Villkor

UPPDATERAD: 30 april 2023

DETTA ÄR EN DATORGENERERAD ELEKTRONISK RECORD OCH KRÄVER INTE NÅGRA FYSISKA ELLER DIGITALA SIGNATER. LÄS VILLKOR OCH VILLKOR I DETTA AVTAL NOGGRANT. VILLKOR OCH VILLKOR NÄMNAS I AVTALET ÄR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN ESZMELETLEN HOLDING CO. OCH ANVÄNDARE. VILLKORRNA ÄR GÄLLANDE VID ACCEPTERANDE OCH SKA REGLERA FÖRHÅLLET MELLAN ESZMELETLEN OCH ANVÄNDARE FÖR TJÄNSTER GENOM PLATTFORMEN https://makeforms.io. OM DESSA VILLKOR KOMMER I KONFLIKT MED NÅGOT ANDRA DOKUMENT/NÅGOT ANDRA REGISTRERINGAR, SKA DESSA VILLKOR GÄRA SÅ OM INTE OCH TILLS YTTERLIGARE ÄNDRINGAR MEDDELAS AV ESZMELETLEN.

 1. INTRODUKTION:

  Välkommen till "MakeForms" som absolut ägs och drivs av "Eszmeletlen Holding Company". MakeForms erbjuder sin formbyggande plattform till kunder under en mängd olika planer och paket, allt från gratis provperioder till ett antal betalprenumerationer. Detaljer om varje plan nämns tydligt på vår prissida tillgänglig på https://makeforms.io/pricing. MakeForms uppmanar alla att läsa dessa villkor ("Villkor") innan du registrerar dig för MakeForms-applikationen. Om du ("Du/" Dig själv"/"Prenumerant"/"Gäst"/"Användare") fortsätta att surfa och använda denna plattform, samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor som tillsammans med vår integritetspolicy ("Sekretesspolicy") styr plattformens förhållande till dig. Medan du använder MakeForms.io eller någon annan app märkt under namnet "MakeForms", accepterar du dessa villkor oavsett om du väljer att registrera dig eller registrera dig hos oss eller inte. Du får inte använda plattformens tjänster förutsatt att du väljer att inte acceptera dessa villkor.

 2. DEFINITIONER:

  "Eszmeletlen Holding Company" avser Eszmeletlen Holding Company, ett partnerbolag registrerat enligt tillämpliga lagar, med sin registrerade adress på 7th Floor, Flat No. 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 (“vi ”/ ”vår”/”oss”).

  "Plattform"
  ska betyda https://makeforms.io ägs, drivs och förvaltas av oss.

  "Tjänst(er)"
  ska betyda olika formbyggande erbjudanden som underlättas av oss genom plattformen till kunder under en mängd olika planer och paket som sträcker sig från gratis provperioder till ett antal betalprenumerationer.

 3. TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER:

  Tjänsterna är föremål för godkännande av dessa villkor och integritetspolicy för plattformen av dig. Du kommer att kunna få åtkomst till vissa tjänster som är tillgängliga på Plattformen genom att helt enkelt registrera dig på Plattformen utan kostnad som nämns under dessa Villkor. Tjänster kan utnyttjas via online-läge. Användare kan gå igenom detaljerna för plattformen och klicka på registreringsknappen. Plattformen kan be om ditt mobilnummer och sedan validera via OTP.

 4. REGISTRERING OCH LÖSENORD:

  Plattformen är tillgänglig och levererar information om produkten/Tjänsterna utan registrering. Alla funktioner i plattformen kan dock endast nås av registrerade användare.

  Du måste lämna personliga uppgifter när du registrerar dig på plattformen. Du kommer att behöva tillhandahålla information inklusive men inte begränsat till fullständigt namn, adress, e-post-ID, kön, mobilnummer, födelsedatum, företagsnamn, utbildningskvalifikationer, förening/anknytning till något sjukhus, klinik eller apotek, uppgifter om sådan förening/ anknytning till något sjukhus, klinik eller apotek, expertis inom det särskilda medicinska området etc.

