Zásady ochrany osobných údajov

AKTUALIZOVANÉ: 30. apríla 2023 Ochrana osobných údajov / Zásady ochrany osobných údajov generál My, Eszmeletlen Holding Company, partnerská firma registrovaná podľa platných zákonov, so sídlom na 7. poschodí, Byt č. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 („Eszmeletlen“/ „My“/ „Naše“/ „Nás“). Na MakeForms ("Plošina"), Zákazníkom ponúkame rôzne plány a balíky na vytváranie foriem („Vy“/ „Vy ste“)  od bezplatných skúšobných verzií až po platené predplatné. Vaše osobné údaje vedome nezverejníme žiadnym tretím stranám, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Zaviazali sme sa chrániť Vaše súkromie, a preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov dbáme na maximálnu opatrnosť v súlade so zásadami stanovenými v platnej legislatíve. Berieme na vedomie, že zachovávame dôvernosť, integritu a bezpečnosť vašich osobných údajov [ "Osobné údaje"] a vypracovali tieto Zásady ochrany osobných údajov  poskytnúť podrobný prehľad o tom, ako spoločnosť Eszmeletlen Holding Co zhromažďuje, uchováva, používa a zverejňuje vaše osobné údaje. majitelia značky značky „MakeForms“, partnerskej formy vytvorenej podľa indického zákona o partnerstve z roku 1932, so sídlom na adrese 702 Tridev 1 CHSL, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, MH, India – 400080 ako správca údajov, s s ohľadom na (i) Váš prístup a používanie našej stránky, ku ktorej je možné pristupovať na adrese URL https://makeforms.io a (ii) prístup a používanie obsahu stránky vrátane služieb poskytovaných platformou (spoločne, "Služby" ). Zakaždým, keď to od nás vyžaduje príslušný zákon alebo inak, použiť tento právny základ, požiadame o váš slobodný, informovaný, konkrétny a jednoznačný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Keď navštívite platformu, nie ste povinní poskytnúť žiadne osobné údaje, pokiaľ a kým sa nerozhodnete využívať služby. Vyjadrením svojho súhlasu s využívaním služieb súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať, odhaľovať, spracovávať a prenášať vaše osobné údaje v súlade s týmito zásadami. Z času na čas môžeme zmeniť ustanovenie Zásad ochrany osobných údajov. Všetky aktualizácie týchto zásad budú k dispozícii na stránke s dátumom „poslednej aktualizácie“. Budeme vás tiež informovať o zmenách, ktoré nastali, aby sme sa uistili, že ste si vedomí toho, ako používame vaše osobné údaje. S výnimkou zmien, ktoré si vyžadujú Váš predchádzajúci súhlas a ktoré budú platiť od momentu, keď takýto súhlas vyjadríte, budú akékoľvek zmeny a doplnenia týchto Zásad platiť v deň ich vykonania. „Osobné údaje“ znamenajú a zahŕňajú akékoľvek informácie alebo údaje, ktoré okrem iného zahŕňajú:

 • Meno a adresa užívateľov
 • ID e-mailu
 • Prihlasovacie ID a heslo 
 • Telefónne číslo 
 • rod
 • Bankové údaje
 • meno spoločnosti
 • Označenie

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNE DÔVODY 1.1. Údaje prehliadania: Počítačové systémy a softvérové postupy používané na prevádzku Stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré informácie (tzv. log súbory), ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Tieto informácie sa nezhromažďujú, aby boli spojené s identifikovanými osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu prostredníctvom spracovania a integrácie s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. Takéto informácie zahŕňajú IP adresy, čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému používateľa a počítačového prostredia. Pokiaľ takéto informácie vedú k identifikácii používateľa, stanú sa platnými ustanovenia týchto Zásad.

