Milujete funkciu uhladeného po jednom. A my to vieme. Tak sme to pre vás postavili. Pozrite si nasledujúci príklad na porovnanie medzi MakeForms a Typeform 

Porovnávacia tabuľka MakeForms vs Typeform

Vlastnosti MakeForms [ $29 ] Typový tvar [ $29 ]
Podania 5000 mesačne 100 za mesiac
Maximálny počet odoslaní 5000 mesačne 750 mesačne
Overte e-mailovú adresu 
Zbierajte údaje v rámci e-mailu
Overte mobilné číslo osoby, ktorá vypĺňa formulár
Ukladanie súborov 10 GB 4Gb [bez obmedzenia pre tvorcov] 
Odstrániť značku platformy
Uverejnite na svojej doméne
Vytvorte viacero odkazov
Predvolené šifrovanie údajov
integrácií
Vstavané kontingenčné tabuľky
Typ formulárov Jeden po druhom, krokové formuláre, úplné formuláre  Len po jednom
Súlad s HIPAA Iba Enterprise 😢
Súlad so SOC 2 
Súlad s normou ISO 27001 
Typ formulárov Jeden po druhom, krokové formuláre, úplné formuláre  Len po jednom

Začnite používať MakeForms

Postavené pomocou MakeForms

Postavené pomocou Typeform