  Du får nu använda termerna makeforms, makeforms.io, makeform, syncolink, syncolinktechnologies, eszmeletelen, eszmeletlen holding co, maketories, make.io, makestory i e-postadressen som du använder för att skapa ett konto. Om du skapar ett konto som bryter mot denna policy kommer vårt system omedelbart att inaktivera kontot och radera all tillhörande data. 

  Du samtycker till att informationen som du tillhandahåller vid registreringstillfället alltid ska vara korrekt, korrekt och fullständig. Du är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du kan ändra din profilinformation och alla andra detaljer som du har delat med plattformen, och du ska omedelbart uppdatera e-postadressen som anges i samband med ditt konto för att hålla den korrekt så att vi kan kontakta dig. Du ska tillhandahålla all ytterligare information som krävs av plattformen från tid till annan. Vi förbehåller oss också rätten att vägra registrering eller ta bort konton efter eget gottfinnande. Du får inte skapa ett konto på uppdrag av en annan individ eller enhet om du inte är behörig att göra det. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar och är ensam ansvarig för alla handlingar eller försummelser som du begår.

 5. SERVICE BESKRIVNING:

  MakeForms erbjuder sin formbyggande funktion till sina användare. Den tillhandahåller olika tjänster genom sin plattform och beskrivning av vilka finns på https://makeforms.io/)

 6. ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN:

  1. Du bör endast få tillgång till plattformen som användare om du är stor, juridiskt kapabel att ingå ett juridiskt avtal och har förstått och frivilligt accepterat villkoren.
  2. Platform förbehåller sig rätten att lagra, utvärdera, analysera, verifiera och autentisera personlig information och data som tillhandahålls av Användarna. Om det enligt plattformens utvärderingsteam verkar som om personlig information som tillhandahålls av en viss användare är felaktig eller felaktig eller om kontot misstänks använda plattformen för någon form av olaglig verksamhet, kan plattformen utöva rätten att inaktivera kontot omedelbart utan att ange någon anledning eller återbetalning för detsamma.
  3. Plattformen ger ingen specifik garanti för att tjänster är lämpliga för några specifika fall.
  4. Användning av plattformen är föremål för dessa villkor, sekretesspolicy och alla andra policyer och villkor som kan meddelas på plattformen.
  5. Du kan använda tjänster som är tillgängliga på plattformen från tid till annan.
  6. Du förstår och erkänner att det är ditt ansvar att läsa och förstå all information samt detaljer om varje tjänst innan du fortsätter att använda densamma.
  7. Innan du faktiskt registrerar dig på plattformen ska du se till att du fyller i korrekta uppgifter för att använda en viss tjänst enligt dina krav.
  8. Om någon felaktig information eller data tillhandahålls, kanske du inte kan använda lämpliga tjänster och du är ensam ansvarig och ansvarig för eventuella konsekvenser av att tillhandahålla sådan felaktig information eller data.
  9. Vi kan komma att dela meddelanden om våra kommande program på Platform, LinkedIn eller andra webbplatser för sociala medier, och även meddela dig via e-post, WhatsApp-meddelanden eller något annat kommunikationssätt.
  10. Om du använder tjänsterna via online-läge, bekräfta och se till att anläggningen för internetanslutning inte ska störas, och vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för eventuella störningar eller fel när vi genomgår onlinekonsultation eller använder tjänsten.
 7. BETALNINGSSÄTT:

