Vlastnosti

Polia formulára

MakeForms vám ponúka širokú škálu polí formulárov pretiahnutím myšou, od základných až po pokročilé, ktoré vytvárajú optimalizované prostredie na zhromažďovanie údajov prispôsobené vašim presným potrebám. 
Pokračovať v čítaní

Podmienené polia

Podmienené polia vo formulároch sa používajú na zobrazenie alebo skrytie polí formulára na základe odpovedí poskytnutých používateľom v predchádzajúcich poliach. To umožňuje dynamické a prispôsobené vypĺňanie formulárov
Pokračovať v čítaní

Pracovné postupy

Pracovný postup vo formulároch umožňuje automatizáciu rôznych akcií a úloh na základe špecifických podmienok alebo spúšťačov. Pracovné postupy môžu zefektívniť a zjednodušiť procesy, obmedziť manuálne zásahy a zvýšiť efektivitu správy formulárov.
Pokračovať v čítaní

Vlastná značka

Vlastné formuláre značky s MakeForms umožňujú značkám a firmám vylepšiť identitu svojej značky a zabezpečiť, aby ich formuláre vyzerali profesionálne a v súlade s imidžom ich značky.
Pokračovať v čítaní

Mapovanie domén

Vlastné domény vo formulároch sa používajú na prispôsobenie adresy URL formulára a na jeho lepšie rozoznanie pre publikum. Vlastná doména pomáha budovať značku a zvyšovať dôveru vo formulár, pretože sa zdá, že pochádza z legitímneho zdroja a nie zo všeobecnej platformy na vytváranie formulárov.
Pokračovať v čítaní

Vyplňte v rámci e-mailu

Pomocou MakeForms môžete vytvárať formuláre pomocou intuitívneho tvorcu a odosielať ich ako vypĺňacie formuláre v rámci e-mailových kampaní. To vám umožňuje rýchlo a efektívne zbierať overené údaje.
Pokračovať v čítaní

Zdroje formulárov

Použitie zdrojov alebo zberateľov vo formulároch umožňuje tvorcom formulárov distribuovať ich formuláre do viacerých kanálov a sledovať odozvy zhromaždené z každého kanála. Táto funkcia je užitočná pre formuláre, ktoré je potrebné distribuovať na viaceré miesta alebo platformy, ako sú webové stránky, sociálne médiá, e-mailové kampane atď.
Pokračovať v čítaní

Tímová spolupráca

Organizácia údajov

Návrhy formulárov

Zdieľajte / vložte svoj formulár

Overenie potenciálneho zákazníka

Zoznam riadenia prístupu [ ACL ]

ACL alebo zoznamy riadenia prístupu sú dôležitou funkciou formulárov, pretože umožňujú podnikom kontrolovať a spravovať prístup k údajom formulárov a súvisiacim aktivitám. Je to dôležité najmä v odvetviach, ako je zdravotníctvo, školstvo, predaj a marketing, kde sa citlivé údaje často zhromažďujú a ukladajú prostredníctvom formulárov.
Pokračovať v čítaní

Citlivé údaje

Označenie polí formulára ako citlivých údajov je dôležité, pretože pomáha zaistiť ochranu dôverných a osobných informácií. V odvetviach, ako je zdravotníctvo, školstvo, predaj a marketing, je dôležité zaobchádzať s citlivými údajmi opatrne a chrániť ich pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím.
Pokračovať v čítaní

Pracovné priestory

Pracovné priestory vo formulároch sú dôležité, pretože poskytujú tímom spôsob, ako oddeliť a usporiadať rôzne projekty, formuláre a údaje v rámci jedného účtu.
Pokračovať v čítaní

Priečinky