Chính sách bảo mật

CẬP NHẬT: ngày 30 tháng 4 năm 2023 Bảo mật dữ liệu / Chính sách bảo mật Tổng quan Chúng tôi, Công ty cổ phần Eszmeletlen, một công ty hợp danh được đăng ký theo luật hiện hành, có địa chỉ đăng ký tại Tầng 7, Căn hộ số 702, Tridev-1 CHS, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400080 (“Eszmeletlen”/ “Chúng tôi”/ “Của chúng tôi”/ “Chúng tôi”). Tại MakeForms ("Nền tảng"), Chúng tôi cung cấp các kế hoạch và gói xây dựng biểu mẫu khác nhau cho khách hàng (“Bạn”/ “Bạn là”)  từ dùng thử miễn phí đến đăng ký trả phí. Chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được cung cấp trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Bạn và do đó, Chúng tôi hết sức cẩn thận khi xử lý thông tin cá nhân của Bạn theo các nguyên tắc được quy định trong luật hiện hành. Chúng tôi thừa nhận rằng việc duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn [ "Dữ liệu cá nhân"] và đã soạn thảo Chính sách quyền riêng tư này  để đưa ra một phác thảo chi tiết về cách Dữ liệu Cá nhân của Bạn được thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bởi “Eszmeletlen Holding Co.” chủ sở hữu thương hiệu của thương hiệu “MakeForms”, một hình thức hợp tác được hình thành theo Đạo luật hợp tác Ấn Độ năm 1932, có trụ sở chính tại 702 Tridev 1 CHSL, Bhakti Marg, Mulund West, Mumbai, MH, India – 400080 với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, với liên quan đến (i) Việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi có thể được truy cập tại URL https://makeforms.io và (ii) quyền truy cập và sử dụng nội dung của Trang web bao gồm các dịch vụ do Nền tảng cung cấp (gọi chung là, "Dịch vụ" ). Mỗi khi chúng tôi được luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc, nếu không, sử dụng cơ sở pháp lý này, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý miễn phí, được thông báo, cụ thể và rõ ràng của Bạn để xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Khi Bạn truy cập Nền tảng, Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trừ khi và cho đến khi Bạn chọn sử dụng Dịch vụ. Bằng cách thể hiện sự đồng ý của Bạn, để tận dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo Chính sách này. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi điều khoản của Chính sách quyền riêng tư. Mọi cập nhật đối với Chính sách này sẽ có sẵn trên trang web với ngày “Cập nhật lần cuối”. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho Bạn về những thay đổi đã xảy ra, để đảm bảo rằng Bạn biết về cách Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Ngoại trừ những thay đổi cần có sự đồng ý trước của Bạn và sẽ áp dụng kể từ thời điểm Bạn thể hiện sự đồng ý đó, mọi sửa đổi đối với Chính sách này sẽ áp dụng vào ngày chúng được thực hiện. “Dữ liệu cá nhân” nghĩa là và bao gồm mọi thông tin hoặc dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Tên và Địa chỉ của Người dùng
 • ID email
 • ID đăng nhập và mật khẩu 
 • Số điện thoại 
 • Giới tính
 • Thông tin chi tiết ngân hàng
 • Tên công ty
 • chỉ định

DANH MỤC DỮ LIỆU CÁ NHÂN, MỤC ĐÍCH XỬ LÝ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ 1.1. Dữ liệu duyệt web: Các hệ thống máy tính và quy trình phần mềm được sử dụng cho hoạt động của Trang web có được, trong quá trình hoạt động bình thường của chúng, một số thông tin (được gọi là tệp nhật ký), việc truyền tải thông tin này được ngầm định trong việc sử dụng các giao thức truyền thông internet. Thông tin này không được thu thập để liên kết với những người được xác định, nhưng do bản chất của nó, bằng phương pháp xử lý và tích hợp với dữ liệu do bên thứ ba nắm giữ, có thể cho phép xác định người dùng. Thông tin đó bao gồm địa chỉ IP, thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của tệp nhận được khi trả lời và các tham số khác liên quan đến hệ điều hành và môi trường máy tính của người dùng. Trong chừng mực thông tin đó dẫn đến việc nhận dạng người dùng, các quy định của Chính sách này sẽ được áp dụng.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Chúng tôi sử dụng dữ liệu này cho mục đích duy nhất là lấy thông tin thống kê ẩn danh liên quan đến việc sử dụng Trang web và để kiểm tra hoạt động chính xác của nó. Mối quan tâm chính đáng của chúng tôi đối với việc cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và trong việc quản lý dung lượng máy chủ cũng như việc bảo tồn Nền tảng và sản phẩm của chúng tôi không có lỗi 