  Användare som vill skapa formulär med avancerade funktioner, som SMS-aviseringar, flerspråkiga formulär, regler för villkorad logik, fältvalidering och mer, måste uppgradera till betalda planer. Avgifterna för dessa planer hanteras av vår Merchant on Record, Paddle. Om prenumerationsbetalningen misslyckas (utgått kreditkort, otillräckliga pengar, etc.), har du 15 dagar på dig att lösa problemet; annars kommer kontot att nedgraderas till gratis medlemskap. Årlig prenumerationsförnyelse följer en automatiserad process som startar två veckor innan prenumerationens förfallodatum. Därför kan du se en debitering på ditt kreditkortsutdrag när som helst mellan det ögonblicket och ditt förfallodatum. Ditt betalda medlemskap kommer att räknas från och med förfallodatumet, oavsett när betalningsavgiften sker. Platform förbehåller sig rätten att ändra prisnivåer och fastställa nya avgifter när som helst. Vi kommer att meddela eventuella prisändringar på Plattformen och via e-post. Månadsbetalande användare kommer att fortsätta att betala det gamla priset i minst 6 (sex) månader, medan årsbetalande användare kommer att stanna i samma takt i minst 1 (ett) år. Därefter träder de nya prisnivåerna i kraft. Alla dina prenumerationer förnyas automatiskt för perioder som motsvarar din första prenumerationsperiod. Du kommer att debiteras enligt våra nuvarande priser, 14 (fjorton) dagar före slutet av din första prenumerationsperiod om du inte säger upp din prenumeration genom att logga in på ditt konto. För företagskunder, om inte annat anges i kundkontraktet, måste betalning av fakturor göras inom 30 (trettio) kalenderdagar från fakturadatum. I annat fall tillkommer avgifter för sen betalning.

  Ändring av betalningsinformation uppdaterar prenumerationsdatumet. Om du till exempel har en betald månadsprenumeration som debiteras den 15:e (femtonde) varje månad och du uppgraderar till ett högre abonnemang den 30 januari, kommer vi att proportionera ditt återstående belopp.

 8. KONTOBEGRÄNSNING:

  Konton kan vara begränsade av de skäl som anges nedan. När problemet är löst kommer användarna att ha tillgång till alla kompletta formulärinlämningar:

  Betalningsproblem: Om det finns ett betalningsproblem med ditt konto har du 7 (sju) dagar på dig att lösa problemet. Efter det har du begränsad tillgång till ditt konto och ditt konto kommer att schemaläggas för en nedgradering till gratisplanen efter 15 (femton) dagar. Medan ditt konto är begränsat kommer du att kunna komma åt ditt konto och formulär, men du kommer att få ofullständiga inlämningar och du kommer inte att kunna komma åt dina formulärinställningar och inlämningar. Vanligtvis löser du problemet genom att uppdatera din kreditkortsinformation eller så kan du kontakta oss för att lösa problemet. Om du löser betalningsproblemet inom 15 (femton) dagar kommer kontobegränsningen automatiskt att tas bort och ditt konto kommer inte längre att bli föremål för en nedgradering.

  För många bidrag: Ditt MakeForms-konto kommer med en inlämningsoffert. Om du fick mer inlämning än kvoten, kommer dina inlämningar att låsas. När du har uppgraderat kontot till en plan som tillåter högre bidrag, kommer du att kunna låsa upp de låsta bidragen.

  Bakåtlänk saknas: Om du är på den kostnadsfria planen och tar bort bakåtlänken till MakeForms från dina formulär kommer du att få varningsmeddelanden. Om du inte lägger till länken tillbaka till dina formulär kommer ditt konto att stängas av. Infoga bakåtlänken i dina formulär eller uppgradera till en betald plan för att lösa problemet.

  Nätfiske: Formulär och konton som används för nätfiske är avstängda. ägare kommer inte att kunna logga in och formulär kommer inte att fungera. Det finns inget sätt att återställa dessa konton.

  Gratis konton: Om du använder den kostnadsfria serviceplanen måste du ha en bakåtlänk till Makeforms.io under ditt webbformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller blockera alla konton som inte följer våra villkor. Upprepad användning av våra kontaktformulär av gratisanvändare som tar bort länken till vår webbplats kan leda till att meddelanden inte levereras förrän kontot har uppgraderats till en betalplan. Gratiskonton är föremål för flera begränsningar som kan variera beroende på vår strategi. Det är förbjudet för användare att skapa mer än ett konto för att undvika begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller ta bort dubbletter av konton.

 9. ÅTERBETALNINGSPOLICY:

  När du registrerar dig för en betald månads- eller årsprenumeration debiteras du automatiskt på månads- eller årsbasis med den betalningskälla du har angett. Om du inte vill använda den betalda tjänsten längre, måste du avbryta ditt abonnemang (från avsnittet Inställningar). Den återkommande betalningen upphör endast när du nedgraderar prenumerationen gratisplan och du kan fortsätta att använda den, men måste följa begränsningarna i denna serviceplan.

