Funktioner

Formulärfält

MakeForms presenterar ett brett utbud av dra-och-släpp-formulärfält, från grundläggande till avancerade, som skapar en optimerad datainsamlingsupplevelse skräddarsydd efter dina exakta behov. 
Fortsätt läsa

Villkorliga fält

Villkorliga fält i formulär används för att visa eller dölja formulärfält baserat på de svar som användaren lämnat i tidigare fält. Detta möjliggör en dynamisk och personlig formulärfyllningsupplevelse
Fortsätt läsa

Arbetsflöden

Ett arbetsflöde i formulär möjliggör automatisering av olika åtgärder och uppgifter baserat på specifika förhållanden eller triggers. Arbetsflöden kan effektivisera och förenkla processer, minska manuella ingrepp och öka effektiviteten i formulärhanteringen.
Fortsätt läsa

Custom Branding

Anpassade varumärkesformulär med MakeForms tillåter varumärken och företag att förbättra sin varumärkesidentitet och få sina formulär att se professionella ut och överensstämma med deras varumärkesimage.
Fortsätt läsa

Domänmappning

Anpassade domäner i formulär används för att anpassa formulärets URL och göra det mer igenkännbart för publiken. En anpassad domän hjälper till att bygga ett varumärke och öka förtroendet för formen, eftersom den verkar komma från en legitim källa snarare än en generisk formbyggande plattform.
Fortsätt läsa

Fyll i e-post

Med MakeForms kan du skapa formulär med den intuitiva byggaren och skicka ut dem som ifyllningsformulär i e-postkampanjer. Detta gör att du kan samla in validerad data snabbt och effektivt.
Fortsätt läsa

Formulärkällor

Användningen av källor eller samlare i formulär gör att formulärskapare kan distribuera sina formulär till flera kanaler och spåra svaren som samlas in från varje kanal. Den här funktionen är användbar för formulär som behöver distribueras till flera platser eller plattformar, såsom webbplatser, sociala medier, e-postkampanjer, etc.
Fortsätt läsa

Team Samarbete

Dataorganisation

Formdesigner

Dela / bädda in ditt formulär

Lead Verifiering

Åtkomstkontrolllista [ ACL ]

ACL, eller åtkomstkontrollistor, är en viktig funktion i formulär eftersom de tillåter företag att kontrollera och hantera åtkomst till formulärdata och dess relaterade aktiviteter. Detta är särskilt viktigt i branscher som sjukvård, utbildning, försäljning och marknadsföring, där känsliga uppgifter ofta samlas in och lagras genom formulär.
Fortsätt läsa

Känslig data

Att markera formulärfält som känsliga uppgifter är viktigt eftersom det hjälper till att säkerställa skyddet av konfidentiell och personlig information. Inom branscher som hälsa, utbildning, försäljning och marknadsföring är det avgörande att hantera känslig data med försiktighet och skydda den från obehörig åtkomst eller missbruk.
Fortsätt läsa

WorkSpaces

Arbetsytor i formulär är viktiga eftersom de ger ett sätt för team att separera och organisera olika projekt, formulär och data inom ett enda konto.
Fortsätt läsa

Mappar