1.2. Tạo tài khoản người dùng:

 1. Đăng ký và đăng nhập bằng địa chỉ email: 

Để đăng ký và tạo tài khoản tại Nền tảng, Chúng tôi sẽ cần địa chỉ email của Bạn: 

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của quá trình xử lý này là để tạo tài khoản, đăng nhập vào Trang web và cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web cũng như cung cấp trợ giúp trong việc sử dụng Trang web. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.
 1. Đăng ký và đăng nhập bằng Google:

Nền tảng của chúng tôi cũng cung cấp cho Bạn khả năng đăng ký bằng tài khoản Google của Bạn. Trong khi Bạn làm như vậy, Bạn được chuyển hướng đến một trang Google nơi Bạn có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Google của Bạn. Sau quá trình này, tài khoản MakeForms của Bạn sẽ được kết nối với tiểu sử trên Google của Bạn. Trong khi kết nối, Nền tảng tự động nhận từ Google thông tin Bạn đã đồng ý gửi email, tên, họ và ảnh hồ sơ. Thông tin này sẽ được Chúng tôi xử lý để cung cấp cho Bạn khả năng tạo tài khoản và trong phạm vi cần thiết để nhận dạng Bạn trong bối cảnh các tính năng do Trang web cung cấp và để cung cấp cho Bạn các tính năng khác nhau trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc Google xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về cài đặt bảo mật của Google, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của Google. 1.3 Thêm thông tin vào hồ sơ của bạn: Khi Bạn đã tạo tài khoản người dùng của mình, Bạn có thể điền các chi tiết khác về bản thân để hoàn thành hồ sơ của Bạn: tên, họ, số điện thoại và ngành.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của quá trình xử lý này là hoàn thành hồ sơ của người dùng để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi tốt hơn. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.

1.4. Thông báo cho người dùng được thêm vào tài khoản:  Sau khi tạo tài khoản, Bạn có thể thêm người dùng mới để cộng tác trong các dự án. Trong trường hợp này, Nền tảng sẽ sử dụng địa chỉ email của họ để mời họ tham gia dự án. Trong trường hợp như vậy, họ cũng cần tạo một tài khoản người dùng.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của quá trình này là để thông báo cho người dùng mới được thêm về lời mời cộng tác. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.

Nguồn của Dữ liệu Cá nhân này (địa chỉ email của người được mời) là người dùng đã mời người tương ứng. 1.5. hóa đơn Khi cung cấp Dịch vụ cho Bạn, Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn cho các khoản phí. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xử lý tên, họ và địa chỉ của bạn.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của việc xử lý này là để phát hành hóa đơn thanh toán dịch vụ. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.  Việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà bộ điều khiển phải tuân theo.

1.6. thanh toán:  Khi Bạn thực hiện thanh toán, quy trình đặt hàng được thực hiện bởi người bán lại trực tuyến & Merchant of Record của chúng tôi, Paddle.com, người cũng xử lý các yêu cầu và trả lại liên quan đến đơn đặt hàng. Dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ với Eszmeletlen Holding Co. để hoàn thiện sản phẩm. Paddle.com Market Ltd, Nhà Judd, 18-29 Phố Mora, Luân Đôn EC1V 8BT. Paddle sẽ xử lý chi tiết thẻ ngân hàng của bạn (họ và tên, số thẻ, CCV, ngày hết hạn) hoặc các phương thức thanh toán khả dụng khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm thu thập chi tiết thẻ ngân hàng.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của quá trình xử lý này là gửi chi tiết thẻ ngân hàng tới bộ xử lý thanh toán để xử lý thanh toán. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.

1.7. thông báo hợp đồng Trong quá trình cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào trong điều khoản sử dụng và liên quan đến bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Bạn và Nền tảng.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Mục đích của việc xử lý này là để thực hiện các thông báo về hợp đồng và dịch vụ. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.