  Plattformen utfärdar inte återbetalningar för prenumerationer som avslutas innan den avtalade perioden löper ut. Detta innebär att om du avbryter en prenumeration den 5 september, men din förbetalda period slutar den 2 oktober, kommer du fortfarande att ha tillgång till funktioner som är kopplade till din betalplan fram till den 2 oktober. Tänk på att båda planerna (år och månad) är återkommande. Om du vill avbryta prenumerationen bör du göra det innan din förbetalda period slutar (periodens slut). Tidigare prenumerationsavgifter återbetalas inte. Fakturor och betalningar för företagsserviceplanen kan inte annulleras eller återbetalas. De föregås av en omfattande försäljningsprocess som kräver dedikerade resurser och säkerställer ett välgrundat beslut.

 10. KUNDSUPPORT:

  Eventuella klagomål angående tjänster kommer att lösas via e-post mellan dig och plattformen i förekommande fall. Du ska maila oss på support@makeforms.wpcomstaging.com. för att registrera ditt klagomål.

 11. ÄNDRING I VILLKOR:

  Plattformen förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsterna (eller någon del därav) som är tillgängliga på Plattformen med eller utan förvarning. Vidare förbehåller sig plattformen rätten att ändra dessa villkor när som helst. Plattformen kommer att ge ett meddelande eller dyka upp i händelse av ändringar i villkoren och någon annan policy. Du ansvarar för att regelbundet granska Villkoren. Fortsatt användning av plattformen efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till att vara bunden av sådana ändringar. Din enda rättighet med avseende på eventuellt missnöje med dessa villkor, vår policy eller praxis vid driften av plattformen eller något innehåll som är tillgängligt via plattformen, är att avbryta användningen av plattformen.

 12. TILLGÄNGLIGT INNEHÅLL:

  Vi följer etiska affärspraxis och avser att tillhandahålla innehållet, som är auktoriserat, relevant och tillämpligt och inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter.

  Du bekräftar att plattformen inte gör några utfästelser eller ger några garantier om materialet, data och information, såsom datafiler, text, fakta och siffror, datorprogram, kod, fotografier, andra bilder som delas av användare eller någon annan innehållsleverantör (tillsammans "Innehåll") som du kan ha tillgång till som en del av plattformen eller genom din användning av denna plattform.

  Under inga omständigheter är plattformen ansvarig på något sätt för något innehåll, inklusive men inte begränsat till något intrångsinnehåll, eventuella fel eller utelämnanden i innehåll eller för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av något innehåll postat, överfört, länkat från eller på annat sätt tillgängligt via eller gjort tillgängligt via plattformen. Du förstår att genom att använda denna plattform kan du exponeras för innehåll som du kan anse som olämpligt, farligt, stötande, oanständigt eller stötande på grund av religiösa värderingar, kultur, kast, nationalitet, övertygelse eller på grund av någon annan anledning. Om du märker någon överträdelse av dina immateriella rättigheter, ska du registrera ditt klagomål via e-post till plattformen på support@makeforms.wpcomstaging.com. Efter att ha registrerat klagomålet kommer plattformen att vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot sådan incident, inklusive borttagning av sådant innehåll.

 13. INNEHÅLL SOM LEVERERAS AV DIG:

  Du representerar, garanterar och samtycker till att inget innehåll eller detaljer som delas av dig med Platform ("Ditt innehåll"), bryter mot eller gör intrång i tredje parts rättigheter, inklusive patent, upphovsrätt, varumärken, integritet, publicitet eller annan personlig eller äganderätt, intrång eller konflikter med någon skyldighet, såsom en sekretessskyldighet, eller innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt material.

  Du ger oss en personlig, begränsad, återkallbar, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda ditt innehåll och dina detaljer inklusive men inte begränsat till varumärken, tjänstemärken, logotyper etc. som du skickat in. Du ger oss också rätten (i) att visa ditt innehåll och din information på plattformen (ii) marknadsföra eller distribuera det för åtkomst för andra kunder.

