Các tính năng chính của Chế độ xem bảng

Nhìn thấy / Không nhìn thấy

Theo dõi những nội dung gửi đã được xem và những nội dung mới bằng cách đánh dấu các nội dung gửi mới là “chưa xem” cho đến khi người dùng xem chúng. Điều này giúp đảm bảo rằng không có bài nộp nào bị bỏ sót.

gắn thẻ

Gán các thẻ tùy chỉnh để gửi để phân loại và sắp xếp chúng. Điều này giúp người dùng dễ dàng lọc và tìm kiếm các nội dung gửi dựa trên thẻ của họ.

Dữ liệu nhạy cảm

Che dấu các trường dữ liệu nhạy cảm như địa chỉ email, số điện thoại và số thẻ tín dụng khỏi những người dùng trái phép trong Vùng làm việc của bạn. MakeForms cho phép người dùng hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu có rủi ro cao chỉ đối với những cá nhân được ủy quyền.

Biết thêm về Dữ liệu nhạy cảm →

Đã xác minh / Chưa xác minh

Xác minh tính xác thực của nội dung đã gửi bằng MakeForms. Gửi OTP đến số điện thoại di động hoặc địa chỉ email do họ cung cấp. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu do người dùng cung cấp là xác thực và chính xác

Biết thêm về Khách hàng tiềm năng đã được xác minh →

Ánh xạ nguồn

Xác định các lần gửi biểu mẫu bằng MakeForms, dựa trên nơi chúng đến, chẳng hạn như trang web hoặc trang đích. Điều này tạo điều kiện theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị khác nhau.

Biết thêm về Ánh xạ nguồn →

đánh dấu trang

MakeForms cho phép người dùng đánh dấu các nội dung gửi quan trọng để dễ dàng truy cập để tham khảo sau này.

Biết thêm về Ánh xạ nguồn →

Đánh dấu spam

Gắn cờ các nội dung gửi là thư rác hoặc không liên quan. MakeForms giúp lọc ra các nội dung gửi không mong muốn và giữ cho dữ liệu sạch sẽ và phù hợp.

Xuất dữ liệu

Xuất các lần gửi biểu mẫu ở nhiều định dạng khác nhau, bao gồm CSV, Excel và PDF để phân tích thêm hoặc chia sẻ với MakeForms.

Bài hướng dẫn

Thêm nội dung gửi vào dữ liệu biểu mẫu theo cách thủ công bằng MakeForms. Điều này lý tưởng cho những trường hợp khi nội dung gửi được nhận trên một kênh khác hoặc không được gửi qua biểu mẫu.

Gửi bản in

In các bản đệ trình trực tiếp từ Chế độ xem bảng với MakeForms để tạo bản in ra giấy hoặc để chia sẻ dữ liệu ở định dạng vật lý.

Tìm kiếm

Tìm kiếm các nội dung gửi được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng với MakeForms. Người dùng hiện được phép tìm kiếm các nội dung gửi dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm từ khóa, thẻ và phạm vi ngày.