśli uważasz, że Platforma zawiera elementy, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej w Twojej pracy, niezwłocznie nas o tym poinformuj. Jeśli otrzymamy powiadomienie o roszczeniu dotyczącym naruszenia praw własności intelektualnej i uznamy to za stosowne, możemy usunąć wszystkie takie treści, które są wskazane jako naruszające prawa i/lub podjąć inne odpowiednie działania według naszego uznania. Jeśli uważasz, że materiał lub Usługi naruszają prawa autorskie, możesz powiadomić nas o tym pod adresem support@makeforms.wpcomstaging.com, podając szczegółowe informacje.

  Wszystkie materiały na tej Platformie, w tym między innymi dźwięk, obrazy, oprogramowanie, tekst, ikony i tym podobne („Zawartość Platformy”) są chronione prawem autorskim na mocy praw autorskich. Nie możesz korzystać z Treści Platformy, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać Treści Platformy do celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie.

 23. ZAKOŃCZENIE:

  Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę, możesz natychmiast przestać uzyskiwać dostęp do Platformy lub z niej korzystać. Twoje prawo dostępu do Platformy i korzystania z niej wygasa automatycznie po istotnym naruszeniu przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. Platforma zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia Konta w dowolnym momencie w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

  Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, jeśli Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub jakiekolwiek inne warunki lub zasady, które mogą każdorazowo mieć zastosowanie do Użytkowników.

  Przetrwanie: Zrzeczenie się gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności, odszkodowanie oraz przepisy dotyczące jurysdykcji i obowiązującego prawa pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy.

 24. RÓŻNE TERMINY:
  1. Wybór prawa i jurysdykcji: Warunki podlegają prawu indyjskiemu i są interpretowane zgodnie z nim. Wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów indyjskich.
  2. Siła wyższa: Bez uszczerbku dla powyższego, Platforma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę kosztów spowodowaną nienormalnymi i nieprzewidywalnymi okolicznościami lub szkodę lub stratę wynikającą z wadliwego działania Usług wynikającego bezpośrednio lub pośrednio z działania sił natury, sił lub przyczyn niezależnych od jego rozsądnej kontroli, w tym między innymi awarie internetowe, akcje protestacyjne powodujące opóźnienia lub awarie, problemy z systemem lub siecią strony trzeciej, wirusy lub złośliwe oprogramowanie, awarie sprzętu komputerowego, awarie sprzętu telekomunikacyjnego, awarie oprogramowania, awarie maszyn, strajk lub spowodowane przepisów rządowych, epidemii, powodzi, burz, awarii elektrycznych, zamieszek, zamieszek i wszelkich innych przyczyn poza rozsądną kontrolą Platformy.
  3. Brak zrzeczenia się: Brak nalegania lub egzekwowania przez Platformę ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa.
  4. Rozdzielność: Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji lub ostatecznego orzeczenia właściwego sądu lub trybunału, postanowienie to zostanie uznane za odłączalne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
  5. Brak relacji agencyjnej: Zgadzasz się, że w wyniku niniejszych Warunków lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Platformy lub wpisu między Tobą a Platformą nie istnieje żaden związek typu joint venture, zatrudnienie ani przedstawicielstwo.
  6. Całość porozumienia: Niniejsze Warunki i Polityka prywatności stanowią całość umowy między Tobą a Platformą i zastępują wszelkie wcześniejsze komunikaty i/lub umowy między Tobą a Platformą dotyczące tego przedmiotu.