  Du samtycker till att du är ensam ansvarig för ditt innehåll som görs tillgängligt av dig via plattformen inklusive men inte begränsat till eventuella ansvarsskyldigheter som uppstår till följd av anspråk på intrång från tredje part.

  Vi förbehåller oss rätten att granska, vägra lägga upp, ta bort eller redigera ditt innehåll när som helst och av någon eller ingen anledning efter vårt absoluta och eget gottfinnande utan föregående meddelande, även om vi inte har någon skyldighet att göra det eller att övervaka något offentligt forum. Om vi väljer att granska ditt innehåll, kan det bli en fördröjning i publiceringen av sådant innehåll i ett offentligt forum för att möjliggöra en granskning. Om vi har frågor om ditt innehåll inklusive, utan begränsning, upphovsrätten, kan vi kontakta dig för ytterligare information inklusive, till exempel, för att verifiera att du äger upphovsrätten eller på annat sätt skaffa nödvändigt tillstånd att publicera materialet.

 14. LÄNKAD TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER:

  Denna plattform kan innehålla länkar till andra plattformar som ägs och drivs av tredje parter som inte är relaterade till plattformen ("Länkade plattformar"). De länkade plattformarna är inte under kontroll av plattformen och plattformen är inte ansvarig för innehållet på några länkade plattformar eller någon hyperlänk som finns i en länkad plattform och lämnar inga utfästelser eller garantier med avseende på innehållet på sådana tredjepartswebbplatser.

  Plattform tillhandahåller dessa länkar till dig endast för bekvämlighets skull och inkluderingen av en länk innebär inte att plattformen stöder den länkade plattformen. Din länk till en sådan länkad plattform är helt på egen risk. Plattformen är inte part i någon transaktion mellan dig och en länkad plattform. Din användning av en länkad plattform är föremål för villkoren för den webbplatsen.

  Plattformen kan även innehålla tredjepartsannonser, om sådana finns. Visningen av sådana annonser innebär inte på något sätt ett stöd eller en rekommendation av den relevanta annonsören, dess produkter eller tjänster såvida det inte specifikt nämns av oss. Du hänvisas till relevant annonsör för all information om annonsen och dess produkter eller tjänster. Plattformen tar inget ansvar för någon interaktion mellan dig och den relevanta tredje parten och är befriad från allt ansvar som uppstår till följd av eller på något sätt kopplat till sådan interaktion.

 15. EXPORTERA

  Plattformen får inte exporteras eller återexporteras (a) till länder som omfattas av USA:s embargo eller (b) till någon på US Treasury Departments Specially Designated Nationals List eller US Department of Commerce Denied Person List eller Entity List. Genom att använda plattformen intygar och garanterar användaren att han/hon inte finns i något sådant land eller på någon sådan lista. Användaren samtycker också till att han/hon inte kommer att använda plattformen för några syften som är förbjudna enligt tillämplig lag, inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning eller produktion av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

 16. TJÄNST TILLGÄNGLIGHET:

  Även om plattformen och tjänsterna normalt är tillgängliga 24 timmar om dygnet, är vi inte ansvariga om plattformen av någon anledning är otillgänglig när som helst. Tillgång till plattformen kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför vår kontroll. Större underhållsfönster kommer att meddelas i förväg av plattformens tekniska team för att du ska kunna samordna användningen. Våra tjänster tillhandahålls av flera tjänsteleverantörer, som erbjuder stabila och skalbara värdtjänster med hög tillgänglighet och responsiv support. Vår webbplats använder servrar i flera datacenter över hela USA och EU. Du kan välja platsen när du skapar ett konto. Men om du vill flytta ditt konto från en region till en annan kan du kontakta Platforms kundsupport. Vi har de senaste säkerhetspaketen installerade och vi uppgraderar servern vid behov. Ändå finns möjligheten för tillfälliga driftstopp oberoende av vår kontroll, som för alla andra plattformar. Detta händer mycket sällan och när det händer gör vi vårt bästa för att lösa problemet så snart som möjligt. För att minimera fördröjningen, vänligen kontakta kundsupport om du förväntar dig ett stort antal inlämningar eller en inlämningsfrekvens på över 5 000 inlämningar per dag. Vi kommer att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra eventuell latens. Vi är dock inte ansvariga för eventuell dataförlust som kan uppstå när servern inte är tillgänglig. Om du har en kommersiell webbplats kan vi inte hållas ansvariga för dataförlusten; det bästa vi kan erbjuda dig är en partiell eller full återbetalning av pengarna som betalats till oss för den månad då serverproblemet uppstod.