Účel spracovania Právny základ
Tieto údaje používame výhradne na účely získania anonymných štatistických informácií týkajúcich sa používania Stránky a na kontrolu jej správneho fungovania. Náš oprávnený záujem na zlepšovaní našich služieb a na správe kapacít servera a na bezchybnom zachovaní našej platformy a produktov 

1.2. Vytvorenie používateľského účtu:

 1. Registrácia a prihlásenie pomocou e-mailovej adresy: 

Na registráciu a vytvorenie účtu na Platforme budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu: 

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto spracovania je vytvorenie účtu, prihlásenie na Stránku a poskytovanie našich služieb prostredníctvom Stránky a poskytovanie pomoci pri používaní Stránky. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.
 1. Registrácia a prihlásenie cez Google:

Naša platforma vám tiež ponúka možnosť zaregistrovať sa pomocou vášho účtu Google. Kým tak urobíte, budete presmerovaní na stránku Google, kde sa môžete prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla Google. Po tomto procese bude váš účet MakeForms prepojený s vaším profilom Google. Počas pripájania Platforma automaticky dostane od spoločnosti Google informácie, s ktorými ste súhlasili, e-mailom, menom, priezviskom a profilovou fotkou. Tieto informácie spracujeme, aby sme vám ponúkli možnosť vytvorenia účtu a v rozsahu potrebnom na to, aby sme vás identifikovali v kontexte funkcií, ktoré ponúka stránka, a aby sme vám mohli ponúknuť rôzne funkcie na našej stránke. Nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Google. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. 1.3 Pridanie informácií do vášho profilu: Po vytvorení používateľského účtu môžete vyplniť ďalšie údaje o sebe, aby ste mohli vyplniť svoj profil: meno, priezvisko, telefónne číslo a odvetvie.

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto spracovania je doplnenie profilu užívateľa za účelom lepšieho poskytovania našich Služieb. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

1.4. Informovanie používateľov pridaných do účtu:  Po vytvorení účtu môžete pridať nových používateľov, aby ste mohli spolupracovať na projektoch. V tomto prípade platforma použije ich e-mailovú adresu, aby ich pozvala do projektu. V takom prípade si musia vytvoriť aj používateľské konto.

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto procesu je informovať novo pridaného používateľa o pozvánke na spoluprácu. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

Zdrojom týchto Osobných údajov (e-mailová adresa pozvanej osoby) je používateľ, ktorý príslušnú osobu pozval. 1.5. Fakturácia Pri poskytovaní Služieb Vám vystavíme faktúry na poplatky. V tomto prípade spracujeme vaše meno, priezvisko a adresu.

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto spracovania je vystavenie faktúr na úhradu služieb. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.  Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sa prevádzkovateľ vzťahuje.

1.6. Platby:  Keď uskutočníte platby, proces objednávky vykonáva náš online predajca a obchodník s registráciou, Paddle.com, ktorý sa zaoberá aj otázkami súvisiacimi s objednávkami a vrátením tovaru. Vaše údaje budú zdieľané so spoločnosťou Eszmeletlen Holding Co. na účely plnenia produktu. Paddle.com Market Ltd, Judd House, 18-29 Mora Street, Londýn EC1V 8BT. Paddle spracuje údaje o vašej bankovej karte (meno a priezvisko, číslo karty, CCV, dátum vypršania platnosti) alebo iné dostupné spôsoby platby. Nie sme zodpovední za zhromažďovanie údajov o bankových kartách.

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto spracovania je zaslanie údajov o bankovej karte spracovateľovi platieb za účelom spracovania platby. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

1.7. Zmluvné oznámenia Počas poskytovania našich služieb použijeme vašu e-mailovú adresu na to, aby sme vás informovali o akýchkoľvek zmenách v podmienkach používania a v súvislosti s akýmikoľvek inými problémami súvisiacimi s plnením zmluvy medzi vami a platformou.

Účel spracovania Právny základ
Účelom tohto spracovania je vykonávanie zmluvných a servisných oznámení. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

1.8. Kontaktuj nás:    Ak máte otázky, obavy alebo sťažnosti týkajúce sa týchto Zásad, môžete nám poslať e-mail na adresu support@makeforms.wpcomstaging.com. V takom prípade môže Platforma zhromažďovať nasledujúce osobné údaje: kontaktné údaje (e-mail, krstné meno, priezvisko) a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa daného problému alebo požiadavky.