1.8. Liên hệ chúng tôi:    Nếu Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc khiếu nại về Chính sách này, Bạn có thể gửi email cho Chúng tôi theo địa chỉ support@makeforms.wpcomstaging.com. Trong trường hợp như vậy, Nền tảng có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân sau: chi tiết liên hệ (email, tên, họ) và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến vấn đề hoặc yêu cầu hiện tại.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Trong tình huống này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn liên quan đến ưu đãi được yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết vấn đề mà bạn cần hỗ trợ. Việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của chủ thể dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng.

1.9. Thông điệp tiếp thị & trong sản phẩm / Truyền thông Bạn có thể chọn nhận thông báo tiếp thị qua email.

Mục đích xử lý cơ sở pháp lý
Chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc qua thông báo trong sản phẩm hoặc qua email đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn hoặc chúng tôi sẽ đăng các bản cập nhật trên Nền tảng của chúng tôi. Sự đồng ý của bạn. 

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý trước của mình bất cứ lúc nào và không phải trả bất kỳ chi phí nào, với những hậu quả thay đổi trong tương lai.

KHÔNG CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Bạn có thể từ chối cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân (đã nêu ở trên) . Việc không cung cấp điều tương tự có thể dẫn đến việc Bạn không thể hưởng lợi từ một số dịch vụ và tính năng nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo tài khoản hoặc liên hệ với Bạn để giải quyết vấn đề của bạn và cung cấp hỗ trợ.

TỰ ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không được xử lý để đưa ra quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động có thể dẫn đến các hiệu lực pháp lý liên quan đến bạn hoặc có thể ảnh hưởng đáng kể tương tự đến Bạn.

DỮ LIỆU THU THẬP QUA CÁC HÌNH THỨC
Bản ghi biểu mẫu là riêng tư và có thể được sử dụng độc quyền bởi chủ sở hữu tài khoản hoặc những người dùng khác đã nhận được các quyền đó từ chủ sở hữu tài khoản. Nền tảng không bao giờ tiết lộ nội dung của các lần gửi biểu mẫu trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi có yêu cầu cụ thể của các cơ quan Chính phủ. Có thể xem các biểu mẫu được tạo trên Nền tảng đang ở giai đoạn chưa điền bằng cách sử dụng liên kết hoặc các tùy chọn nhúng để cho họ thấy các khả năng của Nền tảng. Bạn được tự do giới thiệu các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ ai mà bạn cảm thấy có thể hưởng lợi từ các dịch vụ của chúng tôi. Mọi dữ liệu/thông tin được thu thập thông qua các biểu mẫu và khảo sát được tạo bằng Nền tảng đều thuộc về người dùng cuối và không Nền tảng nào có quyền sở hữu đối với chúng cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý về dữ liệu/thông tin đó.

THỜI GIAN LƯU TRỮ
Theo quy định, Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của Bạn miễn là tài khoản người dùng còn tồn tại. Dữ liệu Cá nhân được thu thập để giải quyết vấn đề sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để giải quyết yêu cầu. Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế hoặc kế toán. Chúng tôi cũng có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn để chúng tôi có hồ sơ chính xác về các tương tác của bạn với chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào hoặc nếu chúng tôi đánh giá một cách hợp lý rằng có khả năng kiện tụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo yêu cầu hợp lý. xin lưu ý rằng có thể có độ trễ trong việc xóa Dữ liệu Cá nhân của Bạn khỏi máy chủ của Chúng tôi và các phiên bản sao lưu, ngoài ra, Chúng tôi không xóa khỏi tệp của máy chủ của Chúng tôi mà Bạn có chung với những người dùng khác.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Dữ liệu Cá nhân của bạn được gửi và lưu trữ trên máy chủ của các đối tác hợp đồng của chúng tôi đang giúp Chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình cho Bạn theo yêu cầu của luật hiện hành. 