 17. FÖRBJUDET UPPförande:

  Du samtycker till att inte delta i någon av följande aktiviteter:

  1. Brott mot lagar och rättigheter:
   Du ska inte (a) använda plattformen för något olagligt syfte eller i strid med lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, (b) bryta mot eller uppmuntra andra att bryta mot någon rättighet eller skyldighet gentemot en tredje part, inklusive men inte begränsat till, genom att kränka, förskingra eller kränka immateriella rättigheter, konfidentialitet eller integritetsrättigheter.
  2. Värvning:
   Du får inte använda plattformen eller någon information som tillhandahålls via plattformen för överföring av reklam- eller reklammaterial, inklusive skräppost, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av oönskad eller ovälkommen uppmaning.
  3. Avbrott:
   Du får inte använda plattformen på något sätt som kan inaktivera, överbelasta, skada eller försämra plattformen eller störa någon annan parts användning och njutning av plattformen; inklusive av

   (a) ladda upp eller på annat sätt sprida virus, reklamprogram, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod, eller
   (b) störa eller störa något nätverk, utrustning eller server som är ansluten till eller används för att tillhandahålla någon av tjänsterna på plattformen, eller bryter mot någon regel, policy eller procedur för något nätverk, utrustning eller server.

  4. Att skada andra:
   Du får inte dela eller överföra innehåll eller detaljer som är skadligt, stötande, obscent, kränkande, integritetskränkande, ärekränkande, hatiskt eller på annat sätt diskriminerande, falskt eller vilseledande, eller som uppmuntrar till en olaglig handling. Du får inte skrämma eller trakassera någon annan via Plattformen; och Du får inte publicera eller överföra någon personligt identifierbar information om personer utan att ha fått sådana personers uttryckliga tillstånd till det via Plattformen.
  5. Imitation eller obehörig åtkomst:
   Du får inte utge dig för att vara en annan person eller enhet eller felaktigt framställa din anknytning till en person eller enhet när du använder plattformen. Du får inte använda eller försöka använda någon annans konto eller personlig information; och du ska inte försöka få obehörig åtkomst till plattformen, eller de datorsystem eller nätverk som är anslutna till plattformen, genom att hacka lösenordsutvinning eller på något annat sätt.
 18. FRISKRIVNING AV GARANTIER:

  DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTERNA ÄR HELT PÅ DIN EGEN RISK OCH ATT PLATTFORMEN OCH TJÄNSTERNA DÄR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OM ALLT. ALLA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÄDNING AV ÄGANDE RÄTTIGHETER FRÅNES UTTRYCKLIGEN. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, ESZMELETLEN, DESS ANSTÄLLARE, PARTNERS, ANSTÄLLDA OCH AGENTER AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED PLATTFORMEN, TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH TJÄNSTER. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM ATT-

  1. INNEHÅLLET SOM DELAS PÅ PLATTFORMEN, ELLER NÅGON TREDJEPARTSPLATTFORMAR LÄNKAD TILL PLATTFORMEN ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIG,
  2. PLATTFORMEN KOMMER TILL DINA KRAV,
  3. PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG PÅ EN OAVBRUTEN, LÄGE, SÄKER ELLER FELFRI,
  4. DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA KORREGA ELLER PÅLITLIGA.

