มันทำงานอย่างไร

1. ป้อนชื่อแบบฟอร์ม

2. เข้าสู่ขั้นตอน

3. ตรวจสอบและเผยแพร่