Účel spracovania Právny základ
V tejto situácii použijeme vaše osobné údaje len na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s požadovanou ponukou alebo v súvislosti s riešením problému, s ktorým potrebujete podporu. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

1.9. Marketing a správy v produkte / Komunikácia Môžete sa prihlásiť na odber marketingových správ prostredníctvom e-mailu.

Účel spracovania Právny základ
Komunikáciu budeme posielať prostredníctvom upozornení v produkte alebo e-mailom na vašu registrovanú e-mailovú adresu alebo budeme uverejňovať aktualizácie na našej platforme. Váš súhlas. 

Svoj predchádzajúci súhlas môžete kedykoľvek a bez akýchkoľvek nákladov odvolať s meniacimi sa dôsledkami do budúcnosti.

NEPOSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Môžete odmietnuť poskytnúť určité osobné údaje (uvedené vyššie). Neposkytnutie toho istého môže mať za následok, že nebudete môcť využívať niektoré služby a funkcie, vrátane, ale nie výlučne, vytvorenia účtu alebo kontaktovania vás s cieľom vyriešiť váš problém a poskytnúť podporu.

AUTOMATICKÉ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše Osobné údaje nebudú spracúvané na účely prijímania rozhodnutí založených výlučne na automatickom spracúvaní, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo by Vás mohlo obdobne významne ovplyvniť.

ÚDAJE ZBERANÉ PROSTREDNÍCTVOM FORMULÁROV
Záznamy formulárov sú súkromné a môžu ich používať výlučne vlastník účtu alebo iní používatelia, ktorí od vlastníka účtu dostali takéto povolenia. Platforma za žiadnych okolností nezverejňuje obsah odoslaných formulárov, pokiaľ o to vládne orgány výslovne nepožiadajú. Formuláre vytvorené na platforme je možné zobraziť, čo je nevyplnené, pomocou odkazu alebo možností vloženia, aby ste im ukázali možnosti platformy. Naše služby môžete slobodne odporučiť komukoľvek, o kom si myslíte, že môže mať z našich služieb úžitok. Akékoľvek údaje/informácie zhromaždené prostredníctvom formulárov a prieskumov vytvorených pomocou Platformy patria koncovému používateľovi a žiadna Platforma ich nemôže vlastniť ani za ne niesť zodpovednosť.

DOBA SKLADOVANIA
Vaše osobné údaje budeme spracovávať spravidla po dobu existencie používateľského účtu. Osobné údaje zhromaždené za účelom vyriešenia problému budú uchovávané po dobu potrebnú na vyriešenie žiadosti. Za určitých okolností môžeme osobné údaje uchovávať dlhší čas, napríklad ak sme povinní tak urobiť v súlade s právnymi, regulačnými, daňovými alebo účtovnými požiadavkami. Osobné údaje môžeme uchovávať aj dlhší čas, aby sme mali presné záznamy o vašich interakciách s nami v prípade akýchkoľvek sťažností alebo ak primerane usúdime, že existuje možnosť súdneho sporu súvisiaceho so spracovaním vašich osobných údajov. Na základe primeranej žiadosti sa pokúsime vymazať vaše osobné údaje. upozorňujeme, že môže dôjsť k oneskoreniu pri odstraňovaní vašich osobných údajov z našich serverov a verzií záloh, navyše zo súboru našich serverov nevymažeme, ktorý máte spoločný s inými používateľmi.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú uložené a uložené na serveroch našich zmluvných partnerov, ktorí nám pomáhajú poskytovať vám naše služby v súlade s požiadavkami platných zákonov. 