  VI KAN IMPLANTERA UNDER KORTA PERIODER AVSTÄNDA PLATTFORMENS FUNKTIONER FÖR UNDERHÅLL, UPPDATERINGAR ELLER SUPPORTARBETE SOM VI KAN FINNS LÄMPLIGT. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON OLEVLIGHET, FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN ORSAKAS DIG UNDER SÅDAN AVSTÄNGNINGSPERIODER. VI SKA INTE VARA ELLER ANSVARIGA FÖR NÅGON-

  1. FEL, FEL ELLER ONEXAKTIGHETER I INNEHÅLL;
  2. PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN;
  3. EVENTUELL OAUTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SERVER OCH/ELLER ALLA PERSONLIGA INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR;
  4. NÅGOT AVBROTT ELLER AVBROTT AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN PLATTFORMEN;
  5. EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN SÄNDAS TILL ELLER GENOM PLATTFORMEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER;
  6. EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMST SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, E-POST, KOMMUNIKERAD, ÖVERFÖRT ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA PLATSEN. PLATTFORMEN GARANTERAR, GARANTERAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERHÅLLS VIA PLATTFORMEN ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD PLATTFORM ELLER FINNS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS.

  OM NÅGON MEDICINISK INFORMATION TILLHANDAHÅLLS OCH SÄNDAS GENOM DENNA PLATTFORM ÄR DET UNDERSTÅTT ATT PLATTFORMEN BARA ÄR EN UNDERLÄTTARE FÖR SÅDAN INFORMATION. DENNA PLATTFORM SKAPAR INTE NÅGON RELATION MELLAN PLATTFORMEN OCH ANVÄNDAREN. DU ERKÄNNER OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT DU KOMMER ATT HÅLLA DIG UPPDATERAD OCH DU KOMMER ATT FÖLJA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH RIKTLINJER FÖR ATT UTFÖRA DINA SKYLDIGHETER ENLIGT DESSA VILLKOR.

 19. SKADEERSÄTTNING

  Du samtycker till att hålla oss skadeslösa och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk som uppstår ur eller relaterade till:

  1. Detaljer och innehåll som du skickar eller överför för tjänsterna;
  2. Din kränkning av någon annan persons rättigheter i samband med Applikationen;
  3. intrång i tredje parts immateriella rättigheter;
  4. eventuella brott mot villkoren i dessa villkor;
  5. eventuella brott mot tillämplig lag och förordning;
  6. alla utfästelser och garantier som görs i samband med tjänsterna och
  7. transaktioner (nuvarande och efterföljande) mellan dig och kunden.
 20. ANSVARSBEGRÄNSNING:

  Eszmeletlen, dess tjänstemän, partners, anställda eller agenter ska under inga omständigheter hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador (även om Eszmeletlen har informerats om möjligheten till sådana skador), som härrör från någon aspekt av din användning av plattformen, inklusive utan begränsning huruvida skadorna härrör från användning eller missbruk av plattformen, från oförmåga att använda plattformen eller avbrott, avstängning, modifiering, ändring eller uppsägning av plattformen. En sådan ansvarsbegränsning ska också gälla för skador som uppkommit på grund av tjänster eller som tillhandahålls via eller annonseras i anslutning till Plattformen eller länkar på Plattformen, såväl som på grund av all information, åsikter eller råd som tas emot genom eller annonseras i anslutning till plattformen eller någon länk på plattformen. Dessa begränsningar ska gälla i den utsträckning som lagen tillåter. Du erkänner och samtycker specifikt till att Eszmeletlen inte ska hållas ansvarig för användarinformation eller innehåll eller ärekränkande, stötande eller olagligt beteende från någon användare eller tredje part och att risken för skada eller skada från det föregående vilar helt på dig.

  Eszmeletlen ansvarar inte på något sätt för eventuella skador, vare sig direkta, följdskada, tillfälliga eller på annat sätt, som kunden lidit.

  Under alla omständigheter ska plattformens totala ansvar gentemot dig enligt tillämplig lag för all förlust eller skada som uppstår till följd av åtkomst till plattformen begränsas till mängden tjänster som du utnyttjar på plattformen.

