Du älskar den smarta en i taget-funktionen. Och det vet vi. Så vi byggde den åt dig. Kolla in följande exempel för en jämförelse mellan MakeForms & Typeform 

MakeForms vs flytande formulärjämförelsetabell

Funktioner MakeForms [ $29 / mo ] Flytande former [ $17 / månad ]
Inlämningar 5000 per månad Obegränsat 
Maximalt antal bidrag 5000 per månad Obegränsat 
Verifiera e-postadress 
Samla in data i e-post
Verifiera mobilnumret för den person som fyller i formuläret
Fillagring 10 GB Begränsad till WordPress-konfiguration
Ta bort Platform Branding
Publicera på din domän
Skapa flera länkar
Standarddatakryptering
Integrationer
Inbyggda pivottabeller
Typ av formulär En i taget, stegformulär, fullständiga formulär Stegformulär och fullständig formulär
HIPAA-efterlevnad
SOC 2-överensstämmelse 
Överensstämmelse med ISO 27001 
Esignatur Tillägg
API-valv
Godkännande WorkFlow
Workflow Builder
ACL [ Access Control Lists ]
Känslig datahantering

Börja använda MakeForms