Integritetspolicy

UPPDATERAD: 30 april 2023 Datasekretess/sekretesspolicy Allmän Vi, Eszmeletlen Holding Company, ett partnerskapsföretag registrerat enligt tillämpliga lagar, med sin registrerade adress på 7:e våningen, lägenhet nr 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 ("Eszmeletlen"/ "Vi"/ "Våra"/ "Oss"). På MakeForms ("Plattform"), Vi erbjuder olika formbyggande planer och paket till kunderna ("Du"/ "Du är")  allt från gratis provperioder till betalprenumerationer. Vi kommer inte medvetet att avslöja dina personuppgifter till någon tredje part, förutom vad som anges i denna integritetspolicy. Vi är angelägna om att skydda din integritet, och därför tar vi yttersta försiktighet när vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med principerna som anges i tillämplig lagstiftning. Vi erkänner att upprätthålla konfidentialitet, integritet och säkerhet för din personliga information [ "Personlig information"] och har utarbetat denna integritetspolicy  för att ge en detaljerad beskrivning av hur dina personuppgifter samlas in, lagras, används och avslöjas av "Eszmeletlen Holding Co." varumärkesägarna för varumärket "MakeForms", en partnerskapsform bildad under Indian Partnership Act från 1932, med sitt huvudkontor på 702 Tridev 1 CHSL, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, MH, Indien – 400080 som personuppgiftsansvarig, med avseende (i) Din åtkomst till och användning av vår webbplats som kan nås på webbadressen https://makeforms.io och (ii) åtkomst till och användning av innehållet på webbplatsen inklusive tjänsterna som tillhandahålls av plattformen (tillsammans, "Tjänster" ). Varje gång vi enligt tillämplig lag eller på annat sätt är skyldiga att använda denna rättsliga grund, kommer vi att begära ditt kostnadsfria, informerade, specifika och otvetydiga samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. När du besöker plattformen behöver du inte tillhandahålla några personuppgifter såvida inte och tills du väljer att använda tjänsterna. Genom att uttrycka ditt samtycke för att använda tjänsterna samtycker du till att vi kan samla in, använda, avslöja, bearbeta och överföra dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi kan då och då ändra bestämmelserna i integritetspolicyn. Alla uppdateringar som görs av denna policy kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen med datumet "Senast uppdaterad". Vi kommer också att informera dig om de ändringar som har skett, för att säkerställa att du är medveten om hur vi använder dina personuppgifter. Med undantag för ändringar som kräver ditt förhandsgodkännande, och som kommer att gälla från och med det ögonblick då du uttrycker sådant samtycke, kommer alla ändringar av denna policy att gälla det datum de görs. "Personuppgifter" betyder och inkluderar all information eller data som inkluderar men inte begränsat till:

 • Användares namn och adress
 • E-post ID
 • Inloggnings-ID och lösenord 
 • Mobilnummer 
 • Kön
 • Bankuppgifter
 • Företagsnamn
 • Beteckning

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅL MED BEHANDLING OCH JURIDISKA GRUND 1.1. Surfdata: Datorsystem och programvaruprocedurer som används för webbplatsens drift förvärvar, under normal drift, viss information (så kallade loggfiler), vars överföring är implicit i användningen av internetkommunikationsprotokoll. Denna information samlas inte in för att kunna kopplas till identifierade personer, men kan på grund av sin natur, genom behandling och integration med data som innehas av tredje part, tillåta att användare identifieras. Sådan information inkluderar IP-adresser, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som erhålls som svar och andra parametrar som rör användarens operativsystem och datormiljö. I den mån sådan information leder till identifiering av en användare, ska bestämmelserna i denna policy bli tillämpliga.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Vi använder dessa uppgifter endast i syfte att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt. Vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster och av att hantera serverkapaciteten, och av buggfritt bevarande av vår plattform och våra produkter 

1.2. Skapa användarkontot:

 1. Registrering och logga in med mailadress: 

För att registrera och skapa ett konto på Platform behöver vi din e-postadress: 

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna bearbetning är att skapa kontot, logga in på webbplatsen och tillhandahålla våra tjänster via webbplatsen och att ge hjälp med att använda webbplatsen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
 1. Registrering och logga in med Google:

Vår plattform erbjuder dig också möjligheten att registrera dig med ditt Google-konto. Medan du gör det omdirigeras du till en Google-sida där du kan logga in med ditt Google-användarnamn och lösenord. Efter denna process kommer ditt MakeForms-konto att kopplas till din Google-profil. När du ansluter får Platform automatiskt informationen från Google som du samtyckte till att skicka e-post, förnamn, efternamn och profilbild. Denna information kommer att behandlas av oss för att erbjuda dig möjligheten att skapa kontot och i den utsträckning som är nödvändig för att identifiera dig i samband med funktionerna som erbjuds av webbplatsen och för att erbjuda dig de olika funktionerna på vår webbplats. Vi är inte ansvariga för Googles behandling av dina personuppgifter. För ytterligare information om Googles sekretessinställningar, se Googles sekretesspolicy. 1.3 Lägga till information till din profil: När du har skapat ditt användarkonto kan du fylla i andra uppgifter om dig själv för att fylla i din profil: förnamn, efternamn, telefonnummer och bransch.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna behandling är att komplettera användarens profil för att bättre kunna tillhandahålla våra tjänster. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

1.4. Informera användarna som lagts till på kontot:  När du har skapat kontot kan du lägga till nya användare för att samarbeta i projekt. I det här fallet kommer plattformen att använda sin e-postadress för att bjuda in dem till projektet. I ett sådant fall måste de också skapa ett användarkonto.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna process är att informera den nyligen tillagda användaren om samarbetsinbjudan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

Källan till dessa personuppgifter (den inbjudna personens e-postadress) är användaren som bjöd in respektive person. 1.5. Fakturering När vi tillhandahåller dig tjänsterna kommer vi att utfärda fakturor för avgifterna. I det här fallet kommer vi att behandla ditt förnamn, efternamn och adress.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna behandling är att utfärda fakturor för betalning av tjänsterna. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.  Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för.

1.6. Betalningar:  När du gör betalningar utförs beställningsprocessen av vår onlineåterförsäljare och merchant of Record, Paddle.com, som också hanterar orderrelaterade förfrågningar och returer. Dina uppgifter kommer att delas med Eszmeletlen Holding Co. för produktuppfyllelse. Paddle.com Market Ltd, Judd House, 18-29 Mora Street, London EC1V 8BT. Paddle kommer att behandla dina bankkortsuppgifter (för- och efternamn, kortnummer, CCV, utgångsdatum) eller andra tillgängliga betalningssätt. Vi ansvarar inte för insamlingen av bankkortsuppgifter.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna behandling är att skicka bankkortsuppgifterna till betalningsbehandlaren för att kunna behandla betalningen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

1.7. Avtalsanmälan Under tillhandahållandet av våra tjänster kommer vi att använda din e-postadress för att meddela dig om eventuella ändringar i användarvillkoren och i samband med andra frågor som rör genomförandet av avtalet mellan dig och plattformen.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Syftet med denna behandling är att utföra avtals- och servicemeddelanden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

1.8. Kontakta oss:    Om du har frågor eller funderingar eller klagomål angående denna policy kan du maila oss på support@makeforms.wpcomstaging.com. I ett sådant fall kan plattformen samla in följande personuppgifter: kontaktuppgifter (e-post, förnamn, efternamn) och all annan information om problemet eller den aktuella begäran.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
I denna situation kommer vi att använda dina personuppgifter endast för att kontakta dig i samband med det begärda erbjudandet eller i samband med lösningen av det problem du behöver support med. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

1.9. Marknadsföring och meddelanden i produkten / Kommunikation Du kan välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden via e-post.

Syftet med bearbetningen Rättslig grund
Vi kommer att skicka meddelanden via meddelanden i produkten eller via e-post till din registrerade e-postadress eller så kommer vi att publicera uppdateringar på vår plattform. Ditt samtycke. 

Du kan när som helst och utan några kostnader återkalla ditt förhandssamtycke, med förändrade konsekvenser för framtiden.

UNDERLÅTANDE ATT ANGE PERSONUPPGIFTER
Du kan vägra att tillhandahålla vissa personuppgifter (anges ovan) . Underlåtenhet att tillhandahålla detsamma kan leda till att du inte kan dra nytta av vissa tjänster och funktioner, inklusive men inte begränsat till att skapa ett konto eller kontakta dig för att lösa ditt problem och ge support.