 21. INTEGRITETSPOLICY:

  Plattformen har åtagit sig att ansvarsfullt hantera den information och data vi samlar in via plattformen i enlighet med vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy. Uppgifterna som tillhandahålls av användarna ska förvaras hos plattformens administratör och kan användas i enlighet med villkoren i integritetspolicyn.

 22. ÄGANDE AV IMMATERIELL EGENDOM:

  Plattformen och alla rättigheter inklusive men inte begränsade till immateriella rättigheter som finns under eller i relation till Plattformen ägs av oss. Plattformen respekterar upphovsrätten, och vi förbjuder användare att använda innehållet för professionell vinning, kommersiella ändamål eller använda sådant innehåll på sociala medier utan föregående skriftligt tillstånd från Eszmeletlen.

  Om du anser att plattformen innehåller element som gör intrång i dina immateriella rättigheter i ditt arbete, vänligen meddela oss omedelbart. Om vi får ett meddelande om anspråk på immateriella rättigheter, och det känns lämpligt, kan vi ta bort allt sådant innehåll som anges som intrång och/eller vidta andra lämpliga åtgärder efter eget gottfinnande. Om du anser att material eller tjänster gör intrång i upphovsrätten kan du meddela oss på support@makeforms.wpcomstaging.com med detaljerna.

  Allt material på denna plattform inklusive men inte begränsat till ljud, bilder, programvara, text, ikoner och liknande ("Plattformsinnehållet") är skyddat av upphovsrätt enligt upphovsrättslagarna. Du kan inte använda Plattformsinnehållet, förutom vad som anges här. Användare får inte använda Plattformsinnehållet för något annat ändamål än vad som specifikt tillåts häri.

 23. UPPSÄGNING:

  Om du vill säga upp detta avtal kan du omedelbart sluta använda eller använda denna plattform. Din rätt att få tillgång till och använda plattformen upphör automatiskt vid ditt väsentliga brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor. Platform förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta ditt konto på grund av väsentligt brott mot skyldigheterna enligt dessa villkor.

  Vi förbehåller oss rätten att säga upp avtalet omedelbart om användaren bryter mot någon av bestämmelserna i villkoren, integritetspolicyn eller andra villkor, villkor eller policyer som kan vara tillämpliga på användarna från tid till annan.

  Överlevnad: Friskrivningen av garantier, begränsningen av ansvar, gottgörelse och bestämmelser om jurisdiktion och tillämplig lag ska fortsätta att gälla vid uppsägning.

 24. ÖVRIGA TERMER:
  1. Val av lag och jurisdiktion: Villkoren styrs av och tolkas i enlighet med indisk lag. Eventuella tvister i samband med dessa villkor är föremål för de indiska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.
  2. Force majeure: Utan att begränsa det föregående, ska plattformen under inga omständigheter hållas ansvarig för någon kostnadsförlust orsakad av onormala och oförutsebara omständigheter eller skada eller förlust på grund av brister i utförandet av tjänster som direkt eller indirekt är ett resultat av naturhandlingar, krafter eller andra orsaker. dess rimliga kontroll, inklusive, utan begränsning, internetfel, stridsåtgärder som orsakar förseningar eller misslyckanden, problem med tredje parts system eller nätverk, virus eller skadlig kod, datorutrustningsfel, telekommunikationsutrustningsfel, programvarufel, maskinhaveri, strejk eller pga. till statliga föreskrifter, epidemier, översvämningar, stormar, elfel, civila störningar, upplopp och andra skäl som ligger utanför plattformens rimliga kontroll.
  3. Ingen undantag: Plattformens underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av någon av bestämmelserna i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet.
  4. Avskiljbarhet: Om någon del av dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av någon lag eller förordning eller slutgiltigt beslut av en behörig domstol, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.
  5. Inget byråförhållande: Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och plattformen som ett resultat av dessa villkor eller från din användning av plattformen eller listningen.
  6. Hela avtalet: Dessa villkor och sekretesspolicy utgör hela avtalet mellan dig och plattformen och ersätter all tidigare kommunikation och/eller överenskommelser mellan dig och plattformen i samband med detta ämne.