BẢO VỆ
Tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được xử lý bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân, mã hóa hoặc ẩn danh Dữ liệu Cá nhân và lưu trữ trong môi trường an toàn. Tất cả các biểu mẫu được tạo bằng Nền tảng đều được phục vụ qua cơ sở hạ tầng đám mây Chúng tôi giám sát Nền tảng của mình 24/7 và bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tất cả các biểu mẫu được cung cấp qua HTTPS thông qua mã hóa SSL 256 bit. Mã hóa SSL là một ưu đãi tiêu chuẩn độc lập với gói dịch vụ. Khách hàng của chúng tôi đăng ký [Miễn phí hoặc Trả phí]. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật thông qua nhiều tính năng bảo mật khác bao gồm nhưng không giới hạn ở tính năng bảo vệ hình ảnh xác thực, tính năng chống thư rác, Tuân thủ HIPAA & SOC-2. Bạn có thể đọc thêm về tính năng bảo mật của chúng tôi tại https://makeforms.io/security-compliance/ Bạn có thể muốn thực hiện pentest trên nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, làm như vậy bị cấm nếu không có sự cho phép rõ ràng từ Nền tảng. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc nhóm chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động của tài khoản người dùng và mật khẩu của Bạn. Do đó, Chúng tôi không khuyến nghị Bạn tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu Bạn chọn chia sẻ thông tin tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào với bên thứ ba. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cùng.

QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN Quyền lợi của bạn
Bạn có các quyền sau liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình:
Quyền truy cập: Bạn có quyền nhận được từ Chúng tôi xác nhận rằng Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chúng tôi xử lý, cũng như thông tin về quá trình xử lý cụ thể, chẳng hạn như: mục đích xử lý, danh mục Dữ liệu Cá nhân được xử lý, người nhận Dữ liệu Cá nhân, khoảng thời gian cho Dữ liệu Cá nhân nào được lưu trữ, nếu chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân ra nước ngoài và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó, Quyền của bạn, quyền khiếu nại trước cơ quan giám sát, nguồn Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Quyền cải chính: Bạn có khả năng yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình, miễn là đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành. Trong trường hợp có lỗi, sau khi thông báo, Chúng tôi sẽ ngay lập tức sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn.
Quyền xóa: Trong một số trường hợp nhất định, bạn có khả năng yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân, cụ thể là khi: (i) Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; (ii) Bạn rút lại sự đồng ý dựa trên cơ sở xử lý và khi không có cơ sở pháp lý nào khác cho việc xử lý; (iii) Bạn thực hiện quyền phản đối việc xử lý; (iv) Dữ liệu Cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Chúng tôi không bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu của bạn khi việc xử lý là cần thiết (trong số những yêu cầu khác) để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. Ngoài ra còn có các trường hợp khác mà Chúng tôi không bắt buộc phải tuân thủ yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân này.
Hạn chế xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong các trường hợp sau: (i) Bạn phản đối tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân, trong một khoảng thời gian cho phép Chúng tôi xác minh tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân; (ii) việc xử lý là bất hợp pháp và Bạn phản đối việc xóa Dữ liệu Cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế sử dụng chúng; (iii) Chúng tôi không còn cần Dữ liệu Cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng Bạn yêu cầu chúng để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; (iv) Bạn đã phản đối việc xử lý, đang chờ xác minh xem liệu các cơ sở hợp pháp của chúng tôi có áp đảo cơ sở của bạn hay không. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn (i) khi Bạn đồng ý; (ii) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý hoặc (iii) để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác.
Quyền đối với tính di động của dữ liệu: Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của Bạn hoặc dựa trên việc thực hiện thỏa thuận và quá trình xử lý được thực hiện bằng phương tiện tự động, Bạn có quyền yêu cầu dữ liệu của mình Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho bạn ở định dạng có cấu trúc, hiện đang được sử dụng và có thể được đọc tự động và Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân này sang bộ điều khiển khác. Quyền này sẽ không ảnh hưởng xấu đến các quyền và tự do của người khác.
Quyền phản đối: Trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp hoặc để gửi thông điệp tiếp thị, Bạn có quyền phản đối việc Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trong trường hợp có phản đối vô căn cứ, Nền tảng có quyền tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân. Thu hồi sự đồng ý: Trong chừng mực Bạn đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, Bạn luôn có thể rút lại sự đồng ý của mình mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút lại.
Quyền không phải tuân theo bất kỳ quyết định cá nhân tự động nào: Bạn có quyền không phải tuân theo quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể tương tự đến bạn. Quyền đó không thể được thực hiện khi quyết định: (i) là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi; (ii) được pháp luật cho phép đưa ra các biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền và tự do cũng như lợi ích hợp pháp của bạn; hoặc (iii) dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn.
Xác minh danh tính: Chúng tôi hết sức quan tâm đến tính bảo mật của tất cả Dữ liệu Cá nhân và chúng tôi có quyền xác minh danh tính của bạn nếu bạn đưa ra yêu cầu liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình
Lệ phí: Theo quy định, bạn có thể thực hiện các quyền của mình miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền yêu cầu một khoản phí hợp lý nếu khiếu nại của bạn rõ ràng là không có cơ sở hoặc quá mức, đặc biệt là do tính chất lặp đi lặp lại của chúng.
Thời gian đáp ứng: Chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu. Khoảng thời gian này có thể được kéo dài thêm hai tháng nữa khi cần thiết, có tính đến mức độ phức tạp và số lượng yêu cầu, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sự gia hạn nào như vậy và lý do của sự chậm trễ. CHÍNH SÁCH BÁNH MÌ: “Cookie” là một mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt web lưu trữ trên một trình duyệt web để sau này có thể đọc lại từ trình duyệt đó. Cookie rất hữu ích để cho phép trình duyệt ghi nhớ thông tin dành riêng cho một người dùng nhất định. Nền tảng của chúng tôi sử dụng các cookie khác nhau cho các mục đích khác nhau. Một số trong số chúng được yêu cầu để cung cấp cho Bạn hoặc Dịch vụ trong khi một số khác được sử dụng cho các mục đích tiếp thị, chẳng hạn như Google Ads. Chúng tôi có thể đặt cả cookie vĩnh viễn và tạm thời vào ổ cứng máy tính của Bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Những cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của Bạn. Bạn có thể chọn tắt cookie bằng cài đặt trong Hệ điều hành của thiết bị. Tuy nhiên, nếu Bạn làm như vậy, Bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Nền tảng của chúng tôi.