AUTOMATISK BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för att fatta beslut som enbart baseras på automatisk behandling som skulle resultera i rättsliga effekter för dig eller på liknande sätt väsentligt kunna påverka dig.

DATA SAMLADE IN GENOM FORMULAR
Formulärposter är privata och kan endast användas av kontoägaren eller andra användare som fått sådana tillstånd från kontoägaren. Plattformen avslöjar aldrig innehållet i formulärinlämningar under några omständigheter, såvida det inte specifikt begärs av statliga myndigheter. De formulär som skapats på plattformen kan ses, som är i ofyllt stadium genom att använda en länk eller inbäddningsalternativ för att visa dem plattformens möjligheter. Du är fri att rekommendera våra tjänster till alla som du känner kan dra nytta av våra tjänster. All data/information som samlas in genom formulär och enkäter som skapats med hjälp av plattformen tillhör slutanvändaren och ingen plattform kan inneha äganderätten över dem eller vara ansvarig för det.

LAGRINGSTID
Som regel kommer vi att behandla dina personuppgifter så länge som användarkontot finns. De personuppgifter som samlas in för att lösa ett problem kommer att lagras under den period som krävs för att lösa begäran. Under vissa omständigheter kan vi behålla personuppgifter under längre perioder, till exempel om vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagar, regler, skatte- eller redovisningskrav. Vi kan också behålla personuppgifter under längre perioder så att vi har korrekta register över dina interaktioner med oss i händelse av några klagomål eller om vi rimligen inser att det finns en möjlighet till rättstvister i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att försöka radera dina personuppgifter på rimlig begäran. Observera att det kan finnas fördröjning i att radera dina personuppgifter från våra servrar och säkerhetskopiera versioner, dessutom tar vi inte bort från våra servrars fil som du har gemensamt med andra användare.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter arkiveras och lagras på våra avtalspartners servrar som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig enligt kraven i tillämplig lag. 

SÄKERHET
Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Dina personuppgifter kommer därför att behandlas genom att tillämpa rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter, såsom begränsning av åtkomst till personuppgifter, kryptering eller anonymisering av personuppgifter och lagring i säkra miljöer. Alla formulär som skapas med plattformen serveras via molninfrastruktur. Vi övervakar vår plattform 24/7 och säkerhet är vår högsta prioritet. Alla formulär serveras över HTTPS via en 256-bitars SSL-kryptering. SSL-krypteringen är ett standarderbjudande oberoende av serviceplanen. Vår kund prenumererar på [Gratis eller betald]. Vi säkerställer säkerhet genom olika andra säkerhetsfunktioner inklusive men inte begränsat till captcha-skydd, anti-spam-funktioner, HIPAA & SOC-2 Compliance. Du kan läsa mer om vår säkerhetsfunktion på https://makeforms.io/security-compliance/ Du kanske vill utföra ett pentest på vår plattform. Det är dock förbjudet att göra det utan uttryckligt tillstånd från Plattformen. Kontakta gärna din kontoansvariga eller kundtjänstteamet för att få mer information. Du är ansvarig för alla åtgärder av ditt användarkonto och lösenord. Därför rekommenderar vi inte att du lämnar ut någon information om ditt konto till någon tredje part. Om du väljer att dela din kontoinformation eller personuppgifter med tredje part. Du är ensam ansvarig för detsamma.