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť vašich Osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše Osobné údaje budú preto spracované uplatňovaním primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu Osobných údajov, ako je obmedzenie prístupu k Osobným údajom, šifrovanie alebo anonymizácia Osobných údajov a uchovávanie v zabezpečenom prostredí. Všetky formuláre vytvorené pomocou Platformy sú obsluhované prostredníctvom cloudovej infraštruktúry. Našu platformu monitorujeme 24/7 a bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Všetky formuláre sú podávané cez HTTPS prostredníctvom 256-bitového SSL šifrovania. Šifrovanie SSL je štandardná ponuka nezávislá od plánu služieb. Náš zákazník sa prihlási na odber [zadarmo alebo platený]. Bezpečnosť zabezpečujeme prostredníctvom rôznych ďalších bezpečnostných funkcií vrátane, ale nie výlučne, ochrany captcha, funkcií proti spamu, súladu HIPAA a SOC-2. Viac o našej bezpečnostnej funkcii si môžete prečítať na https://makeforms.io/security-compliance/ Možno budete chcieť vykonať pentest na našej platforme. Toto je však zakázané bez výslovného súhlasu platformy. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, neváhajte sa obrátiť na svojho správcu účtu alebo tím starostlivosti o zákazníkov. Zodpovedáte za všetky akcie svojho používateľského účtu a hesla. Preto vám neodporúčame, aby ste akékoľvek informácie týkajúce sa vášho účtu sprístupnili tretej strane. Ak sa rozhodnete zdieľať informácie o svojom účte alebo akékoľvek osobné údaje s tretími stranami. Za to isté nesiete výhradnú zodpovednosť.

PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Vaše práva
V súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov máte nasledovné práva:
Prístupové právo: Máte právo od nás získať potvrdenie, že Vaše Osobné údaje spracúvame, ako aj informácie o konkrétnom spracúvaní, ako sú: účely spracúvania, kategórie spracúvaných Osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba aké Osobné údaje sú uložené, ak Osobné údaje prenášame do zahraničia a ako ich chránime, Vaše práva, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj Vašich Osobných údajov.
Právo na opravu: Máte možnosť požiadať o opravu vašich osobných údajov za predpokladu, že sú splnené príslušné zákonné požiadavky. V prípade chýb po upozornení Vaše Osobné údaje bezodkladne opravíme.
Právo na vymazanie: V určitých prípadoch máte možnosť požiadať o vymazanie Osobných údajov, a to keď: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie zakladá a ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie; (iii) uplatníte právo namietať proti spracovaniu; (iv) Osobné údaje boli spracované nezákonne. Nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť, ak je spracovanie nevyhnutné (okrem iného) na splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Existujú aj ďalšie okolnosti, za ktorých nie sme povinní vyhovieť tejto žiadosti o vymazanie Osobných údajov.
Obmedzenie spracovania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich Osobných údajov za nasledujúcich okolností: (i) popierate presnosť Osobných údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť presnosť Osobných údajov; (ii) spracovanie je nezákonné a Vy namietate proti vymazaniu Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (iv) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu, kým sa overí, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi. Vaše Osobné údaje však môžeme naďalej spracúvať (i) keď s tým súhlasíte; (ii) na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo (iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.
Právo na prenosnosť údajov: Pokiaľ sú Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy a spracúvanie je vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo na to, aby sme Vám Vaše Osobné údaje poskytli v štruktúrovanom formáte, ktorý sa v súčasnosti používa a je možné čítať automaticky a máte právo nás požiadať o prenos týchto osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných.
Právo na opozíciu: V určitých situáciách, napríklad keď spracúvame Vaše Osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo za účelom zasielania marketingových správ, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich Osobných údajov z našej strany. V prípade neoprávnenej námietky je Platforma oprávnená naďalej spracúvať Osobné údaje. Odvolanie súhlasu: Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Právo nebyť predmetom žiadnych automatických individuálnych rozhodnutí: Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás podobne významne dotýka. Takéto právo nie je možné uplatniť, ak rozhodnutie: (i) je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami; (ii) je oprávnená zákonom, ktorý stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a oprávnených záujmov; alebo (iii) je založená na vašom výslovnom súhlase.
Overenie totožnosti: Maximálne dbáme na dôvernosť všetkých Osobných údajov a vyhradzujeme si právo overiť vašu totožnosť, ak o to požiadate v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi
poplatky: Spravidla môžete svoje práva uplatniť bezplatne. Vyhradzujeme si však právo požadovať primeraný poplatok, ak sú vaše nároky zjavne neopodstatnené alebo nadmerné, najmä z dôvodu ich opakujúcej sa povahy.
Doba odozvy: Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme na vašu žiadosť odpovedali do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní zložitosť a počet žiadostí, pričom v takom prípade vás budeme informovať o každom takomto predĺžení a dôvodoch oneskorenia. POLITIKA SÚBOROV COOKIES: „Cookie“ je malá časť informácie uložená webovým prehliadačom vo webovom prehliadači, takže ju možno neskôr z tohto prehliadača prečítať. Súbory cookie sú užitočné na to, aby umožnili prehliadaču zapamätať si informácie špecifické pre daného používateľa. Naša platforma používa rôzne súbory cookie na rôzne účely. Niektoré z nich sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby alebo služby, zatiaľ čo iné sa používajú na marketingové účely, ako je napríklad služba Google Ads. Počas používania našich služieb môžeme na pevný disk vášho počítača umiestniť trvalé aj dočasné súbory cookie. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne vaše osobné údaje. Súbory cookie môžete zakázať pomocou nastavení vo vašom operačnom systéme zariadenia. Ak tak však urobíte, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej platformy.
ZÁSADY PROTI SPAMU: Naša platforma je úplne proti spamu. Na boj proti spamu sme štandardne implementovali ochranu Captcha na všetky formuláre vytvorené pomocou platformy. Platforma používa Google Recaptcha na všetkých formulároch zverejnených na frms.link. Pre formuláre zverejňované na vašich doménových názvoch si môžete vybrať použitie Google Recaptcha V2 alebo V3. Na to si však budete musieť zaobstarať poverenia kľúča lokality. Ak sa rozhodnete nepoužívať Google Recaptcha, Platforma štandardne implementuje riešenie HCaptcha Anti Spam pre všetky formuláre zverejnené na vašej doméne. Môžete sa tiež rozhodnúť obmedziť počet príspevkov z rovnakej adresy IP každý deň úpravou nastavenia Zdroj. Vyhradzujeme si právo automaticky pridať ReCaptcha alebo akékoľvek iné opatrenia proti spamu, kedykoľvek zistíme zneužitie našich služieb.
ZDRUŽOVANIE ÚČTOV ALEBO ZDIEĽANIE: Platforma z bezpečnostných dôvodov neakceptuje združovanie alebo zdieľanie účtov. Odporúčame, aby ste nás kontaktovali a vytvorili používateľa pre každú osobu na vytváranie formulárov. Formuláre s vysokou mierou odchodov e-mailov: Tieto formuláre budú obmedzené na zneužitie. Aby ste tomu zabránili, uistite sa, že odosielate e-mailové upozornenia iba na platné e-mailové adresy. Zhromažďovanie údajov umožňujúcich identifikáciu osôb (PII): Akékoľvek údaje, ktoré by mohli byť potenciálne použité na identifikáciu konkrétnej osoby, sú klasifikované ako informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo PII (napr. čísla sociálneho poistenia, čísla ID, vodičský preukaz).
ZVEREJNENIA: Nahrané údaje o činnosti môžeme použiť agregovaným spôsobom na zvýšenie kvality našich služieb. Berúc do úvahy pravidlá týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, môžeme posielať, prenajímať, zdieľať, distribuovať, prenajímať alebo inak poskytovať alebo zverejňovať osobné údaje používateľa tretím stranám za nasledujúcich okolností:

 • Administrátori – Prístup k osobným údajom používateľa môžeme poskytnúť ktorémukoľvek z našich oprávnených správcov na interné obchodné účely, ktorý je voči nim povinný zachovávať mlčanlivosť. 
 • Pridružené spoločnosti– Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam. Napríklad môžeme zverejniť osobné údaje našim pridruženým spoločnostiam, aby sme odpovedali na vaše žiadosti o informácie alebo služby alebo aby sme vám pomohli obmedziť prijímanie marketingových materiálov, o ktorých ste žiadali, aby ich nedostávali.
 • Aplikácie tretích strán– Vaše informácie môžeme zdieľať s aplikáciou tretej strany, napríklad keď sa rozhodnete pristupovať k našim Službám prostredníctvom aplikácie alebo platformy, napr. Facebook, LinkedIn, Google, Instagram atď. Beriete na vedomie a beriete na vedomie, že nezodpovedáme za to, že tieto tretie strany používajú Vaše informácie, preto by ste sa mali uistiť, že aplikácii alebo platforme dôverujete a že má zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú pre vás prijateľné.
 • Informácie zdieľané s ostatnými používateľmi – V rámci služieb môžu byť vaše osobné údaje zdieľané s ostatnými používateľmi platformy. Títo používatelia môžu sťahovať, odovzdávať, zdieľať a opätovne zdieľať vaše osobné údaje na akejkoľvek inej platforme alebo akejkoľvek tretej strane. Beriete na vedomie, že v prípade, že títo používatelia zdieľajú vaše osobné údaje, bude to isté dostupné pre pripojenia týchto používateľov alebo používateľov akejkoľvek inej platformy, ak títo používatelia vaše osobné údaje zobrazili širokej verejnosti. 
 • Spoločné marketingové opatrenia – Ak to zákon povoľuje, môžeme zdieľať vaše osobné údaje so spoločnými obchodníkmi, s ktorými máme marketingovú dohodu a ktorí sú voči nim zaviazaní mlčanlivosťou.
 • právne a regulačné orgány – Môžeme byť požiadaní o zverejnenie vašich osobných údajov v dôsledku právnych alebo regulačných požiadaviek. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje, ako je to potrebné, aby sme splnili naše zákonné povinnosti, vrátane, ale nie výlučne, dodržiavania súdnych príkazov, záruk alebo žiadostí o zistenie. Osobné údaje o našich používateľoch môžeme zverejniť aj orgánom činným v trestnom konaní alebo iným osobám v dobrej viere, že takéto zverejnenie je primerane potrebné na presadzovanie týchto zásad ochrany osobných údajov; reagovať na tvrdenia, že akékoľvek Osobné údaje porušujú práva tretích strán; alebo chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť Platformy, našich používateľov alebo širokej verejnosti. Súhlasíte a beriete na vedomie, že vás nemusíme informovať pred alebo po zverejnení informácií podľa tejto časti.
 • Osoby, ktoré nadobúdajú náš majetok alebo podnikanie – Vaše osobné údaje môžeme preniesť, ak nás získa / získame alebo sa zlúčime s iným subjektom alebo prevedieme časť nášho podnikania vrátane platformy na tretiu stranu. Akákoľvek tretia strana alebo výsledný subjekt, ktorý získa vaše osobné údaje na základe zlúčenia, rozdelenia alebo prevodu podniku, má právo naďalej používať vaše osobné údaje. V prípade takéhoto predaja alebo prevodu Vás o tom primerane informujeme.
 • poskytovateľov služieb alebo obchodných partnerov – Môžeme použiť určité dôveryhodné tretie strany a jednotlivcov, aby nám pomohli poskytovať, analyzovať a zlepšovať Služby alebo poskytovať marketingové, vývojové alebo konzultačné služby, ukladanie údajov, spracovanie platieb a ďalšie funkcie súvisiace so Službou. Tieto tretie strany môžu mať prístup k Vašim osobným údajom iba na účely vykonávania ich príslušných úloh a majú podobné povinnosti ako v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť poskytovateľom služieb, ktorí vykonávajú hostingové služby v našom mene.
 • Posudky – Môžeme zverejniť akékoľvek referencie, ktoré ste nám poskytli o Platforme alebo Službách a takéto referencie a iné marketingové, propagačné a reklamné akcie môžu zahŕňať Vaše Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Bez ohľadu na čokoľvek uvedené vyššie, nebudeme zodpovední za konanie alebo opomenutie strán (vrátane, ale nie výlučne, subjektov uvedených vyššie), s ktorými sa osobné údaje zdieľajú, ani nebudeme zodpovední a/alebo ručíme za akékoľvek dodatočné informácie. používateľ sa môže rozhodnúť poskytnúť priamo akejkoľvek tretej strane.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN: Môžeme mať odkazy na inú platformu alebo vás na našu platformu odkážeme prostredníctvom odkazu z inej platformy. Nezodpovedáme za zásady ochrany osobných údajov a postupy iných platforiem. Na takýto obsah sa vzťahujú ich podmienky používania a akékoľvek ďalšie pokyny a informácie o ochrane osobných údajov poskytnuté v súvislosti s týmto používaním na ich platforme. Odporúčame vám, aby ste si prečítali pravidlá každej platformy, ktorú navštívite, aby ste lepšie porozumeli svojim právam a povinnostiam, najmä ak odosielate akýkoľvek typ obsahu na platformu tretej strany. Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky, kontaktujte vlastníka alebo prevádzkovateľa takejto platformy.