CHÍNH SÁCH CHỐNG SPAM: Nền tảng của chúng tôi hoàn toàn chống thư rác. Để chống thư rác, chúng tôi đã triển khai tính năng bảo vệ Hình ảnh xác thực, theo mặc định trên tất cả các biểu mẫu được tạo bằng Nền tảng. Nền tảng sử dụng Google Recaptcha trên tất cả các biểu mẫu được xuất bản trên frms.link. Đối với các biểu mẫu được xuất bản trên tên miền của Bạn, Bạn có thể chọn sử dụng Google Recaptcha V2 hoặc V3. Tuy nhiên, Bạn sẽ phải mua thông tin xác thực khóa trang web cho cùng một trang. Nếu Bạn chọn không sử dụng Google Recaptcha, thì Nền tảng theo mặc định sẽ triển khai giải pháp Chống Spam HCaptcha cho tất cả các biểu mẫu được xuất bản trên tên miền của bạn. Bạn cũng có thể chọn giới hạn số lần gửi đến từ cùng một địa chỉ IP mỗi ngày bằng cách chỉnh sửa cài đặt Nguồn. Chúng tôi bảo lưu quyền tự động thêm ReCaptcha hoặc bất kỳ biện pháp chống thư rác nào khác vào bất kỳ lúc nào Chúng tôi phát hiện ra việc lạm dụng Dịch vụ của mình.
TỔNG HỢP HOẶC CHIA SẺ TÀI KHOẢN: Do lo ngại về bảo mật, Nền tảng không chấp nhận gộp hoặc chia sẻ tài khoản. Chúng tôi vui lòng khuyên Bạn nên liên hệ với chúng tôi và tạo người dùng cho mỗi người xây dựng biểu mẫu. Các biểu mẫu có tỷ lệ thoát email cao: Các biểu mẫu này sẽ bị hạn chế lạm dụng. Để tránh điều này, hãy đảm bảo Bạn chỉ gửi thông báo qua email đến các địa chỉ email hợp lệ. Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (PII): Bất kỳ dữ liệu nào có khả năng được sử dụng để nhận dạng một người cụ thể đều được phân loại là thông tin nhận dạng cá nhân hoặc PII (ví dụ: Số an sinh xã hội, số ID, bằng lái xe).
CÔNG BỐ: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hoạt động đã tải lên, theo cách tổng hợp, để nâng cao chất lượng Dịch vụ của chúng tôi. Lưu ý các quy tắc liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, Chúng tôi có thể gửi, thuê, chia sẻ, phân phối, cho thuê hoặc cung cấp hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • quản trị viên – Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của người dùng cho bất kỳ quản trị viên được ủy quyền nào của Chúng tôi vì mục đích kinh doanh nội bộ, những người này sẽ có nghĩa vụ bảo mật đối với điều tương tự. 
 • chi nhánh– Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi thu thập cho các chi nhánh của mình. Ví dụ: Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các chi nhánh của mình để đáp ứng các yêu cầu của Bạn về thông tin hoặc Dịch vụ hoặc để giúp hạn chế việc Bạn nhận tài liệu tiếp thị mà Bạn đã yêu cầu không nhận.
 • Ứng dụng bên thứ ba–Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với ứng dụng của bên thứ ba, ví dụ như khi Bạn chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua một ứng dụng hoặc nền tảng, ví dụ như Facebook, LinkedIn, Google, Instagram, v.v. Bạn hiểu và thừa nhận rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng của bên thứ ba đó thông tin của Bạn, vì vậy Bạn nên đảm bảo rằng Bạn tin tưởng ứng dụng hoặc nền tảng đó và ứng dụng hoặc nền tảng đó có Chính sách Quyền riêng tư được Bạn chấp nhận.
 • Thông tin được chia sẻ với người dùng khác – Là một phần của Dịch vụ, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chia sẻ với những người dùng khác trên Nền tảng. Những người dùng này có thể tải xuống, tải lên, chia sẻ, chia sẻ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn trên bất kỳ Nền tảng nào khác hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hiểu rằng trong trường hợp những người dùng này chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn, thì Dữ liệu cá nhân đó sẽ có sẵn cho các kết nối của những người dùng đó hoặc cho người dùng của bất kỳ Nền tảng nào khác, nếu những người dùng đó đã hiển thị Dữ liệu cá nhân của bạn cho công chúng. 
 • Thỏa thuận tiếp thị chung – Khi được pháp luật cho phép, Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà tiếp thị chung mà Chúng tôi có thỏa thuận tiếp thị, những người này sẽ có nghĩa vụ bảo mật đối với cùng một thỏa thuận.
 • Cơ quan pháp lý và quy định – Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn do các yêu cầu pháp lý hoặc quy định. Trong những trường hợp như vậy, Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ các lệnh của tòa án, lệnh bảo đảm hoặc yêu cầu khám phá. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân về Người dùng của mình cho các quan chức thực thi pháp luật hoặc những người khác, với thiện chí rằng việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để thực thi Chính sách Quyền riêng tư này; phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Nền tảng, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng nói chung. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi có thể không thông báo cho Bạn trước hoặc sau khi tiết lộ theo phần này.
 • Những người có được tài sản hoặc doanh nghiệp của chúng tôi – Chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu Chúng tôi được mua bởi / chúng tôi mua lại hoặc hợp nhất với một thực thể khác hoặc chuyển một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bao gồm Nền tảng cho bên thứ ba. Bất kỳ bên thứ ba hoặc tổ chức kết quả nào nhận được Dữ liệu Cá nhân của Bạn theo việc sáp nhập, chia tách hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp sẽ có quyền tiếp tục sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Trong trường hợp bán hoặc chuyển nhượng như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn một cách hợp lý.
 • Nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh – Chúng tôi có thể sử dụng một số bên thứ ba và cá nhân đáng tin cậy để giúp chúng tôi cung cấp, phân tích và cải thiện Dịch vụ hoặc cung cấp các dịch vụ tiếp thị, phát triển hoặc tư vấn, lưu trữ dữ liệu, xử lý thanh toán và các tính năng khác liên quan đến Dịch vụ. Các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn chỉ với mục đích thực hiện các nhiệm vụ tương ứng của họ và có các nghĩa vụ tương tự như các nghĩa vụ trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt Chúng tôi thực hiện dịch vụ lưu trữ.
 • lời chứng thực – Chúng tôi có thể xuất bản bất kỳ lời chứng thực nào mà bạn đã cung cấp về Nền tảng hoặc Dịch vụ và những lời chứng thực đó cũng như các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi và quảng cáo khác có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân của Bạn mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.