RÄTTIGHETER I SAMBAND MED BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER Dina rättigheter
Du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:
Tillträdesrätt: Du har rätt att från oss få en bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas av oss, samt information om den specifika behandlingen, såsom: ändamålen med behandlingen, kategorier av behandlade personuppgifter, mottagare av personuppgifter, perioden för vilka Personuppgifter som lagras, om vi överför Personuppgifterna utomlands och hur vi skyddar dem, Dina rättigheter, rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, källan till dina Personuppgifter.
Rätt till rättelse: Du har möjlighet att begära rättelse av dina personuppgifter, förutsatt att tillämpliga lagkrav är uppfyllda. I händelse av fel, efter meddelande, kommer vi omedelbart att korrigera dina personuppgifter.
Rätt till radering: I vissa fall har du möjlighet att begära radering av personuppgifter, nämligen när: (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; (ii) Du återkallar samtycke som behandlingen baseras på och där det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen; (iii) Du utövar rätten att invända mot behandlingen; (iv) Personuppgifterna har behandlats olagligt. Vi är inte skyldiga att följa din begäran när behandlingen är nödvändig (bland annat) för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Det finns även andra omständigheter under vilka vi inte är skyldiga att följa denna begäran om radering av personuppgifter.
Begränsning av bearbetning: Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina Personuppgifter under följande omständigheter: (i) Du bestrider riktigheten av Personuppgifterna, under en period som gör det möjligt för oss att verifiera riktigheten av Personuppgifterna; (ii) behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället; (iii) Vi behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk; (iv) Du har invänt mot behandlingen i avvaktan på verifieringen om huruvida våra legitima skäl åsidosätter din. Vi kan dock fortsätta att behandla dina personuppgifter (i) när du samtycker; (ii) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller (iii) för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person.
Rätt till dataportabilitet: I den mån personuppgifterna behandlas baserat på ditt samtycke eller på genomförandet av avtalet och behandlingen sker på automatiserade sätt, har du rätt att få dina personuppgifter lämnade till dig i ett strukturerat format, som för närvarande används och kan läsas automatiskt, och du har rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet ska inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter.
Rätt till opposition: I vissa situationer, till exempel när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett legitimt intresse eller för att skicka marknadsföringsmeddelanden, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss. Vid omotiverad invändning har Platform rätt att fortsätta behandla personuppgifter. Återkallande av samtycke: I den mån du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserad på samtycke innan dess återkallelse.
Rätt att inte bli föremål för några automatiska individuella beslut: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Sådan rätt kan inte utövas när beslutet: (i) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss; (ii) är godkänd enligt lag som fastställer lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och legitima intressen; eller (iii) är baserat på ditt uttryckliga samtycke.
Identitetsverifiering: Vi tar yttersta hand om sekretessen för alla personuppgifter och vi förbehåller oss rätten att verifiera din identitet om du gör en begäran i samband med dina personuppgifter
Avgifter: Som regel kan du utöva dina rättigheter utan kostnad. Vi förbehåller oss dock rätten att begära en rimlig avgift om dina anspråk är uppenbart ogrundade eller överdrivna, i synnerhet på grund av deras repetitiva karaktär.
Respons tid: Vi gör allt vi kan för att svara på din förfrågan inom en månad efter att vi mottagit förfrågan. Denna period kan förlängas med ytterligare två månader vid behov, med hänsyn till komplexiteten och antalet förfrågningar, i vilket fall vi kommer att informera dig om en sådan förlängning och om orsakerna till förseningen. COOKIES POLICY: En "cookie" är en liten bit information som lagras av en webbläsare i en webbläsare så att den senare kan läsas tillbaka från den webbläsaren. Cookies är användbara för att göra det möjligt för webbläsaren att komma ihåg information som är specifik för en viss användare. Vår plattform använder olika cookies för olika ändamål. Vissa av dem krävs för att kunna tillhandahålla dig eller tjänster medan andra används för marknadsföringsändamål som Google Ads. Vi kan placera både permanenta och tillfälliga cookies på din dators hårddisk när vi använder våra tjänster. Dessa cookies innehåller inte någon av Din personligt identifierbara information. Du kan välja att inaktivera cookies med hjälp av inställningarna i ditt operativsystem på enheten. Men om du gör det kanske du inte kan använda vår plattforms fulla funktionalitet.
