Chráňte citlivé informácie riadením prístupu k svojim formulárom pomocou formulárov chránených heslom MakeForms, ktoré vyžadujú, aby používatelia pred prístupom k formuláru zadali heslo. Vďaka tejto funkcii môžu podniky nastaviť jedinečné heslo pre každý formulár, čím sa zabezpečí, že k nemu budú mať prístup iba oprávnení používatelia.

 

Enable-Password-Protection-In-MakeForms

Ako povoliť ochranu heslom v MakeForms

Získajte ochranu heslom pre svoje formuláre na úrovni zdroja. MakeForms vám umožňuje vytvoriť viacero odkazov na formulár. Každý vytvorený odkaz sa nazýva zdroj. Zdroj je spôsob, ako usporiadať formuláre a údaje v rámci MakeForms. Povolenie ochrany heslom pre konkrétny zdroj znamená, že formulár v tomto zdroji bude teraz na prístup k nemu vyžadovať heslo.

Tu je postup, ako povoliť ochranu heslom pre konkrétny zdroj v MakeForms:

  • Prihláste sa do svojho účtu MakeForms. Vyberte zdroj, pre ktorý chcete povoliť ochranu heslom.
  • Kliknite na „Nastavenia“ v pravom hornom rohu obrazovky.
  • V ponuke „Nastavenia zdroja“ kliknite na kartu „Ochrana heslom“.
  • Začiarknite políčko vedľa položky „Ochrana heslom“ a nastavte svoje heslo
  • Uložte zmeny.

Po aktivácii ochrany heslom pre konkrétny zdroj budú všetky formuláre v tomto zdroji vyžadovať heslo, ktoré ste nastavili, aby ste získali prístup k formuláru:

Prípad použitia formulárov chránených heslom

1

Online formuláre žiadostí o zamestnanie

Zhromažďujte a chráňte citlivé informácie tam, kde vaša spoločnosť zhromažďuje osobné údaje žiadateľov. Ak chcete zabrániť akémukoľvek neoprávnenému prístupu, môžete si nastaviť heslo, aby ste sa uistili, že k vašim formulárom žiadostí o zamestnanie budú mať prístup a prezerať si ich iba oprávnené osoby.

2

Citlivé formuláre spätnej väzby

Chráňte heslom citlivé informácie vo formulároch spätnej väzby, ako sú dôverné informácie o zamestnancoch, zákazníkoch alebo klientoch. Nastavením hesla obmedzíte prístup k formuláru a spätnú väzbu budú môcť zobraziť iba oprávnené osoby.

3

Dôverné prieskumy

Chráňte svoje dôverné prieskumy heslom, aby ste zabezpečili, že zozbierané údaje budú prístupné len tým, ktorí ich potrebujú vedieť. Prístup k prieskumu a zobrazenie výsledkov majú teraz iba oprávnené osoby.

4

Súkromné skupinové formuláre

Udržujte súkromie a bezpečnosť skupiny a jej členov pomocou formulárov Private Group chránených heslom. Správcovia môžu nastaviť heslá tak, aby sa na vypĺňaní formulárov mohli zúčastniť iba oprávnení členovia.

5

Formuláre citlivých informácií

Zaistite bezpečnosť svojich súkromných údajov a zabráňte akémukoľvek neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám, ako sú zdravotné alebo finančné údaje, pomocou formulárov citlivých informácií chránených heslom. Tvorcovia môžu formuláre chrániť heslom len pre autorizovaný prístup.

6

Hodnotenie študentských kurzov

Používajte ochranu heslom pre svoje hodnotenia kurzov, kde študenti môžu poskytnúť spätnú väzbu o kurze a inštruktor sa zhromažďuje. Správcovia škôl môžu nastaviť jedinečný kód, aby zabezpečili, že spätnú väzbu môžu poskytnúť iba oprávnení študenti.

7

Hodnotenie výkonnosti zamestnancov

Zabezpečte dôvernú spätnú väzbu medzi HR a zamestnancami týkajúcu sa ich výkonu pomocou formulárov chránených heslom. Personalisti si teraz môžu nastaviť heslo do svojich formulárov len pre oprávnených zamestnancov.

8

Interné podnikové prieskumy

Chráňte dôverné údaje z interných firemných prieskumov pomocou ochrany heslom vo formulároch. HR môžu zabezpečiť, aby formulár videli iba oprávnení členovia, a to nastavením jedinečného prístupového kódu.

9

Dôverné právne dokumenty

Chráňte právne dokumenty, ktoré sú dôverné a obsahujú citlivé informácie, a zabezpečte, aby dokumenty s formulármi na ochranu heslom mohli prezerať iba oprávnené osoby.

10

Chránené informácie o zákazníkovi

Chráňte a uchovávajte citlivé osobné údaje zbierané od zákazníkov. Firmy môžu nastaviť heslá pre oprávnené osoby na prístup k formuláru a kontrolu citlivých informácií.