Skydda känslig information genom att kontrollera åtkomsten till dina formulär med MakeForms lösenordsskyddade formulär som kräver att användare anger ett lösenord innan de kommer åt formuläret. Med den här funktionen kan företag ställa in ett unikt lösenord för varje formulär, vilket säkerställer att endast behöriga användare kan komma åt det.

 

Enable-Password-Protection-In-MakeForms

Hur man aktiverar lösenordsskydd i MakeForms

Få lösenordsskydd för dina formulär på källnivå. MakeForms låter dig skapa flera länkar för ett formulär. Varje länk som skapas kallas en källa. En källa är ett sätt att organisera dina formulär och data i MakeForms. Att aktivera lösenordsskydd för en specifik källa innebär att ett formulär i den källan nu kommer att kräva ett lösenord för att komma åt den.

Så här aktiverar du lösenordsskydd för en specifik källa i MakeForms:

  • Logga in på ditt MakeForms-konto. Välj den källa som du vill aktivera lösenordsskydd för.
  • Klicka på "Inställningar" i det övre högra hörnet av skärmen.
  • I menyn "Källinställningar" klickar du på fliken "Lösenordsskydd".
  • Markera rutan bredvid "Lösenordsskydd" och ange ditt lösenord
  • Spara dina ändringar.

När lösenordsskydd är aktiverat för en specifik källa kommer alla formulär inom den källan att kräva lösenordet som du har angett för att få tillgång till formuläret:

Användningsfall för lösenordsskyddade formulär

1

Ansökningsformulär online

Samla in och skydda känslig information där de sökandes personuppgifter samlas in av ditt företag. För att förhindra obehörig åtkomst kan du ställa in ett lösenord för att säkerställa att endast behöriga personer kan komma åt och granska dina ansökningsformulär.

2

Känsliga feedbackformulär

Lösenordsskydda känslig information på feedbackformulär som konfidentiell information om anställda, kunder eller klienter. Att ställa in ett lösenord begränsar åtkomsten till formuläret och tillåter endast behöriga personer att se feedbacken.

3

Konfidentiella undersökningar

Skydda dina konfidentiella undersökningar med ett lösenord för att säkerställa att den insamlade informationen endast är tillgänglig för dem som behöver veta. Endast auktoriserade personer kan nu komma åt undersökningen och se resultaten.

4

Privata gruppformulär

Upprätthåll integriteten och säkerheten för gruppen och dess medlemmar med lösenordsskyddade privata gruppformulär. Administratörer kan ställa in lösenord så att endast behöriga medlemmar kan delta i formuläret.

5

Formulär för känslig information

Säkerställ säkerheten för dina privata uppgifter och förhindra all obehörig åtkomst till känslig information såsom medicinsk eller ekonomisk data med lösenordsskyddade formulär för känslig information. Skapare kan lösenordsskydda formulären endast för auktoriserad åtkomst.

6

Studentkursutvärderingar

Använd lösenordsskydd för dina kursutvärderingar där eleverna kan ge feedback på kursen och instruktören samlas in. Skoladministratörer kan ställa in en unik kod för att säkerställa att endast behöriga elever kan ge sin feedback.

7

Recensioner av anställdas prestationer

Säkra konfidentiell feedback mellan personal och medarbetare angående deras prestationer med lösenordsskyddade formulär. Personalpersonal kan nu ställa in ett lösenord till sina formulär för enbart behörig personal.

8

Interna företagsundersökningar

Skydda konfidentiell data från interna företagsundersökningar med lösenordsskydd i formulär. Personalpersonal kan säkerställa att endast auktoriserade medlemmar ser formuläret genom att ange ett unikt lösenord.

9

Konfidentiella juridiska dokument

Skydda juridiska dokument som är konfidentiella och innehåller känslig information och se till att endast behöriga personer kan se dokumenten med lösenordsskyddsformulär.

10

Skyddad kundinformation

Skydda och lagra känslig personlig information samlas in från kunder. Företag kan ställa in lösenord för auktoriserade personer att komma åt formuläret och granska den känsliga informationen.