ANTI SPAM POLICY: Vår plattform är helt emot spam. För att bekämpa spam har vi implementerat Captcha-skydd, som standard på alla formulär som byggts med plattform. Plattformen använder Google Recaptcha på alla formulär som publiceras på frms.link. För formulär som publiceras på dina domännamn kan du välja att använda Google Recaptcha V2 eller V3. Du måste dock skaffa webbplatsnyckeluppgifterna för detsamma. Om du väljer att inte använda Google Recaptcha kommer Platform som standard att implementera HCaptcha Anti Spam-lösning för alla formulär som publiceras på ditt domännamn. Du kan också välja att begränsa antalet inlämningar som kommer från samma IP-adress varje dag genom att redigera inställningen Källa. Vi förbehåller oss rätten att automatiskt lägga till ReCaptcha eller andra anti-spam åtgärder när som helst Vi upptäcker missbruk av våra tjänster.
KONTOPOOLING ELLER DELNING: På grund av säkerhetsproblem accepterar inte Platform kontopoolning eller delning. Vi rekommenderar att du kontaktar oss och skapar en användare för varje person som bygger formulär. Formulär med höga avvisningsfrekvenser för e-post: Dessa formulär kommer att vara begränsade för missbruk. För att undvika detta, se till att du bara skickar e-postmeddelanden till giltiga e-postadresser. Samla in personligt identifierbar information (PII): All data som potentiellt kan användas för att identifiera en viss person klassificeras som personlig identifierbar information, eller PII (t.ex. personnummer, ID-nummer, körkort).
UPPLYSNINGAR: Vi kan använda uppladdade aktivitetsdata, på ett aggregerat sätt, för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Med tanke på reglerna om integritetspolicy kan vi skicka, hyra, dela, distribuera, leasa eller på annat sätt tillhandahålla eller avslöja Användarens personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • Administratörer – Vi kan ge åtkomst till användarens personuppgifter till vilken som helst av våra auktoriserade administratörer för ett internt affärsändamål, som ska vara under sekretessskyldigheter gentemot densamma. 
 • Affiliates– Vi kan tillhandahålla personuppgifter som vi samlar in till våra dotterbolag. Till exempel kan vi avslöja personuppgifter till våra dotterbolag för att svara på dina förfrågningar om information eller tjänster, eller för att begränsa ditt mottagande av marknadsföringsmaterial som du har begärt att inte få.
 • Applikationer från tredje part–Vi kan komma att dela din information till tredjepartsapplikationer, till exempel när du väljer att få åtkomst till våra tjänster via en applikation eller en plattform t.ex. Facebook, LinkedIn, Google, Instagram etc. Du förstår och erkänner att vi inte är ansvariga för dessa tredje parters användning Din information, så du bör se till att du litar på applikationen eller plattformen och att den har en integritetspolicy som är acceptabel för dig.
 • Information som delas med andra användare – Som en del av tjänsterna kan dina personuppgifter delas med andra användare på plattformen. Dessa användare kan ladda ner, ladda upp, dela, återdela dina personuppgifter på någon annan plattform eller till någon tredje part. Du förstår att i händelse av att dessa användare delar dina personuppgifter, så ska de vara tillgängliga för sådana användares anslutningar eller för användarna av någon annan plattform, om sådana användare har visat dina personuppgifter för allmänheten. 
 • Gemensamma marknadsföringsarrangemang – Där det är tillåtet enligt lag, kan vi dela dina personuppgifter med gemensamma marknadsförare som vi har ett marknadsföringsarrangemang med, vilka ska vara under sekretessskyldigheter gentemot densamma.
 • Juridiska och tillsynsmyndigheter – Vi kan bli skyldiga att avslöja dina personuppgifter på grund av juridiska eller regulatoriska krav. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att avslöja dina personuppgifter som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till att följa domstolsbeslut, beslut eller begäranden om upptäckt. Vi kan också avslöja personuppgifter om våra användare till brottsbekämpande tjänstemän eller andra, i god tro att ett sådant avslöjande rimligen är nödvändigt för att upprätthålla denna sekretesspolicy; svara på påståenden om att personuppgifter bryter mot tredje parts rättigheter; eller skydda plattformens, våra användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller personlig säkerhet. Du samtycker till och erkänner att vi inte får informera dig före eller efter avslöjande enligt detta avsnitt.
 • Personer som förvärvar våra tillgångar eller verksamhet – Vi kan komma att överföra dina personuppgifter om vi förvärvas av / vi förvärvar eller går samman med en annan enhet eller överför en del av vår verksamhet, inklusive plattformen till en tredje part. Varje tredje part eller resulterande enhet som tar emot dina personuppgifter i enlighet med en sammanslagning, delning eller företagsöverföring ska ha rätt att fortsätta använda dina personuppgifter. I händelse av en sådan försäljning eller överföring meddelar vi dig rimligen.
 • Tjänsteleverantörer eller affärspartners – Vi kan använda vissa pålitliga tredje parter och individer för att hjälpa oss att tillhandahålla, analysera och förbättra Tjänsterna eller tillhandahålla marknadsförings-, utvecklings- eller konsulttjänster, datalagring, betalningsbehandling och andra funktioner relaterade till Tjänsten. Dessa tredje parter kan ha åtkomst till dina personuppgifter endast i syfte att utföra sina respektive uppgifter och har skyldigheter som liknar dem i denna sekretesspolicy. Vi kan komma att avslöja dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som utför värdtjänster för vår räkning.
 • Rekommendationer – Vi kan publicera eventuella vittnesmål som du har tillhandahållit om plattformen eller tjänsterna och sådana vittnesmål och annan marknadsföring, kampanjer och annonser kan inkludera dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss.