ODŠKODNENIE: Súhlasíte s tým, že odškodníte nás, našich partnerov, pridružené spoločnosti, úradníkov, zástupcov a zamestnancov a že nás ochránite pred a proti akýmkoľvek nárokom a požiadavkám, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesených akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo súvisiacich s: (i) presnosť a správnosť osobných údajov a obsahu, ktorý odošlete alebo zdieľate prostredníctvom platformy (ii) porušenie týchto zásad ochrany osobných údajov používateľom (iii) porušenie akýchkoľvek práv iného používateľa používateľom.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI: Nebudeme zodpovední za žiadne škody, priame alebo nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné alebo príkladné škody a všetky záväzky (vrátane nedbalosti, straty alebo škody, ako je strata príjmu, nedostupnosť systému alebo strata údajov a strata vašich osobných Údaje) a za použitie alebo nemožnosť používať Služby akéhokoľvek druhu, ktoré sú ponúkané, alebo poskytnúť odškodnenie alebo akýkoľvek iný prostriedok nápravy vám alebo akejkoľvek tretej strane. Vynakladáme primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že platforma nebude obsahovať chyby alebo vírusy. Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste na prístup k platforme a jej používanie používali správne zariadenia a chrániť ju pred všetkým, čo by ju mohlo poškodiť.

ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY: Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia platnými zákonmi, ktoré sú určené na ochranu osobných údajov; iné príslušné zákony a naše zásady. Súhlasíte s tým, že Rozhodujúce zákony v akomkoľvek prípade budú indické zákony a predpisy.   Akýkoľvek vzniknutý spor medzi Vami a Eszmeletlen sa bude riadiť zákonmi Indie a súdy v Bombaji, Maháráštra, India budú mať výhradnú jurisdikciu na takéto spory. Súhlasíte s tým, že podobnú ochranu poskytovanú týmito Zásadami ochrany osobných údajov mimo zemepisnej oblasti nedostanete.

Representative for data subjects in the EU and UK
We value your privacy and your rights as a data subject and have therefore appointed Prighter Group with its local partners as our privacy representative and your point of contact.
Prighter gives you an easy way to exercise your privacy-related rights (e.g. requests to access or erase personal data). If you want to contact us via our representative, Prighter or make use of your data subject rights, please visit the following website. https://prighter.com/q/18035522582

Representative for data subjects in the EU and UK
We value your privacy and your rights as a data subject and have therefore appointed Prighter Group with its local partners as our privacy representative and your point of contact.
Prighter gives you an easy way to exercise your privacy-related rights (e.g. requests to access or erase personal data). If you want to contact us via our representative, Prighter or make use of your data subject rights, please visit the following website. https://prighter.com/q/18035522582