Bất kể điều gì được đề cập ở trên, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hành động hoặc thiếu sót của các bên (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thực thể được liệt kê ở trên) mà Dữ liệu Cá nhân được chia sẻ, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm và/hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin bổ sung nào người dùng có thể chọn cung cấp trực tiếp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA: Chúng tôi có thể có liên kết đến Nền tảng khác hoặc Bạn được giới thiệu đến Nền tảng của chúng tôi thông qua liên kết từ Nền tảng khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các nền tảng khác. Nội dung như vậy phải tuân theo các điều khoản sử dụng của họ và bất kỳ hướng dẫn bổ sung và thông tin bảo mật nào được cung cấp liên quan đến việc sử dụng đó trên nền tảng của họ. Chúng tôi khuyên Bạn nên kiểm tra chính sách của từng nền tảng mà Bạn truy cập để hiểu rõ hơn về các quyền và nghĩa vụ của Bạn, đặc biệt là khi Bạn đang gửi bất kỳ loại nội dung nào trên nền tảng của bên thứ ba đó. Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của nền tảng đó nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào.

SỰ BỒI THƯỜNG: Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng tôi, các đối tác, chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của chúng tôi và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại và yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) độ chính xác và đúng đắn của Dữ liệu Cá nhân và nội dung mà Bạn gửi hoặc chia sẻ thông qua Nền tảng (ii) người dùng vi phạm Chính sách Bảo mật này (iii) người dùng vi phạm bất kỳ quyền nào của người dùng khác.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hay gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại mẫu mực và tất cả các trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả do sơ suất, mất mát hoặc thiệt hại như mất doanh thu, không có hệ thống hoặc mất dữ liệu và mất thông tin cá nhân của bạn). Dữ liệu) và để sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc để cung cấp bồi thường hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác cho Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng Nền tảng không có lỗi hoặc vi rút. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn sử dụng đúng thiết bị để truy cập và sử dụng Nền tảng cũng như để bảo vệ khỏi mọi thứ có thể làm hỏng Nền tảng.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ TRANH CHẤP: Chính sách quyền riêng tư này được điều chỉnh bởi các luật hiện hành được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu cá nhân; các luật liên quan khác và chính sách của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Luật điều chỉnh trong bất kỳ trường hợp nào sẽ là Luật và quy định của Ấn Độ.   Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh, giữa Bạn và Eszmeletlen sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Ấn Độ và các tòa án pháp luật tại Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ sẽ có thẩm quyền xét xử độc quyền đối với các tranh chấp đó. Bạn đồng ý rằng Bạn có thể không nhận được sự bảo vệ tương tự được cấp theo Chính sách quyền riêng tư này bên ngoài khu vực địa lý.

Đại diện cho các chủ thể dữ liệu tại EU và Vương quốc Anh
Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu và do đó đã chỉ định Prighter Group cùng với các đối tác địa phương làm đại diện về quyền riêng tư của chúng tôi và là đầu mối liên hệ của bạn.
Prighter cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để thực hiện các quyền liên quan đến quyền riêng tư của bạn (ví dụ: yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân). Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi thông qua đại diện của chúng tôi, Prighter hoặc sử dụng các quyền chủ thể dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập trang web sau. https://prighter.com/q/18035522582

Đại diện cho các chủ thể dữ liệu tại EU và Vương quốc Anh
Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và quyền của bạn với tư cách là chủ thể dữ liệu và do đó đã chỉ định Prighter Group cùng với các đối tác địa phương làm đại diện về quyền riêng tư của chúng tôi và là đầu mối liên hệ của bạn.
Prighter cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để thực hiện các quyền liên quan đến quyền riêng tư của bạn (ví dụ: yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân). Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi thông qua đại diện của chúng tôi, Prighter hoặc sử dụng các quyền chủ thể dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập trang web sau. https://prighter.com/q/18035522582