Utan hinder av något som nämns ovan, är vi inte ansvariga för handlingar eller försummelser från parterna (inklusive men inte begränsat till de enheter som anges ovan) med vilka personuppgifterna delas, och vi ska inte heller vara ansvariga och/eller ansvariga för ytterligare information användaren kan välja att tillhandahålla direkt till tredje part.

TREDJE PART LÄNKAR: Vi kan ha länkar till annan plattform eller så hänvisas du till vår plattform via en länk från en annan plattform. Vi tar inte ansvar för andra plattformars sekretesspolicyer och praxis. Sådant innehåll är föremål för deras användarvillkor och eventuella ytterligare riktlinjer och sekretessinformation som tillhandahålls i samband med den användningen på deras plattform. Vi rekommenderar att du kontrollerar policyn för varje plattform du besöker för att bättre förstå dina rättigheter och skyldigheter, särskilt när du skickar in någon typ av innehåll på den tredje parts plattformen. Kontakta ägaren eller operatören av en sådan plattform om du har några funderingar eller frågor.

SKADEERSÄTTNING: Du samtycker till att hålla oss skadeslösa, våra partners, dotterbolag, tjänstemän, agenter och anställda och hålla oss oskadliga från och mot alla anspråk och krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av tredje part på grund av att det härrör från eller relaterar till: (i) riktighet och korrekthet av personuppgifter och innehåll som du skickar eller delar via plattformen (ii) användarens brott mot denna sekretesspolicy (iii) användarens kränkning av någon annan användares rättigheter.

ANSVARSBEGRÄNSNING: Vi kommer inte att hållas ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador eller exemplariska skador och alla ansvarsområden (inklusive för vårdslöshet, förlust eller skada såsom förlust av intäkter, otillgänglighet av systemet eller förlust av data och förlust av din personliga Data) och för användning av eller oförmåga att använda tjänster av något slag som erbjuds eller för att ge dig eller någon tredje part gottgörelse eller annan gottgörelse. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att plattformen är fri från defekter eller virus. Det är ditt ansvar att se till att du använder rätt enheter för att komma åt och använda plattformen och att skydda mot allt som kan skada den.

GÄLLANDE LAG OCH TVISTER: Denna integritetspolicy styrs av tillämpliga lagar som är utformade för att skydda personuppgifter; andra relevanta lagar och våra policyer. Du samtycker till att de gällande lagarna i vilket fall som helst ska vara indiska lagar och förordningar.   Varje tvist som uppstår mellan dig och Eszmeletlen ska styras av lagarna i Indien och domstolar i Mumbai, Maharashtra, Indien ska ha exklusiv jurisdiktion över sådana tvister. Du samtycker till att du inte får det liknande skydd som beviljas enligt denna integritetspolicy utanför geografin.

Representant för registrerade i EU och Storbritannien
Vi värdesätter din integritet och dina rättigheter som registrerad och har därför utsett Prighter Group med sina lokala partners som vår integritetsrepresentant och din kontaktpunkt.
Prighter ger dig ett enkelt sätt att utöva dina integritetsrelaterade rättigheter (t.ex. förfrågningar om att få tillgång till eller radera personuppgifter). Om du vill kontakta oss via vår representant, Prighter eller använda dina registrerade rättigheter, besök följande webbplats. https://prighter.com/q/18035522582

Representant för registrerade i EU och Storbritannien
Vi värdesätter din integritet och dina rättigheter som registrerad och har därför utsett Prighter Group med sina lokala partners som vår integritetsrepresentant och din kontaktpunkt.
Prighter ger dig ett enkelt sätt att utöva dina integritetsrelaterade rättigheter (t.ex. förfrågningar om att få tillgång till eller radera personuppgifter). Om du vill kontakta oss via vår representant, Prighter eller använda dina registrerade rättigheter, besök följande webbplats. https://prighter.com/q/18035522582